Fintech Start-Up’larına Yatırım Yapmanın Avantajları

Dijitalleşme ve teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülebilir. Özellikle yakın geçmişte yaşanan önemli gelişmeler ve ilerlemeler nedeniyle hayatımızın içerisinde dijital olanaklar daha çok yer almaya başladı. Dijitalleşmenin farklı bir boyuta ulaşması ve teknolojik donanımlara karşı önemli ölçüde ulaşmamız nedeniyle hayatımızı ciddi anlamda etkilemeye başladı.

Dijitalleşme ve teknoloji hayatın içerisinde yer aldıkça tüm alanlar ve bölümleri etkisi altına almayı başarmıştır. Bireylerin dijital ortamlara karşı yüksek düete ilgi göstermesi ve önemli ölçüde kolaylıkların sunulması nedeniyle dijitalleşme kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

Bu durum o kadar ilerlemiş bir seviyede ki yatırım alanı başta olmak üzere insan hayatını etkileyen tüm alanlarda süreklilik arz eden bir özelliğe dönüşmüştür. Şu an için teknolojik araç gereçler ve ortamlar olmadan yatırım yapmayı düşünmek neredeyse imkansızdır. Hatta yatırımın seyri ve yönü teknoloji odaklı oldu, diyebiliriz. Geleceğin yatırımında ve fırsatları arasında teknolojinin bulunduğunu söylemek çok da zor değildir. Bunun için yatırımcılar yaşanan dijital gelişmeleri ve teknolojik iyileştirmeleri yakından takip etmelidir.

Fintech ve yatırım dünyası

Yatırım alanındaki dijital dönüşümün en önemli örnekleri arasında Fintech sayılabilir. Fintech dünya üzerinde yer alan finansal işlemler ile teknolojiyi birleştiren önemli bir kavramdır. Yatırım alanında yer alan işlemlerin ve yürütülecek süreçlerin dijital ortamlardan sunulması için farklı çözüm yolları sunan start -uplar sayesinde FinTech ortaya çıkmıştır. Aslında Fintech kavramıyla önemli ölçüde bir yatırımdan bahsediyoruz.

Finansal hizmetlere ve dijitalleşmeye aynı anda yatırım yapılmasına olanak tanıyan şirketler sayesinde farklı girişimler ortaya konulabilmektedir. Bu geliştirme ve iyileştirmeler ile birlikte özellikle yatırım alanında önemli ölçüde değişiklikler yaşanmaktadır. Finansal hizmetler ve bankacılık için dijital yönelimin temel bir gerçeklik olduğu düşünülürse bu alana yatırım oldukça kazançlı gibi görünüyor.

Özellikle dijitalleşmenin farklı bir boyuta ulaşması nedeniyle dünya üzerinde pek çok değişiklik yaşandığı için yatırım alanında yapılacak köklü değişiklikler şirketlerin gelişimi açısından oldukça önemli fırsatlar sunacaktır. Yatırım alanındaki dijital dönüşümü sağlayacak olan Fintech, bu alandaki pek çok start up ve şirketin gelişiminde yer alan temellerden birisi olmuştur.

Fintech Ve Yatırım Açısından Önemi

Fintech ve yeni fırsatlar

Günümüz dünyası teknolojinin ve dijital ürünlerin ciddi şekilde insan hayatında yer aldığı bir dönemdir. Özellikle teknolojinin sunduğu olanaklar ve süreçler nedeniyle pek çok alanı teknoloji olmadan düşünmek neredeyse imkansızdır. bu alanların başında gelen yatırım sektörü dijitalleşmeyle birlikte önemli bir gelişim seyri elde etmiştir.

Dijitalleşmenin yatırım alanında farklı şekillerde kullanılabilmesi ve bazı yeniliklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Finans sektörü de önemli bir değişim yaşamaktadır. Finansal açıdan yeni uygulamalar ve piyasaların ortaya çıkışı ile birlikte bireylerin güvenlik gibi ihtiyaçları daha da önemli hale gelmiştir. Kullanıcılar herhangi bir finansal işlemi yaparken ya da süreci yönetirken temelde hızlı ve güvenli uygulamalara yönelmektedir. Pek çok yatırımcı açısından da bu durum geçerlidir.

Özellikle yatırımları yaparken ve planlamayı oluştururken kullanılacak yatırım uygulamalarının belirlenmesi önem taşır. Dikkatli bir yatırımcı güven vermeyen ya da günümüz şartlarına uygun olmayan koşullar sunan bir uygulamayı tercih etmez. Bu nedenle yatırımcının kullandığı uygulamaların ve hizmetlerin tamamen nitelikli olması gerekir. Bunun için de Fintech, her geçen gün yeni geliştirmelerin yapılması ve kullanıcılara hizmet edecek geliştirmeliyim ortaya çıkması için çalışmalar yürüten start uplar olarak ifade edilebilir.

Fintech start up

Finansal teknolojiler her geçen gün geliştikçe bu alandaki yatırımlar da önemli hale gelmektedir. Finansal teknolojileri kullanıcılara sunmakla birlikte aynı zamanda bu teknolojileri geliştirecek yazılım ve donanım gibi yeni geliştirmelerin ortaya konulması da önemlidir. İşte Fintech alanında faaliyet gösteren şirketler bu bakış açısı ile yatırımlarını yönlendirir.

Fintech start upları bu geliştirmeleri sağlamak için yeni girişimlerde bulunurken yatırımcılar da bu şirketleri destekleyecek yatırımları yönlendirmelidir. Ben dikkatli yatırımcıların bu alandaki önemli şirketleri takip etmelerini ve yatırımlarında yer vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Geleceğin yeni teknolojilerde ve dijital ortamlarda olduğu düşünülürse bu şirketler ile birlikte çalışmak önemli getiriler sağlayacaktır.

Bu kapsamda önemli faaliyetler gösteren start uplar yakından takip edilmeli ve bu alandaki gelişmelerin finans alanına yansımalarını oluşturacak tasarlamaları sunacak girişimler desteklenmelidir. Gelecek dönemde finans alanında ortaya konulacak yeni uygulamalar ve geliştirmeler dijital dönüşümün sağlanmasında temel olarak kullanılacak çıktılar olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda Fintech alanında yatırımlar yapan şirketlerin yakından takip edilmesi yatırımcılar açısından gereklidir.

Fintech Ve Temel Yatırım Alanları 

Fintech ve dijital dönüşümü sağlamak

Yatırım alanında geleneksel bankacılık işlemlerinin günümüzde geride kalacağını söylemek mümkündür. Geleneksel bankacılık ürün ve hizmetleri dijitalleşen dünyada kullanıcılara yüksek düzeyde hizmet etmeyen uygulamalar olarak kalmış durumdadır. Ancak kullanıcılar mobil finans hizmetleri ve bankacılık uygulamalarına yönelme konusunda önemli bir davranış sergilemektedir. Kullanıcıların neredeyse tamamı tüm işlemlerini mobil bankacılık uygulamaları ile sürdürmekte ve yatırımları dijital platformlar aracılığıyla yapmaktadır.

Bu kapsamda bankaların ve finans kurumlarının varlığının da sorgulanması gibi bir durum söz konusu olmaktadır. İşte bu noktada Fintech ile finans alanında dijital dönüşümler yapacak projeler geliştirmek ve uygulamalar tasarlamak mümkün olmaktadır. Fintech start upları ile bu geliştirmeleri yapabilmenin temeli atılmaktadır.

Bu alanda bu çalışmalar yapacak şirketlere yönelik yatırımlar yapmak geleceğin dünyasında yer almak için oldukça önemlidir. Günümüzde kullanılan mobil bankacılık ve yatırım hizmetleri uygulamaları bile insanları ciddi anlamda tatmin ederken yeni geliştirecek uygulamalar kullanıcıların dikkatini çekmede başarılı olacaktır. Geliştirilecek yeni uygulamalar ve hizmet sunumları ile dijital dönüşümü sağlamak mümkün olacaktır.

 Fintech özellikle finansal hizmetlerin sunulması konusunda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek yazılımlar geliştirmede önemli katkılar sunacaktır. Fintech ile oluşacak çıktılar sonrasında finans alanında yer alan ödeme işlemleri, yatırım ürünleri, krediler ve diğer bankacılık hizmetleri gibi farklı bir boyuta ulaşacaktır.

Bankacılık ve finans alanında geliştirilecek uygulamalarda özellikle güvenliği artıracak yazılımlar geliştirmek dönüşümün oluşmasındaki temel belirleyicilerinden birisi olacaktır. Güvenlik hizmetlerini geliştirecek yazılımlar bir uygulamanın ve dijital ortamını kullanılmasındaki Temel faktörlerden birisi haline dönüşecektir. Fintech ile adı oldukça yoğun bir şekilde kullanılan dijital para birimleri özellikle sundukları güvenlik özellikleri ile dikkat çekmektedir.

Dijital para birimlerinin güvenlik işlerini sağlamakta kullanılan blockchain teknolojileri Fintech start upları tarafından en çok geliştirmeyi hedeflenen alanların başında yer almaktadır. Blockchain teknolojilerinin farklı boyutlarına ulaşılması ve yeni geliştirmelerinin sağlanması ile bu alanda önemli gelişmeler sunulmuş olacaktır. Fintech ile yeni uygulamaların ve yazılımların oluşturulması dijital para birimlerinde olduğu gibi yeni piyasaların oluşturulması ya da finans merkezlerinin kurulmasında önemli roller üstlenecektir. Yatırımcıların fintech start upları için önemli bir gözlem yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda yapılacak çalışmaları takip etmek geleceğin yatırımı için önemli olacaktır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN