Karbon Denkleştirme Programları 

Günümüzde yaşanan pek çok çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin en önemli nedeni karbon salınımıdır. Gezegenimizi korumak ve yaşanan iklim sorunları ile mücadele etmek için karbon salınımını azaltacak yeni programlara ihtiyacımız var. Yapılan pek çok araştırma ve raporların bulgusuna göre yıllık 35 milyar tondan daha fazla karbon salınımı gerçekleştiriyoruz. Karbon salınımı nedeniyle çevre ve canlılar büyük zararlar görerek önemli bir kaynak sorunu oluşmaktadır. Tüm dünyada artan Karbon salınımı etkileri nedeniyle kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak yapılan bu çalışmalar yatırımcılar ve devletler tarafından desteklenmediği zaman başarıya ulaşması oldukça zordur. Karbon denkleştirme programları sayesinde bu sorunların önemli bir boyutu engellenebiliyor. Ancak işletme ve şirketlerin bu yönde yatırımlara yönelmesi de gerekmektedir. 

Karbon ayak izi nedir?

Pek çok araştırma şirketi ve kuruluşun yaptığı çalışma doğrultusunda iklim değişikliğinin en önemli gerekçesi karbon salınımı olarak belirlenmiştir. Aşırı sıcaklık ve hava olaylarından ortaya çıkan pek çok felakete kadar karbon salınımının önemli bir etkisi vardır. Ortaya çıkan pek çok yangın ve sel karbon salınımı etkisiyle görülüyor. Ayrıca karbon salınımı, biyolojik çeşitliliğe de olumsuz bir etkide bulunuyor. Ancak bu durumun meydana gelmesinde insan faaliyetlerinin %95 oranında etkili olduğundan da bahsedebiliriz. Bu sorununun en önemli kaynakları arasında ise sera gazlarının yoğunluğunun artmasını sayabiliriz. Karbondioksit ve sera gazlarının yoğunluğunun artmasında fosil yakıtların yoğun kullanımı, şehir hayatı ve sanayi kuruluşları temel bir etkendir. Şehirleşme ile birlikte yeşil alanların azalması da önemli sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu etkiler nedeniyle insanlar, kuruluşlar ve devletler karbon ayak izi bırakır. Karbon ayak izi yapılan faaliyetlerin karbondioksit karşılığı olarak ifade edilebilir. Tüm dünyada karbon ayak izinin azaltılarak ekolojik ayak izine geçiş ile ilgili temel bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. 

Karbon Denkleştirme İçin Neler Yapılıyor?

Karbon salınımının temel etkileri

Karbon salınımı ve sera gazlarının atmosferdeki artışı pek çok önemli sorunu beraberinde getirir. Bu sorunun bölgesel olmaktan çok küresel olduğunu söyleyebiliriz. Karbon emisyonlarındaki artışın yalnızca belirli bölgelerde önlemeye çalışılması yeterli değildir. Ortaya çıkan etkilerin giderilmesinde tüm dünyadaki devlet ve kurumların iş birliği yapması gerekir. Yapılacak olan ortak çalışmalar aracılığıyla karbon salınımının küresel iklim değişikliklerine dönüşmesi engellenebilir. Bu konuyla ilgili bireysel ve kurumsal karbon ayak izleri hesaplaması yapılarak küçük gruplardan başlanarak belirli çalışmaların planlanması gerekiyor. Öncelikli olarak bireylerin karbon ayak izlerini azaltmak için çalışılmalı ancak kurumsal ve şirketler kapsamında genişletilmesi de gerçekleşmelidir. Özellikle pek çok kurumun kullandığı enerji kaynakları ve doğal sermayeler konusunda yasal düzenlemelerin geliştirilmesi de gerekir. İş süreçlerinde doğa odaklı modellere geçiş yapılması önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Karbon salınımı konusunda devletlere önemli işler düşmekle birlikte yatırımcılar da önemli bir roldedir. Gelecek yıllarda doğa ve doğal sermayeler oldukça değerli olacağından bir yatırımcının karbon denkleştirme programları için destekçi olmasını beklerim. Özellikle pek çok şirketin doğa dostu dönüşümler yapabilmesi için yatırımcıların yönü oldukça önemlidir. Yatırımcılar şirketleri ve girişimcileri karbon salınımını engelleyecek çalışmalara da yönlendirmelidir. Hangi alanda olursa olsun enerji verimliliğine dayanan ve kaynakların en doğru biçimde kullanılmasına dönük yeni çalışmalara finansman sağlanmalıdır. Sektörel bazda bakıldığında enerji başta olmak üzere gıda, tarım, teknoloji ve sanayi alanlarında karbon denkleştirmeye yönelik çalışmalar gelecek için öne çıkacaktır. Ayrıca bu çalışmaların tüm dünya ülkelerinde de desteklenmesi şarttır. 

Karbon Denkleştirme Programlarının İçeriği Nedir?

Karbon denkleştirme programları ne işe yarar?

Dünyadaki pek çok ülke ve topluluk karbon salınımını önlemek için yeni programlarda iş birliği yapabilir. Karbon denkleştirme programları karbon ayak izini önlemeye yönelik pek çok çalışmayı içeren bir kapsama sahiptir. Kuruluşlar ve işletmeler karbon ayak izini engellemek amacıyla Dengeleme programlarından yararlanabiliyor. Bu programlar sayesinde denetlemeye yatırım yapılarak hizmetlerin daha nitelikli bir şekilde yürütülmesi sağlanırken karbon salınımı da en aza indirilmiş oluyor. Yapılacak ticari faaliyetler sonrasında karbon salınımı gerçekleşirse bunu engellemek için nötr karbon çalışmaları yapılabilir. Ya da dünyadaki farklı bölgelerde karbon emisyonunu engellemede krediler satın alınabilir. Karbon dengeleme programlarına yatırım yapmak temelde üç içeriğe sahiptir. Birincisi emisyonları gidermeye yönelik faaliyetlerdir. Bu çalışmalar kapsamında doğada karbonu emmede görevli ağaçlar ve tropik bölgelerde farklı dikimler yapılabilir. Bu sayede dünyada bulunan aktif karbon emilimi gerçekleşerek mevcut emisyon oranının giderilmesi sağlanmış olacaktır. 

Karbon denkleştirme programları içerisinde yer alan ikinci projeler ise emisyonlardan kaçınmadır. Bu çalışmalar kapsamında emisyon oluşturacak temel faaliyetlerden kaçınma söz konusudur. Örnek olarak doğayı ve iklimi koruyacak çalışmalar yapmak verilebilir. Ya da fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjiye yönelim de bu kapsamda değerlendirilebilir. Karbon denkleştirme programları içerinde yapılabilecek üçüncül projeler ise emisyon yakalamadır. Bu kapsamda özellikle emisyonun engellenmesi için farklı faaliyetlere girişilir. Bu faaliyetlere örnek olarak atık sulardan ya da çöpleri kullanarak metan gazı yakalamak verilebilir. Karbon denkleştirme için yapılacak olan bu projelerde yatırımcıların tavrı oldukça önemlidir. Yatırımcılar bu çalışmalar için temel destekçi ve finans kaynağı sağlayıcısıdır. Bu alanda yenilikçi projeler geliştirmede ve yönlendirmede gerekli destek sağlanabilir. Bu sayede sürdürülebilir kalkınmaya ve iklim değişikliklerine yönelik önemli bir önlem de alınmış olacaktır. Ayrıca bu ölçekte yapılacak olan çalışmalar gelecekte öne çıkacak ve görünür hale gelecektir. 

Karbon Denkleştirme ve Şirketlere Yansımaları

Şirketlerde Karbon salınımı için dönüşüm

Karbon salınımı ve etkilerinin tüm dünyada görünür şekilde ortaya çıktığını biliyoruz. Karbon salınımının ortaya çıkardığı olumsuz çevre koşulları ve iklim değişikliği insanları derinden etkiliyor. Ancak bu etki sadece insanlarla da sınırlı değil. Sera gazlarının artışı ve karbon salınımı insan faaliyetlerini de büyük oranda sınırlı hale getiriyor. İnsanların sanayi ve ticari faaliyetleri başta olmak üzere üretime dayalı her sektör derinden etkilenir hale gelmiştir. Çünkü doğal kaynaklar üzerinde bir daralma meydana gelmesi nedeniyle sektörlerde kaynak bulma sorunu önemli bir hale gelecektir. Ayrıca faaliyetlerin yapılamaz hale gelişi ile de bazı şirket ve işletmelerin de çalışamaz hale gelebileceğini belirtmekte fayda var. Ancak doğa dostu çalışmalar ve karbon denkleştirme programları ile bu sorunların önüne geçmek mümkün olabilir.

Karbon salınımı, iklim değişiklikleri ve sera gazları konusunda günümüzde pek çok devletin yasal sınırlılıklar getirdiğini de hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle gönüllü olmasa bile zorunlu bir dönüşüm için şirketlerin hazır olması gerekiyor. Bu anlamda karbon salınımını önlemek adına yapılacak olan çalışmalar oldukça değerli olacaktır. Devletin yasal sınırlılıklar getirmesi ile de yatırımcıların ekolojik ayak izine yönelebileceğini de hatırlatmakta yarar görüyorum. Yatırımcılar devletler ve kurumlar ile birlikte hareket ederek bu projelere yatırım yapacaktır. Ayrıca kullanıcıların ve insanların artan farkındalık nedeniyle doğa dostu şirketlere yöneleceğini de unutmamak gerekiyor. İnsanlar da bireye olarak karbon ayak izinden kaçarak şirketlerde de bu koşulu arayacaktır. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN