Futures Ve Forex Piyasalarındaki Farklılıklar Ve Benzerlikler

Yatırım piyasaları kullanıcıların farklı hedefleri ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yürüten bir eğilim göstermektedir. Günümüzde oldukça farklı hedefler ve beklentiler söz konusu olduğundan oldukça farklı piyasa koşulları da ortaya çıkmaktadır. Para piyasalarının içerisinde bulunan yatırım araçları ve enstrümanlar oldukça farklılıklar gösterebiliyor. Ancak tüm yatırım piyasalarının temelinde getiri elde etmek ve sermayeyi büyütmek temel amaç olarak yer alıyor.

Getiri sağlamak temel hedef olmakla birlikte bunu sağlamak için oldukça farklı koşullar ve araçlar söz konusu olabiliyor. Bu nedenle farklı piyasalar arasında yatırım ortamı açısından ciddi farklılıklar bulunuyor. Para piyasaları arasında bu denli farklılıkların olması yatırımcılar açısından oldukça önemlidir. Çünkü farklı piyasa farklı fırsatlar doğuracak, anlamındadır. Bu nedenle başarılı ve dikkatli yatırımcıların farklı piyasalar içerisinde etkin bir şekilde yer almasını doğru buluyorum. Ayrıca başarılı bir yatırımcı yalnızca bir piyasa içerisinde yer almaz. Sermayesini genişletmek ve büyümek isteyen bir yatırımcı farklı piyasa dinamikleri içerisinde yer alarak yatırımlarını farklı alanlara yaymaya çalışır.

Farklı piyasalar neden var

Para piyasaları arasındaki önemli farklılıklara sahip olan Futures ve forex piyasaları yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunan kaynaklar görevindedir. Forex ve futures piyasaları işlemlerin yürütülme şekli İle kapsamı bakımından oldukça büyük farklılıklar göstermektedir. Ancak her 2 piyasa içerisinde de önemli ölçüde getiri sağlayabilecek potansiyel alanlar bulunur. Bu 2 para piyasası arasında yatırımcılar farklı planlar ve hedefler doğrultusunda yatırımlarını yönlendirebilir.

Özellikle yatırım yapılan dönemin özellikleri ve şartları dikkate alınarak farklı yatırım ürünlerine yönelim söz konusu olabilir. Bu nedenle yatırımcıların futures ve forex piyasalarını dikkatli bir şekilde incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir yatırımcı olarak her 2 piyasa içerisinde de aktif bir şekilde bulunmanın doğru olacağını düşünüyorum. Ancak tüm piyasalar içerisinde belirli riskler ve zorluklar bulunabilir. Bunun için piyasa dinamiklerini ve piyasaları etkileyen temel faktörleri dikkate almakta yarar var.

Futures Piyasasının Temel Özellikleri

Futures piyasası ve temel özellikleri

Futures piyasası diğer yatırım piyasalarına göre oldukça farklı özelliklere sahiptir. Bu piyasanın temelde future sözleşmelerine dayandığını söyleyebiliriz. Bu sözleşmeler herhangi bir varlık üzerinden birleşik bir zaman aralığında işlemde bulunma sorumluluğu yükler. Finansal sözleşmeler niteliğinde olan bu piyasa dinamiği alıcı ile satıcı arasında daha önceden ortaya konulan fiyat aralığında sorumluluklar yükler. Bu sözleşmeler içerisinde yer alan varlıklar oldukça farklı finansal ürünler olabilir.

Hangi finansal varlık düzeyinde olursa olsun niteliği taşıyan future sözleşmeleri cari piyasadan farklı olarak bir fiyat üzerinden alım satım işlemlerinin yürütülmesini sağlar. bu anlamda diğer pek çok piyasaya göre oldukça farklı bir alım satım yönteminin olduğunu söyleyebiliriz. Bu piyasa içerisinde ortaya konulan işlemler genellikle vadeli seçeneklerden oluşur. Bu seçenekler sayesinde genellikle piyasalarda ortaya çıkabilecek risklerden yüksek düzeyde korunmuş olunur. Ayrıca sözleşmelerden yararlanılarak kar elde etmek amacıyla işlemler yürütülebilir.

Futures piyasası sözleşmelere dayanması ve farklı işlem dinamiğine sahip olması nedeniyle farklı bir dinamiktedir. Bu piyasa içerisinde işlemlerin daha kolay bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmelerinin standartlaşması da söz konusudur. Finansal varlıkların miktarını belirleyebilme ve belirli zaman periyotları içerisinde alım satım işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bu standartlaşma oldukça önemlidir. Future sözleşmeleri piyasa içerisinde yer alan yatırımcıların farklı finansal varlıklar üzerinde fiyatların sabit bir şekilde kalabilmelerine olanak tanır.

Bu sayede özellikle ticari ilişkiler ve yatırımcılar arasındaki alım satım işlemleri güvenli bir şekilde sağlanabilir. Özellikle bu piyasa içerisinde emtia, hisse senetleri, döviz ya da değerli metaller ticarete konu olabilir. Bu finansal varlıklar üzerinde alıcı ve satıcı arasında yurtdışı vadeli işlem sözleşmeleri yapılarak işlemlerinin standartlaştırılması mümkün hale getirilir. Oldukça farklı nitelikleri ile öne çıkan futures piyasası farklı hedefleri karşılaması adına önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu anlamda Forex ve futures piyasaları birbirinden önemli ölçüde ayrılmaktadır.

Forex Ve Futures Piyasalarının Farklılıkları

Forex ve futures piyasaları

Forex piyasası günümüzde dünyadaki en yaygın ve işlem hacmi en yüksek olan piyasalar arasında yer alır. Bu piyasanın yatırımcılar tarafından yüksek düzeyde tercih edilmesini gerektiren pek çok faktör söz konusu olur. Piyasanın temel dinamikleri ve farklı stratejiler kullanılarak getiri elde edebilme potansiyeli nedeniyle tercih edilme düzeyi oldukça yüksektir. Ayrıca Forex piyasası içerisinde oldukça farklı şekillerde ve yatırım araçları kullanarak yatırımlar gerçekleştirilebiliyor.

Bu piyasa içerisinde temelde bir takas durumu söz konusudur. Piyasa içerisinde yer alan değerli varlıklar belirli bir fiyat endeksi üzerinde takasa söz konusu olur. Alıcı ve satıcı ise piyasa içerisinde birbirini tanımaz. Yalnızca finansal varlığın fiyatı ve özellikleri doğrultusunda takas işlemleri gerçekleştirilir. Forex piyasası işlemlerin yapılabilmesi için alıcı ve satıcıların eleştirilmesini sağlar.

Forex ve futures piyasalarının en önemli farklılıkları arasında işlemlerin yapılma şekli yer alır. Futures piyasaları içerisinde genellikle vadeli seçenekler ve sözleşmeler bulunur. Ancak forex piyasası finansal varlıkların farklı fiyat endeksleri üzerinden değişmesi ile yatırım yapılmasına fırsat tanır. Finansal varlıkların futures piyasası içerisinde sözleşmelere dayalı olarak alıcı ve satıcı arasında standart bir fiyat üzerinden yatırıma mal olması söz konusudur. Ancak futures piyasası içerisinde yer alan finansal varlıkların kaldıraçlı işlemlere dayalı olduğunu da söylemekte yarar var.

Bu özelliği nedeniyle futures piyasası daha yüksek riskli bir niteliğe sahiptir. Futures piyasası içerisinde yer alan bu özellik nedeniyle pek çok yatırımcı oldukça yüksek kazançlar elde edebiliyor. Ancak aynı zamanda yüksek risk nedeniyle önemli kayıplar da yaşanabilmektedir. Bu nedenle yatırımcıların future işlemler yaparken daha dikkatli bu şekilde davranması gerekir. Forex ve futures piyasaları temelde işlemlerin yapılma şekilleri, emir türleri ve kontrat özellikleri gibi farklı yatırım işlemleri ile birbirinden ayrılmaktadır.

Forex Ve Futures Piyasalarında Benzer Yatırım Araçları

Futures piyasasında nasıl yatırım yapılır

Forex ve futures piyasaları işlemlerin yapılma şekilleri ile piyasa dinamikleri açısından büyük farklılıklara sahiptir. Ayrıca 2 piyasa arasındaki risk durumu ve işlemlerden elde edilebilecek kazanç oranları farklı olabilir. Piyasalarda yapılan işlemlerin türü ve temel hedefler oldukça farklı hale gelebilir. Ancak her 2 piyasa içerisinde de yatırıma söz konusu olan araçların benzer ya da aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Forex ve futures piyasaları içerisinde emtia, değerli madenler, petrol ya da tahviller yer alabiliyor. Bu açıdan bakıldığında 2 piyasa içerisinde de ortak yatırım araçlarına yönelimin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aynı yatırım araçlarını farklı hedefler doğrultusunda kullanarak getiri elde etmek amaçlanır. Yatırımcılar temel beklentileri ve ticari ilişkileri doğrultusunda bu piyasalara yönelebilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN