İşletme Kredileri Ve Ticari Krediler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Günümüzde pek çok kişi ve kurum işlemlerini yapabilmek için kredi kullanır. Kredi ve finansman kullanımı ile pek çok yeni yatırım yapılabiliyor ve ihtiyaçlar karşılanıyor. Bu nedenle bankalar tarafından sunulan kredi seçeneklerine yoğun bir talebin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Krediler ve kredi türleri o kadar farklı olabiliyor ki kişiler ya da kurumlar hangilerini seçenekleri konusunda kararsızlık yaşayabiliyor. Ayrıca pek çok farklı banka ve finans kurumunun bulunması nedeniyle de kredilerin nitelikleri konusunda önemli değişiklikler söz konusu olabiliyor. Özellikle cazip faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri nedeniyle krediden yararlanma düzeyi oldukça fazla. Kişisel pek çok ihtiyacını karşılama konusunda kredi ile ödeme seçeneklerini tercih ediyor.

Araç, konut ya da farklı bir ürünü alma konusunda kredi seçenekleri kişilerin önemli bir tercihi haline gelmiş durumdadır. Bu seçeneklerin oldukça geniş olması ve bazı kriterler doğrultusunda sağlanması nedeniyle bankaların geliştiği söylenebilir. Özellikle de enflasyon gibi önemli bir sorunun olduğu bir bölgede kredi seçeneklerinden yararlanmak pek çok kişi açısından oldukça cazip hale gelmiş durumdadır.

Farklı kredi seçenekleri

Krediden yararlanma ve ödeme seçeneklerinden yalnızca kişiler değil pek çok kurum ve işletme de yararlanıyor. Kurumların ve işletmelerin farklı yatırımlar yapabilmesi için önemli bir nakit ihtiyacı söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kredi seçenekleri hizmetleri yürütmek ve sunmak noktasında önemli bir seçenek olarak duruyor. Bir kurum ya da işletme kredi seçenekleri oldukça farklı nedenlerle kullanıyor olabilir.

Ancak kurumun banka gözünde değeri ve finansal açıdan taşıdığı temel nitelikler kredi kullanma konusundaki temel belirleyicidir. Kurumların ve işletmelerin daha önce yaptığı işler ve finans kurumları ile yaptıkları iş birlikleri kredi kullanma konusunda temel bir faktör olarak önümüzde duruyor. Bu nedenle kurum ve işletmeler finansal özellikleri doğrultusunda farklı kredi seçeneklerinden rahatlıkla yararlanabilir. Kurum ve işletmelere kişisel ya da kurumsal olarak farklı şekillerde seçenekler sunulabilir. İşletme kredileri ve ticari krediler kurumlar tarafından kullanılabilecek farklı Kredi türleri olarak karşımıza çıkabilir. Bu iki Kredi türü kurumlara farklı şekillerde katkı sunacağı için özellikleri ve kapsamı incelendikten sonra karar verilebilir.

İşletme Kredileri Ve Özellikleri

İşletme kredilerinin özellikleri

Günümüzde oldukça farklı firmalar ve kuruluşlar değişik hizmet dallarında hizmet veriyor. Her işletmenin bir firmanın ihtiyacı ve özellikleri birbirinden farklılık gösteriyor. Bu nedenle de şekillerde krediye ve nakit paraya ihtiyaç duyulabilir. Özellikle firmalar hizmetlerini iyi hale getirmek ya da farklı yatırımlarda bulunmak için kredi ihtiyacı hisseder. Finans kurumları tarafından verilen krediler firmalar tarafından hedefleri doğrultusunda kullanılabilir.

İşletme kredileri olarak ifade edilen Kredi türü işletmenin finansal yapısı ve risk düzeyi dikkate alınarak verilen kredidir. Bu kredi türünde başvuran kişinin finansal yapısı değil işletmenin genel durumu dikkate alınır. Bu nedenle Pek çok işletme tarafından bu kredilerin kullanılması için talep söz konusudur. İşletmeler tarafından bu krediler kullanıldığında girişim ve yatırımlara önemli bir kaynak ayrılmış olur. İşletme kredileri sektörlerin ve hizmet alanlarının gelişmesi açısından oldukça önemlidir. İşletme kredileri yalnızca alınma amacı ile ilişkili kullanılmak üzere tahsis ediliyor.

İşletme kredileri kullanılarak genellikle firmalar hizmet alanlarını genişletir ya da yeni araç gereçle firmalarını güçlendirebilir. Günümüzde pek çok banka tarafından işletmelere yönelik krediler ve kampanyalar düzenleniyor. Genellikle belirli sektörlerde bu kalitenin kullanımı ile ilgili çalışmalar yapıldığı için uygun faiz oranları söz konusu olabiliyor. Özellikle vadeler ve ödemelerle ilgili de kampanyalar yer aldığı için yoğun bir şekilde talep söz konusudur diyebiliriz.

İşletme kredileri bireysel kredilerden farklı olarak herhangi bir iş kolu ya da sektörde verimliliğin artması adına etkili olabilecek önemli kaynaklar arasında yer alır. Bu nedenle devletler ve kurumlar tarafından bu kredilerin desteklenmesi doğru olacaktır. Günümüzde farklı yatırımlar yapan ve firmalarını sürekli olarak geliştiren sektörlere baktığımızda kaynağı genellikle kredilerde bulmuştur. İşletme kredileri ile oldukça benzer özellikler taşıyan ticari krediler ise daha farklı özelliklere ve yapıya sahiptir.

Ticari Krediler Ve Özelikleri 

Ticari krediler nasıl kullanılır?

Ticari kredi seçenekleri genel olarak herhangi bir ticari ya da işletme alanında faaliyet gösteren kişilere verilen finansman türüdür. Ticari krediler genellikle esnaflara ya da girişimcilere yönelik gerçekleştirirler. Ticari krediler genellikle esnaf kredisi olarak da nitelendirilebilir. Bu krediler genellikle yeni iş kuracak ya da işinin herhangi bir boyutuyla ilgili yenilikler ortaya koyacak kişilere verilebilir. Ticari krediler özellikle genç girişimcilere tahsis edildiğinde önemli sonuçlar ve nitelikli ürünler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle ticari kredilerin kullanımı konusunda önemli çalışmaların yapılması gerekiyor.

Ticari krediler ile genellikle yeni bir ticaret kolunda ilk kez girişimde bulunacak kişilere önemli bir kaynak verilmiş olabilir. Ticari kredilerin kullanımı konusunda iyi adımlar atıldığında sektörde öncü olabilecek yeni şirketler ve firmalar ortaya çıkabiliyor. Bu kredilerin kullanılması noktasında özellikle finans kurumlarına önemli görevler düşüyor. Finans kurumları bu tür kredilerin kullanılması ve tahsis edilmesi noktasında daha çok çalışma yürütmelidir.

Ticari krediler işletme kredilerinden farklı olarak krediye başvuran kişinin finansal ve yapısal özelliklerine göre tahsis edilir. Bu nedenle krediye başvuran kişinin geçmiş finansal çalışmaları ve hizmetlere yönelik davranışları oldukça önemlidir. Finans kurumları ticari kredileri kullanılacağı zaman kişi ile ilgili bir risk raporu oluşturabilir. Kişinin ticari krediyi alması ile ilgili herhangi bir problem bulunmadığını zaman kredi tahsis edilmektedir. Ticari krediler Girişimcilerin desteklenmesi noktasında önemli bir katkıya sahiptir. Ancak bu kredilerle ilgili kampanyalar ve düzenlenen kredi seçenekleri sınırlı olabiliyor. Bu nedenle farklı ticari kredilerin kullandırılması ve sektör bazlı kredilerin öne çıkarılması daha doğru bir seçenek olabilir.

Hangi Kredi Türü Kullanılmalı?

Kredi seçenekleri nasıl değerlendirmeli?

Finans kurumları tarafından tahsis edilen işletme ve ticari krediler birbirine oldukça benzer özellikler taşımaktadır. Bu krediler genellikle herhangi bir iş koluyla ilgili olmaktadır. Ancak bu 2 kredi türünün kullanılma esasları ve şekilleri birbirinden farklıdır. İşletme kredilerinin kullanma esası genellikle işletme yönetimine bağlıdır.

Ticari krediler ise genellikle kredinin tahsis edildiği kişi ya da esnafa verilerek kullanım tasarrufu sağlanmış olur. Bu kapsamda özellikle yeni girişimlerde bulunacak kişiler için ticari krediler, ancak işletmesini büyütecek kişiler için ise işletme kredileri daha doğru bir seçenek olabilir. Ayrıca kredi türlerinin faiz oranları ve komisyon türleri dikkate alınarak en uygun olan kredi seçeneği tercih edilebilir. Özellikle yatırım alanında faaliyet gösteren firmaların kredi kampanyalarını dikkatli bir şekilde takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Farklı kredi seçenekleri sayesinde önemli geliştirmeler ve yenilikler sağlanabilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN