İnovasyon ve Teknoloji Kullanımı

İnovasyon ve teknoloji ilişkisi toplumun kalkınması, hayat standartlarının artması, finansal ve sosyal problemlerin çözülmesi için gereklidir. İnovasyon kavramı yenilik ve yenilikçilik anlamına gelir. Ancak bu kavram yalnızca sonucu değil süreci de oluşturur. Bu nedenle teknoloji inovasyonu denildiğinde yalnızca teknolojik ürünlerin ortaya konulması anlaşılmaz. Aynı zamanda modern teknolojinin geliştirilebilmesi için sürece odaklanılması da gerekli görür. Sanırım teknolojinin gelişimdeki rolü üzerinde hepimiz farkındalık sahibiyiz. Bu nedenle inovasyonun teknolojinin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyorum.

İnovasyon ve Teknoloji İlişkisi

Teknoloji yatırımcısı için risk

Son dönemde ortaya çıkarılan teknolojileri gördüğümüz zaman inovasyon kavramını düşünmeye başlıyoruz. Bu kavram teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte sürekli dillerde olsa bile anlamını tam olarak bilmiyoruz. Kimileri bu kavramı yeni icatlar olarak açıklarken bazıları yenilik bazıları ise dönüşüm olarak düşünüyor.  

İnovasyon ile bulunan bir bilgi ya da fikir kullanışlı ve verimli hale getirilebilir. Bu bilgi ve fikirler farklı bakış açılarıyla yenilenip dönüştürülebilir. Peki bu dönüşüm nasıl sağlanır? Tabii ki de teknoloji ile. Özellikle de günümüzde teknoloji olmadan yenilikten ve dönüşümden bahsetmek söz konusu olamaz. 

Teknoloji ise insanların farklı ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamada sürekli geliştirilen bir yapıdadır. Bu nedenle teknoloji çevreyi değiştirir, geliştirir hatta dönüştüren yöntem ve süreçleri etkiler. İnovasyonun içeriğinde araştırma çalışmaları, farklı ihtiyaçlara cevap verebilme, yeni deneyimleri açıklık ve değer yaratma gibi pek çok alan yer alıyor. Aslında inovasyon, düşünmediğimiz yaklaşımları ya da çözümleri bulmamız için bize yardım eden bir özelliğe sahip. Ayrıca inovasyonla bir adım geri atabilir, görünen resmin tamamına odaklanabilir veya ön kabullerimiz değiştirilebilir. Bu özellikleri ile inovasyon rekabet edebilme deki önemli kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Teknoloji ve inovasyon bu şekilde karşılıklı ilişkiye sahipken bu iki kavramı ayrı ayrı düşünmemiz mümkün değildir.

Teknoloji Kullanımı ve İnovasyona Erişme

Teknoloji ve inovasyonun karşılıklı etkileşiminden bahsettik. Bu etkileşim öyle bir boyuta ulaşıyor ki ayrılmaz iki bütün haline geliyorlar.  Özellikle teknoloji için inovasyonu destekleyen en önemli alan diyebiliriz. İlk olarak bilgiye ulaşma noktasında önemli bir kaynak türüne geliyor. İletişimi oldukça kolay hale getirmesi ve uzakları yakınlaştırılması inovasyon için önemli bir destektir. Ayrıca teknoloji sayesinde insanların çalışma ortamları ve yaşam alanları daha nitelikli hale geliyor. Bu sayede verimliliğin ve üretkenliğin daha yüksek düzeye ulaşması sağlanmış oluyor. 

Risk yönetimi

Teknoloji kullanımı ile inovasyon bireylerin iş yükünü ciddi düzeyde hafifletiyor. Ayrıca teknoloji kullanımı inovasyon sürecini benimsemek ve kabul etmek için önemli bir ortam hazırlar. Ayrıca şundan da söz etmek istiyorum. Teknoloji firmaları inovasyona dikkat etmediğinde hızlı bir şekilde düşüş yaşamaya başlıyor. Çünkü teknoloji gibi bir yenilik alanında dönüşümün olmaması, kaçınılmaz bir başarısızlık olacaktır. Özellikle yeniliklere ayak uyduramayan ya da farklı ürünler ortaya koyamayan bir firma ayakta kalamaz. Bu nedenle de teknolojik inovasyonlar geliştirmek, sürekli büyümeyi sağlayacaktır. Ayrıca teknoloji kullanımı olmadan inovasyona erişmek de mümkün değildir. Bir firma teknolojik gelişmelere yer verdikçe inovasyona daha kolay bir şekilde uyum sağlayacaktır. 

Yenilikçi Ürünler Ortaya Koyma ve Teknoloji

Riskler yatırımları nasıl etkiler

İnovasyon çalışmalarının ana sürecini kavramlar geliştirme, süreç inovasyonunu sağlama ve teknoloji edinimi oluşturur. Ayrıca inovasyonda kaynakları yönetmek uygun sistemi kullanmak ve liderlik de gereklidir. Ana süreci dikkat edildiği zaman inovasyonun etkinliği yüksek düzeye ulaşacaktır. Bu sayede artan rekabet gücü ile sektörde öne çıkan firmalar arasında yer alabilirsiniz. Ancak başta bahsettiğim gibi inovasyon sürece ve sonuca dayalıdır. Süreç kısmı ise inovasyonun temelini oluşturuyor diyebiliriz. Firmanız için süreç modelleri oluşturmak ve çalışmaları planlamak inovasyona erişmek açısından önemlidir. 

İnovasyon ile yeni ürünleri ortaya koymak pek çok süreci bütün halinde değerlendirmeyi gerektirir. Öncelikle ürünün pazarlama sürecini kontrol etmek gerekir. Bu süreçte ise teknoloji kullanımı ile pazarlama yönelimlerini tespit edebilirsiniz. Ayrıca AR-GE çalışmaları ve üretim mühendisliği inovasyon süreç modeliniz içerisinde yer almalıdır. Bu süreçte teknoloji transferini sağlamak ve özümsemek uygulamayı daha verimli hale getirecektir. Bu çalışmalar sonucunda stratejilerin belirlenmesi ve kaynak tahsisi daha kolay hale gelir. Yeni ürünler bu çalışma sonrasında pazarda rekabet edebilir hale gelecektir. Ancak bir firmada Teknoloji İzleme Sisteminin kurulması ve işletilmesi yapılan çalışmaların verimliliğini artıracaktır. 

İnovasyon Yönetiminde Teknolojinin Rolü Nedir?

Teknolojinin dinamik bir süreci ifade ettiğini anlamışsınızdır. Özellikle de bilgiye erişme yöntemlerinin ve ihtiyaçların değişmesi teknolojiyi de gelişmeye zorlar. Teknolojinin gelişmesi ve kendini yenilemesi inovasyon çalışmalarında takip edilmesi gereken konular arasındadır. Teknoloji ve inovasyon çalışmalarındaki yenilikçi tavır bu iki alanı iyi bir şekilde yönetmeyi gerektirmektedir. 

İnovasyon yönetimi özgün fikir ve düşüncelerin işletmelerin amaçlarına ulaşmasında somut faydalara dönüştürülmesidir. İnovasyon yönetimi ile ilgili yukarıda bazı çalışmalardan bahsetmiştim. Özellikle araştırma ve AR-GE çalışmaları inovasyon yönetiminde gerçekleştirilen temel faaliyetler arasındadır. Ancak inovasyon yönetiminde 3 temel faaliyet alanından dikkat etmek gerekir. Bu faaliyet alanları fikir geliştirme, Ar-Ge ve ticarileşme olarak ifade edilebilir. Yani bu faaliyetler düşünce aşamasından uygulama sürecine kadar devam etmelidir. 

Riskler ve başarılı teknoloji yatırımları

Teknoloji kullanımı inovasyon yönetiminin en kritik parçaları arasındadır. İnovasyon yönetiminin birincil faaliyet alanı olan fikir geliştirmede teknolojiden yoğun şekilde yararlanılır. Özellikle yeni ürün ve hizmet geliştirmenin fikir aşamasında farklı paydaşlara ulaşılması gerekir. Bu aşamada ise teknoloji, firmaların işine yarar. Fikir geliştirme sürecinde sanayi, bilim ve kamunun işbirliği yapması gerekir. Teknoloji ise bu işbirliğinin geliştirilmesi ve bilgi ekonomisine geçişin sağlanmasının altyapısını oluşturur. Ar-Ge çalışmalarında ise yukarıda bahsettiğim gibi teknoloji transferine gerek duyulur. Teknoloji transferi ile bir kurumun teknolojisinin başka bir kurum tarafından ürüne ya da sürece dönüştürülmesi anlaşılmalıdır. Bu özelliği ile teknoloji transferi, fiziksel ürün transferini ya da bilgi transferini içerebilir. Bu aşamada fikri mülkiyet, patentler ve lisanslama anlaşmaları öne çıkar. Ayrıca tersine mühendislik çalışmaları olarak ifade edilen faaliyetler ile iyi bir süreç yönetimi gerçekleştirilebilir. 

İnovasyon yönteminde ticarileşme ise lisansı ve patenti olan ürünlerin kullanıma sunulması aşamasını ifade eder. Bu aşamada daha teknoloji kullanımı inovasyonun başarıya ulaşmasını sağlar. Yeni fikirlerin somut ürün ve hizmetlere dönüştüğü süreçte teknoloji kullanımı özellikle erişimi kolay hale getirecektir. Ürünlerin pazarlanması, tanıtılması ve öne çıkarılmasında teknolojiden yararlanılır. Ayrıca günümüzde teknoloji, ticaret ve alışverişin önemli bir kaynağı haline gelmiştir. Bu nedenle ticari bir faaliyette bulunurken teknolojiden bağımsız hareket etmek de mümkün değildir. 

Teknolojik İnovasyon

Buraya kadar teknoloji kullanımının inovasyon üzerindeki etkilerinden bahsettim. Ancak teknolojik inovasyon da üzerinde durulması gereken konulardandır. Teknolojik inovasyon ile yeni teknolojik ürün ve süreçlerin geliştirilmesi anlaşılabilir. Ayrıca mevcut ürün ve süreçlerde dönüşümlerin sağlanması da bu kapsamdadır. Yeni nesil teknoloji inovasyonları toplumda ve bireylerde büyük etkiler yaratır. Özellikle bireylerin ihtiyaçlarına cevap verildiğinde önemli dönütler sağlanır. Ancak bunun sağlanabilmesi için ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel inovasyonun bir arada yönetilmesi gerekir. Bu ise inovasyon yönetiminin nitelikli bir şekilde sağlanması ve yeni fikirlerin geliştirilmesi ve radikal kararlar ile mümkündür. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN