Eğitim Teknolojilerine Yatırım: Öğrenme Platformları ve Eğitimde Dijitalleşme

Hayatımıza girerek günden güne hızla yenilenen teknolojik gelişmeler, eğitim ve öğretim süreçlerine de yansımış durumda. Doğum aşamasından itibaren, ultrason görüntüleri, testleri kayıt altına alarak tüm fiziksel bilgilerine erişilen sağlıklı nesiller yetişiyor. 

Küçük yaşlarda klavye ve fare kullanabilen, belli yaştan sonra bilgisayar oyunları oynayan, okul çağına geldiğinde kendi gereksinimleri doğrultusunda kullanma becerisini neslin verdiği doğal özellikler ile elde etmiş bir nesil ile karşı karşıyayız.

eğitim

Eğitim teknolojisi, zaman sınırlamasının ötesinde içerik sunma yeteneği ile öğrenciye ulaşmayı sağlar. Beklentilerde, kesintisiz büyüme, eğitim teknolojisinin daha fazla dikey ve coğrafyada büyüme kayıt eden liderler, misyonları ile daha adaletli bir gelecek yolunda yarışa yer açıyor. 

Dijital Dönüşüm Ne Anlama Gelir?

Eğitimde dijital Dönüşüm

Eğitim 4.0 ile hayatımıza giren Eğitimde dijital Dönüşüm, eğitim teknolojilerine yatırımı ön plana çıkarıyor. Dijital dönüşüm geçmişi, günümüzü ve yarınımız kapsar.  Bu kapsamda bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinde ve bilginin dijital ortama aktarılmasında hızlı, zaman ve finans açısından tasarruf sağlar.

 Dijital dönüşüm sayesinde dünyanın hızını ve iş kolaylığını hayatımıza taşıma imkânı tanır. Covid 19 süreci ile önemi daha da artan eğitim teknolojilerine yatırım da öne çıkıyor.  Klasik ve angarya olarak görülen tüm iş ve işlemler kâğıt üzerinden dijitale tanışırken maliyet, zaman açısından avantaj sağlıyor. Eğitim teknolojileri yapılacak yatırımları dikkate alan şirketler rekabet ortamında birbirleri ile yarışıyor. 

Eğitim teknolojilerine yatırımı analiz ettiğimizde dijital dönüşüm üzerine yoğunlaşan şirketlerin ana üretim birimleri ile üretim destekleyicileri bu noktada stratejilerini belirleyerek bu sektörde ilerlemeyi tercih ediyor. 

Bu sektördü yürütülecek çalışmalar dijital dönüşüm baz alınarak, dijitalleşme ve e-dönüşüm seviyesi olarak sınıflandırılabilir. Eğitim teknolojilerinde dijital dönüşüm müşteri ile başlar ve müşteri ile biter. Bu dönüşüm ile sorunları çözmede hızlı ve yeni teknolojiler kullanılır.  Eğitim teknolojilerinde dijital dönüşüm ile zamanla değişen sosyal, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlara en iyi şekilde karşılık vermeyi hedefler. 

Eğitim Teknolojisi ve Yapay Zekâ

Yapay zekâ ile yönlendirilen kişiselleştirilmiş öğrenme,  merkezde yer alarak veri ve araştırma ile öğrencilerin eğitim ile ilgili faydaları destekler. 

Yapay zekâ tarafından yönlendirilen kişiselleştirilmiş öğrenme, merkezde bulunur ve araştırma ve veriler alanı, öğrencilerin yaşadığı faydaları destekler. Öğrenciler kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımı sayesinde kendini yöneten online öğrenmeyi takip eder.

Bu sayede daha fazla bilgi kazanımı ve daha iyi performans elde edilir. Sınıf boyutunda gerçekleşen öğrenci-öğretmen genişlemesi, geleneksel öğrenmeyi tarihsel açıdan sınırladı. Kişisel olarak şekillendirilen öğrenme, ortaya çıkan açığı kapatmaya yardımcı olur. 

Eğitimde Dijitalleşme

Eğitim Teknolojisi ve Yapay Zekâ

Covid 19 salgını dünya genelinde herkesi etkilemesi sonucu, eğitim öğretim kurumlarını da olumsuz etkiledi. Eğitimde dijital dönüşüm pandemi döneminde ön plana çıkarak yatırımcıların ilgisini çekmiştir. Olumsuz yönde ön plana çıkan bu süreç eğitim öğretim kurumlarını çevrimiçi ortamlara geçirerek eğitim teknolojilerine yatırım yapılmasına zemin oluşturmuştur.

 COVID-19 salgını, dünya genelinde tüm Eğitim ve Öğrenim Kurumlarını çevrimiçi (online) ortamlara yöneltti. Değişimin hayatın bir parçası olduğunu hepimiz biliyoruz. 2019 yılından günümüze kadar geçen süreyi şöyle gözümüzün önünden geçirirsek, küresel salgın, yaşam biçimimizi, öğrenme alışkanlıklarımızı ve çalışma sistemimizde dâhil olmak üzere hayatımızın her yönünü yeniden şekillendirmeye zorladı. 

Eğitimde Dijital Dönüşüm, Dijitalleşme

İnternet tabanlı eğitimde mekân ve zaman kavramı olmadan süre kısıtlaması yaşanmadan bilgi teknolojilerini kullanarak yapılan eğitim öğretim hizmetlerine, eğitimde dijitalleşme ya da eğitimde dijital dönüşüm denilmektedir. Günümüzdeki X kuşağına baktığımızda şahit olduğumuz teknolojik değişimlere ve bunun hızını dikkate aldığımızda dijital dönüşümün ne derecede zorunlu olduğunu görebiliriz.

  Covid-19 salgını sadece gelişmekte olan toplamları değil, tüm toplumları etkileyen bir araç oldu. Bundan yıllar önce çıkan Skype ile eğitimlerimizi ve toplantılarımızı çevrimiçi yapılabiliyordu. Bu dönemlerde internet ve arama motorları mevcuttu. Fakat o dönemlerde eğitim teknolojileri bu derecede gelişmiş değildi. 

Kişilerin zihninde ön plana çıkan algı, eğitim ve işlerin yürütülmesi sadece okullarda veya ofislerde yürütüldüğü yayındı. İnternetin her eve girmesi ve Google gibi arama motorlarının hayatımızda yer edinmesi ile hayatımız 2004 yılından sonra gerçek anlamda bilgi çağını yakalayabildik. Eğitimde dijital dönüşümün ne derece de gerekli olduğu pandemi döneminde açığa çıkmış oldu. 

Eğitim sistemlerinde gerçekleşen yazılım ve donanım, eğitimde dijital dönüşüm için yeterlidir düşüncesine sahip olmamak gerekir. Eğitim sisteminde yazılım ve donanımın kullanılması akla gelmemeli. Daha geniş bir açıdan olaya bakılırsa, sürekli artan ve değişen gereksinimlerin karşılanması için fiziksel ve felsefi açıdan tasarımların değişimi sağlanmalıdır.

Eğitim öğretim ortamlarının dijital dünya ile buluşması için köprü vazifesi kurmak amacı ile teknolojiyi, hizmetleri birleştiren sistemler geliştirilmeli.  Bu sayede eğitimde dijital dönüşümle, etkileşimli, işbirlikçi ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi yaratılabilir. Eğitim sisteminde kişiye özel ve her yerden ulaşılabilir olmak için bilgisayar kullanımı ile sınava girme, online üniversiteler, e kampüs ve e kitap gibi örnekler dijital dönüşüme örnek gösterilebilir. 

Eğitimde Dijitalleşme ve Metaverse

metaverse

Birçok eğitimci ve teknoloji liderleri, eğitimin yapay zekâ ve sanal gerçeklik ile birleşerek güçlendirilmiş bir dijital ortam içerisinde yer alacağına inanıyor. Metaverse gerçeği ile şu anda galeri gezebilir, toplantı ve seminerleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bu tür eğitimde dijitalleşme süreçleri her geçen günün şartlarına göre değişerek şekilleneceği akıllardan çıkarılmamalı. Bu gerçeklik, yatırımcıları eğitim teknolojileri alanında yatırımlara yöneltiyor. Her geçen gün gelişen ve değişen eğitimde dijitalleşme süreci yatırımcılar açısından cazip hale geliyor. 

Eğitim Teknolojilerinde Dijital Dönüşüm Hedeflerinin Önemi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe da dijitalleşme sınır tanımıyor. Önüne geçilmez bir derecede hızla ilerleyerek insanlığa daha faydalı hale geliyor. Eğitimde kendilerini metaverse gerçeği ile buluşturan kurumlar, sanal gerçeklik ile eğitimi birleştirebilir.

Bu birleşim eğitim teknolojilerinde yeni yatırımları ön plana çıkararak yatırımcıların iştahını kabartıyor. Bu alanda yapılacak yatırımlar için dijital dönüşüm hedeflerinin önemsenmesi yatırımlarda şirketler başarı yüzdelerini yukarı çekebilir. 

Eğitimde dijital dönüşüm projelerine olan ilgi Covid-19 salgınından sonra sürekli olarak artmıştır. Dünya genelinde 1,5 milyardan fazla öğrencinin sınıflardan uzaklaşarak dijital ortamlarda eğitim faaliyetlerini yürütmesi yatırımların ne derecede önemli olduğu gerçeğini yansıtıyor.

Bu alanda yapılacak yatırımlar çevrimiçi yani online eğitim için yeterli olmayabilir. Online eğitim ile dijital teknolojinin öğrenme ve öğretme dönüştürülmesi tek amaç olmamalı. Bunun yanına ilave olarak eğitimde dijital dönüşümleri destekleyici temel teknolojileri ve trendleri yakından takip etmek gerekir. 

Eğitimde dijitalleşme sürecine bakıldığında eğitim teknolojilerin yapılan yatırımların öğrenme platformları ile yakından ilgili olduğu görülür. Birçok ülkede, eğitim kurum öğrencileri ve eğitim veren eğitmenleri daha teknolojik imkânlar ile harekete geçirildiği görülür. Bir eğitmenin teknolojik açıdan yeterliliği, sınıfta sunulacak olan eğitimin daha ileri bir teknoloji ile başarılı bir şekilde verilmesini sağlar. 

Gerek eğitici gerekse öğrencinin dijital okuryazarlığı ne kadar üst düzeyde olursa, bu durum eğitim sürecini olumlu yönde etkileyerek eğitim sürecini destekler.  Teknolojiyi sınıfa dâhil etmek için yatırımların bu noktada şekillenmesi gerekir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN