Finansal Teknolojiler Ve Geleneksel Bankacılığın Geleceği 

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve her alanda dönüşüm başlatması, finansal teknolojiler de dahil olmak üzere pek çok yeniliği hayatımıza geçirmiştir. Teknolojinin ortaya koyduğu temel süreçler ve dijital platformlar aracılığıyla pek çok yenilikle karşı karşıya geliyoruz. Teknolojinin ortaya koyduğu çıktılar ve temel prensipler ile pek çok alanda yeniliklerin dahil olduğu bir sürece doğru ilerliyoruz.

Teknolojik ortamlar ve araçlar geliştikçe insanın ve dünyanın seyri de değişiyor. Teknoloji ile insan hayatını etkileyen pek çok sektör ve alanda önemli ölçüde temel süreçler anlamında ilerlemeler yaşanmıştır. İnsanların hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamaların geliştirilmesi ve hızlı süreç yönetimi sayesinde önemli kazançlar elde edilmiştir. Bu anlamda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insan hayatı için vazgeçilmez olma durumu daha da artmaya devam etmektedir.

Teknoloji ve dijitalleşme ise etkide bulunduğu alanda geri dönülemez üstelikte işlevsel değişiklikler yapmakta ve ilerlemenin temelini oluşturmaktadır. Günümüz koşulları içerisinde teknolojik ortam ve dijital araç gereç olmadan herhangi bir alanda ilerlemek neredeyse imkansızdır.

Finansal Teknolojiler

Ancak teknolojik inovasyonu başarabilmiş ve herhangi bir sektöre dijitalleşmeyi entegre etmiş bir girişim önemli başarılar elde edecektir. Özellikle geleceğin dünyası içerisinde bulunmak isteyen herhangi bir sektör ya da kurum kendisini teknolojiden bağımsız düşünemez. Teknoloji ve dijital dönüşüm süreçleri herhangi bir sektörün gelecek vizyonunda var olup olamayacağını ortaya koyacak temel kriterler arasında yer alacaktır.

 Teknolojik ortamların ne dijital platformların en çok etkilediği alanların başında finans geliyor. Finans alanında teknoloji ile birlikte temel bir dönüşüm süreci başlamış durumdadır. Finans sektörü içerisinde pek çok dijital platform ve uygulama bulunduğu için geleneksel bankacılık uygulamalarının aksine yeni bir uygulama düzeni ortaya konulmuş durumdadır.

Finans sektöründe neredeyse yetiyor işlemlerin yapılması sırasında dijital ortamlardan yararlanılmaktadır. Hatta kimlik doğrulama ya da verilerin kontrol edilmesi gibi işlemlerde geleneksel uygulamaların gelenek kullanılan dijital ortamlar daha güvenli verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu anlamda finansal teknolojiler ortaya koyduğu süreçler bağlamında finans sektörü içerisinde köklü değişiklikleri oluşturacak temel bir alan olarak değerlendirilebilir.

Günümüz koşullarında bile neredeyse tüm bankacılık işlemlerinin mobil uygulamalar ya da internet şubesi gibi farklı kanallarla yerine getirilebilmesi geleceğin dünyası açısından bir fikir oluşturabilir. Bir yatırımcı olarak gelecekte finansal teknolojilerin önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. Finansal teknolojiler geliştikçe daha çok önem kazanacak ve yerleşik bir finans düzeni oluşturacaktır.

Finansal Teknolojiler Nasıl Gelişiyor?

Finansal Teknolojiler ve gelişimi

Günümüzde kullanılan finansal teknolojiler uygulamaların pek çok içeriğine baktığımızda ortaya çıkış nedeninin finans olmadığı görülebilir. Şu an için önemli işlevselliğe sahip ilerlemeyi sağlayan temel gelişmelerin çıkış nedeni genellikle farklıdır. Ancak ortaya çıkarılan teknolojik gelişmeler ve dijital ortamlar finans alanına entegre edildiğinde önemli sonuçlar elde edildiği görülebiliyor.

Finans alanında pek çok işlemin yapılabilmesi ve herhangi bir banka şubesine gerek duyulmadan tüm sürecin yönetilebilmesi oldukça önemlidir. Günümüz koşullarında kullanılan mobil bankacılık uygulamaları bunun en önemli örnekleri arasında yer alıyor. Herhangi bir banka şubesini kullanmadan para transferleri, ödemeler, harcamalar ya da alışveriş gibi pek çok seçenekten yararlanabiliyor. Mobil bankacılık uygulamaları bir diğer finansal teknolojilerin içeriğinde bulunan hizmetlerin kapsamı ise gittikçe artmaya devam ediyor.

Her geçen gün sonradan hizmetleri bir yenisi eklenerek neredeyse geleneksel bankacılık uygulamalarına bir meydan okunduğu durumu oluşuyor. Finansal teknolojilerin sunduğu bireysel hizmetler Finans kurumları ve bankalar açısından olumsuz gibi görünebilir. Özellikle teknolojilerin ortaya çıkması ile birlikte bu kurumlara gerek yokmuş düşüncesi oluşabilir. Ancak finans kurumları ve bankalar bu durumdan dijital inovasyon mesajı almak zorundadır. Çünkü geleceğin dünyasında teknolojik inovasyon süreci içerisine dahil olmayan herhangi bir kurum yer almayacaktır.

Finansal teknolojilerin etki düzeyi

Finansal teknolojiler yatırım ya da bankacılık alanında uygulanmak üzere geliştirilebileceği gibi diğer alanlardaki teknolojilerin Entegrasyonu şeklinde de olabilir. Ancak bir yatırımcı olarak finansal teknolojilerin geleceği açısından önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum.

Gelecekte finansal teknolojilerin geliştirilmesi yeniliklerin ortaya konulması açısından önemli girişimler ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda finansal teknoloji alanı önemli ölçüde yatırım yapılabilecek ve gelişmeye açık alanların başında gelmektedir. Bu alanın içerisinde sürekli yeni güncellemeler ve değişimler yapılarak sürekli ilerlemesi sağlanacaktır. Bu anlamda pek çok firmanın ve şirketin finansal teknolojiler kapsamında çalışma başlatması doğaldır.

Yatırımcılar ise buradaki potansiyeli gördükten sonra ilgili şirket ve kurumlara yönelebilir. Özellikle yatırım sal açıdan finansal teknolojilerle ilgili çalışma yapan şirketlerin önemli bir değer kazanacağı sonucu ortaya çıkabilir. Ancak bu girişim giyer tek güreşlerin gelişmesi ile birlikte ortak bir sürece sahip olabilir.

Geleneksel Bankacılık Nasıl Dönüşecek?

Geleceğin bankacılığı

Finansal teknolojilerin temel bir gelişim süreci içerisinde olması bankacılık ve yatırım alanında önemli değişiklikleri ortaya çıkaracaktır. Özellikle yatırımın ve bankacılık işlemlerinin yürütüldüğü platformların değişmesi konusunda önemli dönüşüm süreci içerisine girileceğini düşünüyorum.

Geleneksel bankacılık anlayışında yer alan kurum müşteri ilişkisinin tam anlamıyla değişeceği kanaatindeyim. Özellikle finansal teknolojilerin ortaya koyduğu temel hizmetler nedeniyle bankacılık kurumları ve şubeleri gibi işlevselliğini yitirmesi beklenen alanlara ihtiyaç duyulmayabilir.Bu anlamda günümüzde bulunan bankaların ve finans kurumlarının danışmanlık sektörü gibi farklı alanlara doğru yöneleceğini düşünüyorum.

Gelecek yıllarda geleneksel bankacılık ve banka uygulamaları gibi farklılıklara gerek kalmayabilir. Finansal teknolojiler sayesinde ortaya konulan sonuçlar ve çıktılar ile değerlendirildiğinde geleneksel bankacılık uygulamaları yetersiz kalmaktadır. Finansal teknolojiler ile sunulan kalite ve hız geleneksel bankacılığa göre oldukça yüksektir. Ayrıca finansal teknolojilerin ortaya koyduğu süreçler oldukça güvenli ve sistemlidir.

Bu anlamda geleceğin dünyasında banka şubesi ya da banka kurumları beklemek yanlış bir bakış açısı olacaktır. Ancak geleceğin dünyasında finansal teknolojileri içerisine entegre etmiş finansal kurumların önemli etkilerinin olacağını da düşünüyorum. Bu anlamda bankalar ve diğer finans kurumları dijital inovasyon süreçlerini başlatmak zorundadır.

Finansal teknolojiler geliştikçe ortaya konulacak en önemli çıktılar arasında güvenlik hizmetlerinin gelişmesinin olacağını düşünüyorum. Gelecekte karşımıza çıkacak farklı uygulamalar ve süreçler içerisinde daha güvenli finansal hizmetlerle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle kimliğin doğrulanması ve verilerin karşılaştırılması gibi farklı kontrollerin oldukça doğru şekilde yapılıyor olması bunu kanıtlayan temel faktörler arasındadır. Günümüzdeki bu durumun oldukça gelişmiş şekilleri karşımıza çıkacak ve günümüzden yüzlerce kat daha güvenli finansal hizmetler sunulacaktır. Özellikle yeni yazılımların ve blockchain teknolojisi gibi teknolojik ilerlemelerin dahil edilmesi bu süreci hızlandıracaktır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN