Günümüzde Teknoloji Yatırımının Gelecekteki Getirileri ve Fırsatları

Dijitalleşme günümüzde hayatımızın her alanında yer alıyor. Bizi ilgilendiren ve bize hizmet eden her alanda köklü değişimlere de neden oluyor. Özellikle de veri odaklı teknolojinin gelişimi, geleneksel teknolojik unsurlarla iş yapma yöntemlerini yıkıcı dönüşüme maruz bırakıyor. Örnek olarak sağlık teknolojilerinde yapay zekanın kullanılması ile teşhis ve tedavide yeni teknolojik yöntemlerin gelişmeye başlaması verilebilir. Gelişim ve dönüşüm sadece sağlıkta değil diğer pek çok alanda da derinden dönüşümü gerekli kılıyor. Teknolojinin bu denli gelişmesi ve üretilmesi yöntemlerimiz üzerindeki değişim baskısını sürekli hale getirecektir. Bu nedenle günümüzde teknoloji yatırımının geleceği şekillendirmede ve yönlendirmede önemli olduğunu düşünüyorum. 

Teknolojinin Değişim Etkisi

Teknolojik değişim

Günümüzde teknoloji yatırımı yapan pek çok şirket uygulamalarını küresel pazarı düşünerek geliştirmelidir. Çünkü teknoloji küresel pazarda etkili olduğu kadar değerli olur. Bu nedenle belirli bir bölgede ve alanda geçerli olan değil tüm insanları etkileyecek teknolojilere yatırım yapmak doğru olacaktır. Size bu durumla ilgili şu örneği verebilirim: Günümüzde bankaların dijitalleştiğini herkes rahatlıkla görebilir. Bankacılıkta şube sayılarında ciddi bir azalma görülür. Onun yerine ise insanların sürekli erişimine açılmış olan dijital bankacılık ürünleri ön plandadır. Dünyada dijital teknolojilerin kullanılması ile oldukça kısa sürelerde işlem yapılabilmekte ve hesap açılabilmektedir. Bu durum ise çalışan profilini ve yatırım etkilerini ciddi şekilde gösterir. 

Teknolojinin değişim ve dönüşüme olan etkisi her alanda belirgin bir şekilde görülebilir. Bu nedenle teknoloji yatırımcıları uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine odaklanmalıdır. Özellikle de teknoloji üretimine yatırım yapanların küresel ölçekte oyuncu olabilmesi gerekir. Bu nedenle yalnızca ulusal ve belgesel yatırım yapanların uzun soluklu büyüme yakalaması ve alanda öne çıkması mümkün görünmüyor. Ayrıca oldukça başarılı olmuş bir uygulamanın farklı bir bölgede uyarlanması ciddi bir zorluk olarak önümüzde duruyor. Bunun için de yeni uygulamaların fikir adımından itibaren küresel pazarlara hitap ediyor olması gerekir. Bir teknolojik yatırım, küresel pazara hitap ettiği sürece başarısız olma ihtimali oldukça düşüktür. 

Geleceği Dönüştüren Yeni Teknolojiler

Yeni Teknolojiler

Günümüzde teknoloji o kadar hızlı bir gelişme trendi içerisine girdi ki pek çok kurum ve şirket geç kaldı, diyebilirim. Özellikle de teknoloji yatırımı bulunmayan şirketler gelecekte var olmayabilir. Günümüzde teknolojinin geldiği nokta düşünüldüğünde teknoloji yatırımı olmayan bir şirket, bu trende zor dahil olur. Akıllı üretimler, sürdürülebilir şehir yaklaşımı, akıllı ulaşım ve robotik gibi alanlar teknolojinin geldiği noktayı ispatlar niteliktedir. Bu teknolojiler insanların hayatına ciddi bir etki bırakacak nitelikte gelişmesini sürdürüyor. 

Günümüzün teknolojisi olarak Yapay Zeka konuşuluyor. Ayrıca veri teknolojileri, biyoteknoloji ve katmanlı üretim teknolojik yatırımların odağını oluşturuyor. Bu teknolojilerin her biri geleceğe dönüştürecek niteliğe sahip. Teknoloji yatırımları da kendisini bu alanlara doğru yönlendirmek zorunda. Özellikle günümüzde verilerin yeni ham madde olduğunu düşünebiliriz. Bu nedenle de teknoloji yatırımı aslında bir veri yatırımıdır. Verilerin işlenip kullanılmasında ise yazılımlar, analizler ve otonom araçlar bu yatırımın bir parçası haline gelir. Gelecekte bu teknolojilere yatırım yapmak pek çok getirinin kapısını aralayacaktır. Geleceği dönüştürmede ve teknolojiyi iyi yönetmede sahip olunan bu modern teknolojiler yarar sağlayacaktır. Özellikle de yapay zekaya yatırım yapan firmaların gelecekte öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Yapay Zeka gelecekte tüm alanlarda etkisini ciddi bir biçimde gösterecek gibi görünüyor. Ancak yapay zekadan ve akıllı üretimden uzak kalan firmalar bu alandaki gelişmelere ayakta uyduramayacaktır. Bunun için teknoloji yatırımlarının Yapay Zeka, biyoteknoloji ve robotik gibi alanlara yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Teknoloji Yatırımları Geleceği Nasıl Etkiler?

Teknolojinin hayatımızı değiştirdiği ve dönüştürdüğü karşı konulamaz bir gerçektir. Günümüzde teknoloji olmadan pek çok iş kolu ve sektör çalışmasını sürdüremez hale gelir. Dünyanın da yönünü teknolojiye ve teknolojiyi yatırımına döndüğünü unutmamak gerekiyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası teknoloji firmaları diğer firmalardan daha değerli hale gelmeye başlamıştır. Günümüzde firmalar teknolojiye yatırım yaparak altyapılarını daha güçlü hale getirmeye çalışıyor. Çünkü gelecekte de teknoloji toplumları şekillendirecek ve dönüştürecek bir konuma sahip olacak. Hatta şu anda bile robotik ve yapay zekanın hayatımıza adım adım girdiğine şahit olabilirsiniz. Bu adımlar 20 sene sonra büyük başarıların başlangıç noktası olacaktır. 

Teknolojinin geleceğe etkisi

Teknoloji yatırımlarının en büyük getirisi gelişime olan açıklığıdır. Özellikle teknoloji alanında inovasyon çalışmaları yapmak çok daha kolaydır. Günümüzün teknolojisine yatırım yapan bir firma aynı zamanda geleceğin teknolojisine de yatırım yapıyor demektir. Ya da bu şekilde yatırım yapmalıdır, diyebiliriz. Çünkü bir teknoloji yatırımcısı yalnızca günümüzdeki ihtiyaçlara değil gelecekteki ihtiyaçlara da odaklanır. Teknolojinin gelecek perspektifi oldukça parlak görünüyor. Belki de günümüzde var olan pek çok iş gücü gelecekte teknoloji nedeniyle olmayacak. Bu nedenle teknoloji yatırımcısı yeni fikirlere açık olmalı ve teknolojisini sürekli inovasyon yönetimine tabi tutmalıdır. Ayrıca günümüzde teknolojiye yatırım yapmak gelecekteki gelişmelere daha hızlı ulaşmayı sağlayacaktır. Pek çok kurum ve şirket teknoloji yatırımı için geç kaldığını düşünse bile ileride bu yatırımlara dönmek daha da zor olacak. 

Günümüzde ortaya çıkmış olan makine öğrenmesi ile bulut bilişimi karmaşık problemleri çözebilme şansını sunmaktadır. Bu teknolojilere sahip olan pek çok firma yenilikçi fırsatlarda daha da önde olacak. Bu teknolojinin şu anda bulundukları konumda kalmayacakları da düşünüldüğünde bu pazar payına sahip olmak oldukça mantıklı görünüyor. Ayrıca bir teknoloji yatırımcısına insanların hayatlarına dokunmayı ve verimsizlikleri gidermeyi tavsiye ediyorum. Bu perspektifle hareket eden bir teknolojik ürün ya da hizmet mutlaka başarı elde edecektir. İnsana ve verime odaklanmak bu anlamda oldukça önemli. 

Teknoloji Yatırımında Hangi Sektörler Öne Çıkıyor?

Teknoloji yatırımları

Biraz önce de bahsettiğim gibi insan hayatına dokunan teknolojiler gelişimini sürekli kalabilecek potansiyeldedir. Bu nedenle teknoloji yatırımı yapılacak sektörde insan hayatıyla doğrudan ilgili olup olmalıdır. Özellikle de sürdürülebilirlik sağlanabilecek bir sektör olmalıdır. Örneğin, günümüzde sağlık ve eğitim teknolojileri oldukça verimli bir şekilde kullanılıyor. İnsanların da sağlık ve eğitimden vazgeçemeyeceği de aşikar. Bu nedenle hizmet sektörü günümüzde teknoloji yatırımında öne çıkan alanlar arasında yer alıyor. Ancak hizmet sektörüne yatırım yapan pek çok firma bulunuyor. Bu nedenle yatırıma yenilik katmak ve güncellemek de oldukça önemli. Özellikle nanoteknoloji, genetik ve biyoteknoloji gibi farklı alanlar cesur yatırımcıların vazgeçilmezleri arasında yer alabilir. Bahsettiğim bu adamlar günümüzde yeterli bir ivmeyi kazanamamış durumda. Ancak yakın gelecekte bu tür teknolojilerin temel gündemimiz olacağını düşünüyorum. 

Teknoloji yatırımcıları için ayrıca şunun önemli olduğunu da düşünüyorum: Yakın bir gelecekte aracılar tamamen ortadan kalkacaktır. Bu sayede de kişilerin özel istek ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler öne çıkacak. Teknoloji yatırımları da aracı hizmetler sunmaktan çok esas hizmete yönelik olmalıdır. Bu duruma en iyi örneklerden birisi e-ticaret platformları arasında verilebilir. Bu platformlar aracılığıyla arada bir aracı kurum olmadan satıcı ve müşteri bulunabiliyor. Ayrıca bu teknolojilerde yapay zekanın ve veri analizinin devreye girmesi önemli sonuçları ortaya çıkarıyor. Bu nedenle teknoloji yatırımları, yenilik ortaya koyan ve kolaylaştıran bir nitelik taşımak zorundadır. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN