Geleceğin Bankacılığında Dijital Dönüşümün Finans Sektörüne Etkisi 

Günümüzün dünyası tamamen değişim ve dönüşüm odaklı bir yapıya bürünmüş durumdadır. Dijitalleşmenin hayatımızın her alanına dokunmasıyla birlikte değişimi oldukça hızlı bir şekilde hissetmeye başladık. Dijitalleşme hayatımızın temel gerçeği ve ihtiyacı haline dönüştüğünden itibaren sektörler bazında da pek çok yeni gelişme yaşanmış durumdadır. Dijitalleşme ile birlikte içerisinde bulunduğumuz faaliyet alanları ve sektörler kendilerine farklı gelişim alanları bulmuş durumdadır.

Bireylerin dijital araçları ve ortamları oldukça yoğun bir şekilde kullanmasıyla birlikte tüm sektörler bazında bir dönüşüm sürecini gerekliliği temel bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. dijitalleşen dünya içerisinde kendisini yenilemeyen ve geliştirmeyen bir şirketin var olabilmesi ne yazık ki mümkün gözükmüyor. Bu nedenle günümüzde bulunan bir dijital dönüşüm süreci içerisine girmemiş şirket ve sektörleri oldukça hızlı bir şekilde bu dönüşüm sürecini girmeye ihtiyaçları var.

Geleceğin bankacılığı

Ancak dijital dönüşüm gerçekleşmeden herhangi bir geleceğe yönelik yatırım ve gelişim beklemek mümkün gözükmüyor. Kullanıcılar nezdinde f piyasa yapıcılar gözünde dijital dönüşümü gerçekleştirmemiş şirket ve girişimlerin gelecek açısından başarısı oldukça düşük olacaktır. Bu nedenle büyük ve küçük tüm yatırımcıların dijital dönüşüm noktasında dikkatli davranarak yatırımlarını yönlendirmeleri oldukça doğru bir karar olacaktır.

Dijital dönüşüm süreci içerisinde olan temel sektörlerin başında ise bankacılık geliyor. Bankacılık işlemleri ve faaliyetlerini günümüzde yürütülmesi konusunda dijital ortamlar sıklıkla tercih ediliyor. Mobil ve dijital internet bankacılığı sık bir şekilde işlemlerde kullanılsa da geleceğin dünyasında daha farklı dönüşümlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Özellikle bankacılık ve finans alanında dijital dönüşüm ile birlikte firmaların konumu ile ilgili temel bir değişiklik yaşanabilir.

Özellikle yeni bir finansal teknoloji ekosisteminin gelişimi ile birlikte bankacılık hizmetlerinin farklı bir konuma yerleşeceğini düşünüyorum. Hatta günümüzde kullanılan bankalar gelecekte finansal teknoloji şirketi haline dönüştürülebilir bir niteliğe kavuşacaktır. Bu nedenle finansal şirketlerin ve bankaların dijital dönüşüm noktasında daha dikkatli olması ve diğer şirketlere nazaran bir adım önde olması değer kazanma anlamında önemli olacaktır. Geleceğin bankacılığı için yakın gelecekte önemli gelişmeler yaşanacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda yeni değişimlere açık olacak kurum kültürünün geliştirilmesi önemli katkılar sunacaktır.

Geleceğin Bankacılığında Neler Var?

Geleceğin bankacılığı ve finansal dönüşüm

Dijital dönüşümün ortaya koyduğu ilkeler ve kurallar çerçevesinde sektör bazlı pek çok köklü değişiklikler yaşanacaktır. Finans ve bankacılık dünyasında dijital dönüşüm neredeyse sektörü tek bir noktadan yönetilebilecek duruma dönüştürecektir. Özellikle şu an için bankacılık ve finans hizmetleri sunan markaların farklı bir konumda yer alacağını düşünüyorum. Günümüzün dijital dünyasında farklı banka markalarının bulunması ve şube gibi yapıların bulunmasının gelecekte bir karşılığı olmayabilir.

Çünkü bankacılık hizmetleri olarak ifade edilen tüm işlemleri mobil kullanım ile gerçekleşmesi mümkün hale gelmiştir. Günümüzde bulunan dijital kimlik doğrulama ve kimlik tespiti gibi teknolojik gelişmeler ile birlikte şubelerden daha güvenilir şekilde hizmet sunulabilmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle günümüzde bulunan bankacılık kültürü gelecekte bireysel hizmete doğru kendisini yönlendiren bir alan haline gelecektir. Özellikle kişisel bankacılık ya da görünmez bankacılık olarak ifade edilebilecek farklı kavramların geleceğin finans dünyasında yer alabileceğini düşünüyorum.

Geleceğin banka şubeleri

Geleceğin bankacılığı olarak ifade edilen bu dijital dönüşüm süreci temelde müşteri odaklı bir yaklaşıma sahiptir. Müşterilerin kendi kişisel verileri ve bilgileri ışığında tüm işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmesine fırsat tanıyacak hizmetlerin optimal hale gelmesi sağlanacaktır. Bankalar tarafından farklı şekillerde sunulan ürünlerin ve hizmet koşullarını piyasada yer alan çalışma şeklinin yerine ihtiyaç bazlı şekilleneceğini düşünüyorum.

Özellikle günümüzde bulunan neslin tamamen teknoloji ve dijitalleşme odaklı olduğu düşünülürse gelecekteki finans sisteminin tamamen bireysel bir teknoloji odaklı olacağını görebilmek mümkündür. Dijital bankacılığın önemli getirileri arasında kişisel arayüzler olacaktır. Hizmetlerin kişiselleştirilmesi fill müşteri ihtiyacı odaklı sistemin geliştirilmesi ile birlikte kullanıcıların üzerinde finans hizmetleri sunulmaya devam edilecektir.

Özellikle bankaların sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi farklı şekillerde algoritmalar geliştirerek kullanıcı özgü sistemler ortaya koyabilecek. Bu sayede müşteriler kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş yatırımlarını ya da bankacılık hizmetlerini alabilecektir. Bu şekilde bir dönüşümün gerçekleştirilmesi bankacılık sektörü açısından önemli bir değişmeyi gerekli kılmaktadır.

Geleceğin Dönüşümü ve Finans Dünyası 

yatırım ve finansal hizmetler

Bizi gelecekte neyin beklediğini tam olarak bilmek ve bu şekilde davranmak mümkün olmayabilir. Ancak günümüzün gelişmeleri ve teknolojinin baş edilemez hızlı ilerlemesiyle birlikte gelecekte neler olacağı ile ilgili doğru tahminler yapmak çok da zor değildir. Gelecekte günümüzde olduğundan daha dijital ve daha teknolojik bir yapıya bürüneceğimiz kesin gibi görünüyor. Günümüzün dünyasında konuşulmaya başlayan dijital süreçler ve teknolojik araçlar ile finans dünyası içerisinde oldukça farklı dönüşüm trendleri yer almaya başlayacaktır.

Özellikle robotik otomasyonlar ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesiyle birlikte bankacılık sektöründe diğer sektörlere nazaran daha farklı değişim yaşanabilir. Özellikle bankaların işlevini kaybetmesi gibi bir durum yaşanabileceği için bankaların konumu ve özellikleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacaktır.

Yapay zeka teknolojilerinin ortaya koyduğu son özellikler müşteri hizmetleri ya da destek alma gibi finansal süreçleri tamamen ortadan kaldırabilir. Chat botlar gibi farklı gelişmelerin yaşanması bu durumu ortaya koyan gelişmeler arasında sayılabilir. Bu nedenle bankalar finansal hizmetler sunan ya da danışmanlık hizmeti veren kurumlar haline dönüşebilir. Geleceğin bankacılığı bu anlamda daha çok danışmanlık ve finans hizmetleri yönünde kendisini yenileyecek gibi görünüyor.

Finansal dönüşüm noktasında kripto para piyasasının gelişmesinin önemli bir etkisinin olacağını da düşünüyorum. Kripto para piyasasının sahip olduğu özellikler ve temel nitelikler bankacılık sektörü içerisindeki temel değişikliklerin yaşanmasına ön ayak olabilir. Kripto para piyasasının herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmaması ancak buna rağmen oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesi finans sektörü açısından önemli çıktılar oluşturacaktır.

Özellikle geleceğin dünyasında kripto varlıkların ve para birimlerinin daha çok yer almaya başlayacağı düşünülürse tamamen dijitalleşmiş bir finans sektörü karşımıza çıkabilir. Kripto para piyasasının sahip olduğu blockchain teknolojileri ve diğer güvenlik donanımları finans sektörü içerisinde yer edinmeye başlamıştır. Müşterilere hizmet verme noktasında ve güvenliği tesis etmede pek çok finans sektörü bugün blockchain teknolojisinden yararlanmaktadır. Bu nedenle finans sektörü gelecekte sanal hale gelecek işletme örneklerinden birisine dönüşebilir.

Geleceğin bankacılığı konuşulurken yine ortaya çıkacak hizmet ve ürünlerle ilgili önemli değişimler de yaşanacaktır. Dijitalleşmenin farklı bir boyuta ulaşması ile birlikte akıllı cihazlar bir çeşit şubeye dönüşebiliyor. Hatta gelecekte finans hizmetleri şubesi olarak cep telefonları kullanılacaktır. Günümüzde pek çok işlemi yerine getirdiğimiz cep telefonları gelecekte bireysel banka şubesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca online bankacılığın hiper kişiselleştirme adımları ile birlikte farklı bir boyuta taşınacağını düşünüyorum. Özellikle bankacılık ekosistemi ve ürün gamı anlamında temel bir değişiklik yaşanacaktır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN