Finansal Planlama Ekonomik Güvenliğe Nasıl Yol Açabilir?

Finansal planlamanın ekonomik güvenliğe açılan yönünü kavrayabilmek için finansal planlama nedir? Finansal planlamanın temel amacı nelerdir? sorusuna yanıt bulmak gerekir.

İşletmenin hedefe yönelik kaynak belirleyerek bu kaynağı nasıl değerlendireceği finansal planlamanın özünü oluşturur. Temelde mali olarak zayıf ve güçlü yönler ortaya konarak firmanın yatırım değerini zirveye taşıyabilmek yer alır.

Doğru bir finansal planlama ile yatırımda istenen istikrara ulaşabilmek ekonomik güvenliğe açılan bir kapı oluşturur. Bu güvence sayesinde kişi yatırımlarını daha emin adımlarla çoğaltabilmeyi hedefler.

Geleceğe yönelik hedefini belirleyen her işletme faaliyetlerin nasıl değerlendireceğini ve kontrol altında tutulacağını standart bir düzlem üzerinde belirler. Ekonomik olarak karşılaşılabilecek her türlü problem önceden öngörülebilir hale getirildiğinde ekonomik güvenlik ortamı oluşturulabilir.

Bu seviyeye ulaşmada finansal planlama araçları destek olacaktır. Kısa vadeli planlama doğrultusunda alınan her önlem beraberinde uzun vadeli plana sadık kalmayı gerektirir. 

Ekonomik Güvenliği Sağlamak İçin Finansal Planlama Neden Gereklidir?

finansal planlama

Ekonomik güvenliği sağlayabilmek için doğru bir finansal planlama stratejisi benimsemek büyük önem taşır. Sebebi kâr zarar oranlamasını daha akılcı bir sistemle var edebilmek ve bütçe açığını rasyonel bir düzlemde kabullenerek daha iyisi olabilmeyi sağlamaktadır.

Doğru bir finansal planlama ile yatırım seçeneklerini analiz eden bir işletme sahibi gelir gider dengesini oturtabildiği düzlemde ekonomik güvenliği elde edebilir. Cari kararlar ileride olabilecek her türlü sonuçların tahmin edilmesini sağlar.

Alternatif karar verme yolları işletmenin kazanç hedefiyle çıktığı yolculukta en iyiye yönelmesini sağlayacaktır. Finansal hedefine ulaşmış bir işletmenin elde ettiği başarılı performansı ölçmesine yarayacak finansal planlama süreci ekonomik açıdan dengeye kavuşabilmeyi de destekler.

Doğru stratejik yöntemleri benimseyen finansal özgüvene sahip bir yatırımcı iş performansını sağlıklı şekilde optimize ederek atılması gereken adımları zamanında ve doğru bir yöntemle gerçekleştirebilir. Finansal planlama sayesinde daha etkili hale gelen yatırım süreci uzun vadede yüksek getiri elde edebilmeyi de sağlayacaktır.

Kapsamlı Bir Finansal Planın Temel Bileşenleri Nelerdir?

Tüm olasılıkları kapsayan bir finansal plan oluşturabilmek için temel bileşenlere odaklanmak gerekir. Finansal planlama sürecinde kullanılacak her türlü araç bu hedefe ulaşmadaki tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmayı destekler.

İşletmenin bütçe takibini gerçekleştirebilmesi için nakit akış analizinin temel bileşenler kategorisine eklenmesi önemlidir. Gelecekte kârlı bir yatırımla hedefe doğru yükselmeyi sağlayacak proforma gelir tablosu oluşturulmalıdır.

Kâr ve zarar tablosu oluşturulmalıdır. Oran analizi dikkate alınmalıdır. Firmanın maliyetlerini karşılayabilmesi için satış seviyesini hesaplayacak bir başabaş analizi uygulanmalıdır. Finansal planlama sürecinde gereken temel unsurlar arasında şunlar yer alır:

 • Nakit Akışı : Finansal planlama sürecinde muhasebe verilerinin risk durumu likite veya esneklik gibi konularda raporlanması gerekir.
 • Bölümlenmiş Analiz : Büyük şirketlerin finansal planlama sürecinde önemli olan bu aşama toplam nakit akışı, finansman ve yatırım konuları üzerinde doğru kararlar alabilmeyi sağlamaktadır.
 • Senaryo Analizi : Şirketin olası bir etki ile oluşabilecek iyimser ve kötümser tablosunu çıkarabilmeyi sağlar.

Hedef Belirleme Ve Önceliklendirme Ekonomik Güvenliği Nasıl Artırabilir?

Finansal istikrar sürecinde kullanılan temel faktörler arasında yer alan hedef belirleme ve önceliklendirmesi stratejisi ekonomik güvenliği arttırmayı sağlayacak kaynaklar arasında kabul edilir. Süreçte daha etkin şekilde bu yatırım araçlarını kullanmak isteyenler hedef belirleme aşamalarına dikkat etmelidir.

Hedef belirlemede altın kural olarak kabul edilen ölçülebilir belirlenmiş ulaşılabilir ve gerçekçi hedef anlayışı ile hareket edildiğinde başarı kriterine ulaşabilmenin yolları açılır.

Ekonomik istikrarı sağlamakta fayda sunan hedef belirleme stratejisi geleceğe dönük sağlıklı yatırım yapabilmeyi de sağlayacaktır. Kuşkusuz her şirketin yatırım stratejisinde önceliklendirdiği bir kavram bulunur.

Kariyer hedefini belirlerken esnekliği ve değişkenliği kabul edebilen bir şirketin önceliklendirdiği konu ekonomik refaha uzun vadede kazanç sağlatacak risksiz yatırımlara yönelmesi ekonomik güveni destekleyecek hamleler arasında kabul edilebilir.

Başarılı bir yatırımcı portföyünde akıllı bir hedef belirleme stratejisinde kısa ve uzun vadeli hedefler sırasıyla yer alır. Süreçte kişinin hedefini yapılandırılması göz önünde bulundurularak iç motivasyon her an korunur. Hedefe ulaşma sürecinde takım çalışmasına önem verilir.

Esnek ve değişime uyum sağlayabilen stratejiler benimseyen bir şirket başarı ölçütlerini doğru oranda izlediğinde ulaşılabilir her hedefe kısa sürede adapte olabilir. Sürekli gelişim ilkesi ile belirlenen hedef finansal istikrarın altın anahtarı olarak kabul edilir.

Size Yardımcı Olabilecek Profesyonel Finansal Planlamacılar Var Mı?

Geleceğe dönük yüksek kazanç sağlama hedefiyle yola çıkan her şirket profesyonel bir finansal danışmana ihtiyaç duymaktadır. Bu durum her başarılı şirketin arka planda doğru strateji benimseyebilmesini sağlayacak bir üst aklın önemini öne çıkarır.

Finansal planlama sürecinde işletmeler finansal karar destek ekiplerinden güç alır. Bu ekip finansal yönetim üst yönetim ve farklı işlevsel bölümlere yönelik finansal planlama yaparak bunları raporlar ve şirketi daha iyi olabilmek adına destekler.

Finansal kararların daha bilimsel ve tutarlı bir düzlemde alınabilmesi için profesyonel bir finans planlamacısına ihtiyaç duyulabilir. Plan planlamacısı bireylere veya şirketlere kısa ya da uzun vadede doğru strateji benimseyebilmeyi öğretir.

Hedefte yatırımın beklentiye uygun şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği riskler ve fırsatların ortaya konduğu her durum raporlanır ve daha iyi olabilmek adına tüm şartlar gözden geçirilir.

Finansal Planlamada Düzenli Bütçe İzlemenin Rolü Nedir?

finans

Finansal planlama sürecinde bütçeyi etkileyen bazı ilkeler bulunur. Bu ilkeler üzerinden benimsenen bir portföy ile yola çıkan tüm engelleri aşan bir şirketin istikrarlı bir bütçeye ulaşmasındaki tüm yollar açılacaktır.

Yatırım değerini üst seviyeye çıkarabilmeyi sağlayacak, doğru kararlar alabilmeyi destekleyen finansal planlama süreci düzenli bütçe bakış açısıyla işletmenin her zorluğa karşı ayakta kalabilmesini sağlayacaktır.

Bütçe planlamasındaki başlıca amaç işletmenin her duruma karşı hazırlıklı olabilmesini sağlamak, faaliyetlerin kontrollü şekilde ilerleyebilmesi için bir dayanak oluşturmak ve işletme faaliyetlerini planlanmasına katkı sağlamaktır.

Doğru bir finansal planlamanın ilk şartı istikrarlı bir bütçe oluşturabilmenin yollarını aramaktır. Finansal planlamanın temel amacı olan bütçe konusu netleştirildikten sonra bu planlamada uyulması gereken bütçeleme ilkelerine göz atılabilir:

 • Ekonomiklik ilkesi
 • Esneklik ilkesi
 • Gayrisafilik ilkesi
 • Süreklilik ilkesi
 • Denetlenebilirlik ilkesi

İşletmelerin büyüklüğüne, sektördeki türüne ve finansal ihtiyaçlarına bağlı olarak bütçe türleri farklılık gösterir. Yatırım hedefine ulaşmada bütçe stratejilerine önem veren şirketlerin sıklıkla kullandığı yaygın bütçe türleri arasında şunlar yer alır:

 • İşletme Bütçesi: Günlük gelir ve gider dengesine odaklanır.
 • Sermaye Bütçesi: Makine, ekipman ve altyapı yatırımlarını odaklanır.
 • Nakit Bütçesi: Gelir-gider nakit akışını izlemeye odaklanır.
 • Ana Bütçe: Çoklu departman ve bölümlerin bireysel bütçelerine odaklanır.
 • Esnek Bütçe: Üretim ve satış sürecinde değişen ortam koşuluna odaklanır
 • Satış Bütçesi: Dönem içinde belirlenen satış hacmi ve gelir tahminine odaklanır.
 • Proje Bütçesi: Planlanan projenin gelir ve giderlerini hesaplayarak maliyetini düşürmeye odaklanır.
 • Gider Bütçesi: Ofis, araştırma pazarlama ya da satış gibi farklı departmanlardaki harcamaya odaklanır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN