Geleceğin Tarım Teknolojilerine Yatırım Tarım 4.0

Yaşamın her alanına giren teknoloji, gelişimi ile birlikte yeniliklere de sahne oluyor. Mekanikten kimyaya kadar her alana giren teknoloji tarımda da kendine yer buluyor. Geleneksel tarım anlayışından yeniliklere uzanan bir akımı tetikliyor.

Desteğini dijitalleşmeden alan yeni nesil tarım günümüzde tarım 4.0 olarak algılanıyor. Tarımda teknolojinin kullanımı, farklı araçların üretime girmesi, çiftçilerin de satın alma sürecini yeniliyor. Dış girdilere olan bağımlılık yerini yeni tarım ile başka bir hayata yönlendiriyor.

Sizlerde yeni tarım üzerine yatırım yapmak istiyorsanız, yazımız sizlere rehberlik edebilir. İşte tüm detayları ile Tarım 4.0 nedir? Detaylarını yazımızda bulabilirsiniz. 

Geleceğin Tarım Teknolojisi Tarım 4.0 Nedir?

tarım teknolojileri

Akıllı tarım uygulamalarının yeni teknoloji ile desteklenen tüm uygulamalarına tarım 4.0 adı veriliyor. Akıllı tarım uygulamaları, oluşturulan bilgi sistemi ile uzaktan yönetilebilen araçlar, yapay zekâ ile desteklenmiş araçları kapsıyor. 

Kablosuz bluetooth ve internet ile tüm yeniliklerin temelini oluşturmakta. Ekipmanlarda bulunan sensörler aracılığı ile kablosuz aparatlar sayesinde veriler toplanıyor.  

Kilometrelerce uzakta bulunan tarlalar, ekinler ve kullanılan araçlar hakkında bilgilere erişilebiliyor. Araştırmacı ve çiftçiler ekipmanları uzaktan kontrol edebiliyor. Tarım 4.0 ile geleceğin teknolojisi kullanılarak herhangi bir komuta gerek kalmadan keşfedilen sorunlar halledilerek ilgili kişilere raporlanıyor.

Tüm dünyada akıllı tarım geliştirmelerinde temel hedef, sürdürülebilirlik, kapasite artırımı, doğaya verilen zararın azaltılması, verim, üretkenlik, hassas tarım olanakları, hızlı analiz gibi birçok avantajlarının sağlanması amaçlanıyor. Toprağın kalitesi, sulama seviyeleri, haşere sorunun giderilmesi, yapay zekâ kullanarak ilaçlamanın yapılması ve tüm veri analizlerini yapılması teknolojik araçlar ile gerçekleşiyor. 

Traktörlere yerleştirilen sensörler, sahada yer alan parçalar ve uydu görüntüleri ile kapsamlı bir şekilde veri toplamak mümkün. Bugün için emekleme aşamasında yer alan adımlar, ilerleyen zamanlarda gelişerek yaşamı büyük ölçüde kolaylaştıracak. Maliyet ve emek gereksiniminde azalma sağlayacak.

Her geçen gün otomatikleşen dünya, gözleme dayalı uygulamalar ile tahminler ve uzun zaman gerektiren analizlerin yerini, bir tuşla işlem yapan tarım 4.0 alacaktır. Tarım 4.0 tarafından hayata girmeye başlayan yeniliklerin neler olduğunu anlamak için sistemin nasıl işlediğini bilmek gerekir. 

Nesnelerin İnterneti Tarım 4.0

Nesnelerin interneti diğer bir deyim ile loT adı verilen bu sistem akıllı tarımın temelini teşkil ediyor. IoT kavramına bakacak olursak, aklınıza gelen tüm nesnelerin internete erişerek cihatlar ile etkileşim halinde olunması anlamına geliyor. Ağ üzerinden, dijital makineler, hayvanlar, nesneler ve tanımlayıcı sistemlerle veri aktarımı sağlanıyor.

Bulut teknoloji kullanılarak depolanan verilere ise uydu, internet ve bluetooth bağlantıları kullanılarak ulaşılıyor.  Yapay zekâ teknoloji ile gelen veriler işlenerek, gereksinimler, yapılacak iş ve işlemler tespit ediliyor. Durum hakkında çiftçiler bildirim alarak çözüm için uygulamaya geçiyor. 

Tarım 4.0 Uygulamaları ve Örnekleri

tarım teknolojisi

Her geçen gün akıllı tarım uygulamaları çoğalıyor. Teknolojiyi yakından takip ederek haşır neşir olan çiftçiler uygulamalarını rutin haline getiriyor.

Geleceğin tarım teknolojisi olarak bilinen tarım 4.0 uygulamalarına yatırım yapmayı düşünenler için örnekler verilerek fikir sunacak girişimleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte akıllı tarım için fikir verecek yenilikçi girişim örnekleri;

Akıllı sulama sistemlerini incelemek gerekirse, hava durumuna göre, toprağın su ihtiyacını, ekinin türünü belirleyerek sulama yapılması akıllı tarım uygulamaların gösterilecek örneklerden sadece biri. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi lot tabanlı cihazlar sayesinde gerçekleşiyor.

Tek tuşa basarak sistemin aktifleştirilmesi çiftçinin elinde. Kocaman alanın kontrolünün sağlanması, motorun kapatılması artık tek tuşla yapmak mümkün. Her makineyi ve cihazı ayrı ayrı açma ve kapama devri bitiyor. 

Toprağa yerleştirilmiş sensörler ile eşi değerinin kontrol edilmesi tarım teknolojilerini gelişmeleri arasın yer alıyor. Eşik değerine göre belirlenen nem oranı, pompa motorunun açılıp kapatılması, su kaynaklarının verimli kullanılmasını yanı sıra ekin de ziyan olmasını engelliyor.

Bunun yanı sıra elektrik tasarrufuna da yardımcı oluyor. İnsansız olarak kullanılan traktörler, uydu yardımı ile evden kontrol edilen saha, yeşil enerji kullanımı, otomatik sulama sistemleri, ürünün olgunlaşma düzeyinin belirlenmesi ve akıllı sistemler ile hasat yapılması artık hayal olmaktan çıkıyor. 

Yabani otların tespit edilmesi lazer sistemi ile gerçekleşebiliyor. Kullanılan insansız traktörler ile geniş alana müdahale edilmesi, geleceğin tarım teknolojilerine örnek gösterilebilir. Nem, sıcaklık düzeyi gibi sensörler tarafından alınan veriler depolanarak istenildiğinde rapor haline getirilebiliyor.

Önceki yılların verimleri, işleyişi hakkında tek tuş ile rapor alınması artık zor değil. Alınan rapor sonuçlarına göre tahmini yorumlar ve deneyimlerin ötesindeki bilgilerin paylaşımını sağlıyor. Cep telefonlarından sıcaklık, nem, toprak analizi raporları kontrol edilebiliyor.

Tarım 4.0 ile ziraat odaları, kooperatifler, tarım müdürlükleri, dernekler iletişime geçerek somut verilerin sunulmasında raporlar yardımcı oluyor. Tüm bunlara ilave olarak ihtiyacını net bir şekilde belirleyen çiftçi için alışverişler tam kararında yapılarak israfın önüne geçilmiş oluyor. 

Yenilik ve Avantajları İle Tarım 4.0’a Yatırım Fırsatları

Akıllı tarım uygulamaları ile maliyetler minimum indirgenerek, gerekli altyapının sağlaması durumunda daha düşük oluyor. Çiftçi tarafından yatırım olarak görünen bu yükün altına girmeyi teknik altyapının olması ile göze alabiliyor.

Bazı ülkelerde alt yapının kısıtlı olması kırsal alanda teknoloji yönden tarıma geçişi engelleyebiliyor. Uluslararası arenada birçok ülkenin bile kablosuz internet erişiminin kısıtlı olması asıl sorunu oluşturuyor. Buna rağmen dünyanın dört bir tarafında akıllı tarım uygulamaları için yatırımlar devam ediyor. 

Artık günümüz dünyasında 20 milyarı aşan kablosuz bağlantı tarım aracı mevcut. Geliştirilen yazılımlar ve mobil uygulamalar ile çiftçiler tarafından cihaz kullanımı her geçen daha da artıyor.

Doğa şartlarının ve insan hatalarının bertaraf edilmesi ile verim düşüklüğünün önüne geçilmiş oluyor. Çiftçilerin gözü olarak kabul edilen dronelar, tarlalardaki tüm gelişmeleri tespit eden cihazlar, ürünün kalitesini ölçen sensörler her geçen gün çiftçinin hayatında kolaylıklar sağlıyor. 

Kısıtlı bir alanda oluşan teknolojik gelişimler tarım 4.0 ile daha fazla teknoloji anlamına geliyor. Günlük hayatımızda nasıl ki bilgisayarlar, akıllı cep telefonları ve internet iyileştirme ve gelişme sunuyor ise akıllı tarım da yakın gelecekte çiftçiler için hem yardımcı hem de yatırım anlamına gelecektir.

İnsanoğluna faydası için geliştirilen tarım, gelecekte herkesin yüzünü güldüreceğe benziyor. Yatırımcılar tarafından yapılacak olan yatırımlar, tarımın geleceğinin aydın olacağını söylemek zor olmasa gerek.

Biraz çaba harcamak, yatırım ve destek ile çiftçiyi güçlü duruma geçirmek, tarım ve üretim adına güç kazanmak anlamına gelir. Yatırım yapmayı düşünenler, bugünün teknolojilerini araştırabilir. Dünya geleceğin tarım teknolojilerine ilişkin örnekleri takip ederek yatırımlarını şekillendirebilir. 

Akıllı tarımın sunduğu avantajları arasında hem çiftçi hem tüketici hem de dünya için faydaları her geçen artacağı benziyor. Veri bağlantıları ve sensörler sayesinde çiftçi doğadan bir adım önde yer alıyor.

Susuzluk sorunu kendini tam hissettirmeden, böcek varlığında fazla artış olmadan, gelebilecek fırtınaları önceden anlama ve çözüm yolları üretmeye yardımcı olan sistemler, üreticinin ürün kaybını azaltıyor. Tarım 4.0 ile verimin artmasının yanı sıra daha kaliteli ürün için önleyici önlemlerde hızlı kararlar alınabiliyor. Toplanan veriler sayesinde yakıt ve gübre tüketiminde gözle görülür azalmalar sağlanıyor. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN