Dijital Dünyada Bankacılık Şubelerinin Geleceği Nedir?

Dijital dünya tüm sektörleri etkisi altına aldı ve dönüşüme hepsini adeta mahkum etti. Bankacılık sektörünün dijital dünyanın gereksinimi olan dönüşüm süreci diğer sektörlere göre oldukça zorlu gerçekleşiyor. Bankacılık dijitalleşirken ve insanlar artık fiziki banka şubelerine gitmek istemezken, banka şubelerinin geleceği bir muamma olarak karşımızda duruyor.

İnsanların çoğu artık finansal işlerini dijital bankacılık kanalları ile hallediyor. Bunun bir sonucu olarak bazı fiziksel banka şubeleri kapatılmak durumunda kaldı. Fakat bu hal tüm şubelerin kapatılacağı anlamını taşımıyor. Çünkü hala detaylı ve yüz yüze halledilmesi gereken işlemler için müşteriler banka şubelerinden işlem gerçekleştirmeyi tercih ediyorlar.

Aynı zamanda müşteriler birikim hesapları, kredi kullanma, kart işlemleri ve yeni hesap açma gibi bankacılık işlemlerini halen fiziki şubelerden yapmayı tercih ediyorlar. Bu tarz işlemler için Z kuşağının da fiziki bankaları tercih ettiğini belirtmek isterim. Bu veriler ışığında fiziki banka şubelerinin insanlar için hala önemli olduğunu söylemek hiçte yanlış olmaz. Dijital bankacılığa geçiş hızı böyle devam ettiği sürece de bazı değişikliklerin yaşanacağını öngörmek gerekli.

Bankalar Fiziki Şubelerin Amacını Nasıl Yeniden Tanımlıyor?

dijital banka

Hızlı dijital dönüşüm sonrası birçok fiziki banka şubesi süratle kapatıldı. Ancak bu durum artık fiziki şubeler olmayacak anlamı taşımıyor. Bankaların fiziki şubeleri daha verimli hale nasıl getirilebilir, artık bu konunun üzerinde duruluyor.

Bazı şubeler kapanırken bazı şubeler ise birleştirilme yoluna gidiliyor. Banka müşterileri para yatırma ve çekme gibi klasik finansal işlemlerini şube yerine dijital kanallardan hallediyor. Bu durum şubelerin bir değişim yaşaması gerektiğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Banka şubelerinin günlük finansman işlemleri için kullanılması yerine büyük çaplı yatırımlar ve projelerin hayata geçirileceği yerler olarak kullanılması, önümüzdeki yıllar için gerçekleşebilecek bir durum. Büyük çaplı parasal işlemler ve finansal risk açısında dikkat edilmesi gereken işlemlerde kendini rahat hissetmeyen müşterilerin bu işlemleri banka personelleri eşliğinde daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için şubeler kullanıma sunulabilir.

Dijital bankacılık çok sık tercih edildikçe şubelerde rutin bankacılık işlemleri yerine katma değeri yüksek finansal işlemlerin yapılması giderek zorunlu hale dönüşüyor.

Sadece Dijital Bankalar Şubeler Üzerinde Popülerlik Mi Kazanıyor?

Dijital bankalar bankacılık sektörünün hızlı bir şekilde büyümesini sağladı. Dijital bankacılık müşteri sadakatini tam olarak sağlamakta şubeler kadar başarılı performans sergileyemiyor. Müşteri bağlılığı için yüz yüze iletişim kurulması oldukça önem taşıyor ve bunun sağlanabileceği yer de şubeler.

Ancak teknolojinin hızlı yükselişiyle dijital bankalar ortaya çıktı ve şubeleri ziyaret eden insanların sayıları bir hayli azaldı. Dijital bankacılık, bireysel müşteri işlemlerini etkiledi, geleneksel şubelerde gerçekleşen bankacılığın değişmesine ön ayak oldu ve şubelerde yüz yüze gerçekleşen müşteri görüşmelerine daha fazla önem verilmesine sebep oldu.

Dijital bankacılık, banka şubelerinin alt yapılarını etkiledi. Dijital bankaların durdurulamaz bir yükseliş içerisinde olduklarını görmemiz gerekiyor. İnsanların yaklaşık %60’ı dijital bankacılıkla ilgili olduklarını belirtiyor. İnsanlar düşük maliyetli işlemlerden evlerinin koltuklarında otururken yararlanabiliyorlar. Dijital bankalar şubeler üzerinde bir popülerlik yakalamış olsa bile, dijital bankacılık kullananların %79’u şubelerde işlem yapmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getiriyor.

Banka Şubelerine Hangi Hizmetler Özel Kalacak?

Bankacılık sektörü büyük bir değişimin içinde yer alıyor. Dijitalleşen bankacılık işlemlerine rağmen şubelerde gerçekleşmesi gereken birçok işlemin halen var oluşu, şubelerin bankacılık sistemi içinde önemli bir konumda olduğunun bir kanıtıdır. Bu önemli konumları onların tamamen ortadan kalkmasını şimdilik imkansız kılıyor.

Banka şubeleri önemli ve kritik finansal işlemler için hala ilk seçenek olarak karşımızdadır. Örneğin; ticari KOBİ’lerin nakit işlemleri için şube kullanmaları gerekli. Karmaşık finansal problemlerin çözülmesi konusunda banka şubeleri alternatifsizdir.

Dijital bankaların yapamayacağı anında nakit çekme, aynı gün çek ve banka poliçeleri ödeme gibi işlemler banka şubelere özel kalmaya devam edecekler. Emanet kasalar ile değerleri mücevherler gibi saklanması gerek varlıklarınızı ancak bir banka şubesi aracılığı saklayabilirsiniz, bu işlemi dijital bankalar ile yapmanız mümkün değil. Bazı finansal işlemler noter onaylı olmak zorundadır. Bu tarz ıslak imzalar ve resmi evraklar gerektiren işlemleri de yalnızca banka şubeleri aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bir insan ile yüz yüze konuşarak problemlerin çözmesi konusunda insani bir güven duygusu hissederek gerçekleşecek işlemleri dijital bankalarda gerçekleştiremez. Her şeyin dijitalleştiği bu dönemlerde yüz yüze bir şeyler konuşmak elbette güzel bir his.

Ayrıca telefon üzerinden ve internet üzerinden gerçek kişiler ya da sohbet robotlarıyla sorun çözmeye çalışmak çoğu zaman insanların beklediği netliği ve çözümleri sunamayabilir. Önemli sorunları yazmaya çalışmak veya yüzünü göremediğiniz kişilere anlatmak, işaretler ve birtakım gösterilmesi gereken emareleri gösterememek müşteriler için çoğu zaman hayal kırıcı olabilir.

Pandemi Sonrası Dünyada Bankalar Şahsen Hizmetler Sunabilir Mi?

dijital bankacılık

Pandemi sonrasında neredeyse tüm sektörler iş yapış şekillerinde değişikliğe gitmek zorunda kaldılar. Bu değişiklikler için ciddi yatırımlar gerçekleştirildi ve halen de gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Pandemi süresince ve pandemi sonrası süreç bankacılık sektörü için de bir hayli zor geçti.

Pandemi sürecinde yaşanan değişikliklerin çok büyük bir bölümü hayatımızda kalıcı oldu. Pandemi sonrası banka şubelerinin amacında değişiklikler olmaya başladı. Ev, araç ve daha büyük ölçekli krediler ile banka şubelerin hizmetlerini sürülmesi öngörülüyor.

Ancak bu şahsi hizmeti alabilmeleri için müşterilerin randevu alarak şubeleri ziyaret etmesi yakın gelecekte gerçekleşecek gibi görünüyor. Günümüzde şubeler olmadan müşteriler yapmak istedikleri birçok işlemi internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Fakat yapılan araştırmalar insanların ü yüz yüze bankacılık hizmeti almaya ilgilerinin çokta düşmediğini kanıtlıyor.

Banka şubelerinin geleceği için düşünülen ise oldukça az sayıda veznenin oluşu ve şubenin işlevselliğinde muhtemel değişiklikler yapılmasıdır. Bankalar şahsi hizmet sunmaya devam edecekler elbette ancak bu hizmetlerin kapsamı ve yoğunluğu yeniden belirlenecek. Bankaların eskisi kadar kalabalık yerler olmayacağı gerçeğini yavaş yavaş kabul etmemiz gerekiyor.

Hibrit Bankacılık Modelleri Dijital Ve Fiziksel Varlığı Nasıl Dengeliyor?

Dijital hizmetler ile bankacılık hizmetlerinin birbirine entegrasyonuyla ortaya çıkmış bankacılığa hibrit bankacılık denir. Bu bankacılık modeli, müşterilerinin hizmet almak için tercih ettikleri yöntemi ayırt etmeden müşteri odaklı bir bankacılık iş yapış şekli benimser.

Hibrit bankacılık dijital ve fiziksel varlığı etkileme konusunda bazı esasları temel alır. Bu dengeyi oluştururken online müşteri kaydı ve müşteri tanıma hizmetlerinden yararlanır. Şirket içi olan kredi başvurularını online bankacılık ile birleştirir. İşe alım gibi şirket işleyişlerini dijital olarak yürüterek sonuçlandırılır.

Dijital olarak sunulan hizmetleri ya da fiziksel bir şubede sunulan hizmetleri bir bütün haline dönüştürerek müşterilere kolaylık ve erişilebilirlik sağlaması hibrit bankacılığın kurduğu dengeyi gösterir. Hibrit bankacılık stratejisi geleceğe yatırım yapmak için bir başarı teminatı olabilir.

Hibrit bankacılık ile müşterilerin neredeyse tüm ihtiyaçları tek bir noktadan karşılanabilir. Böylece sermaye kaynaklarından maksimum fayda elde edilir. Karmaşık iş yapış şekilleri daha doğru ve kolay şekilde yürütülebilir. Böylece rekabet üstünlüğü sağlayabilecek fiyatlar ile bankacılık ürünleri müşterilere sunulabilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN