Kripto Paralar İle Yeni Çağın Bankaları 

Dijitalleşme ve teknoloji çağımızın en büyük etkenleri arasında yer alıyor. Teknolojinin yüksek bir hızla gelişme göstermesiyle birlikte pek çok alanda sürekli değişim yaşandığını görebiliriz. Teknoloji ve dijitalleşme hayatın farklı alanları içerisinde etkisini göstererek pek çok değişimin öncüsü olmaktadır. Dijitalleşmenin ortaya koyduğu yenilikler ve gelişim adımları ile birlikte pek çok sektörde yeni süreç değişimleri ortaya çıkmıştır.

Herhangi bir işin sunulma biçimleri ve yapılma şekilleri değişime uğradığında yeni bir dijitalleşmenin ortaya çıktığından söz edebiliriz. Bu anlamda dijitalleşme pek çok alan ve sektörün faaliyetlerini değiştirme konusunda etkili olan temel faktörler arasında yer alıyor. Dijitalleşme hayatımız üzerinde etkisi olan eğitim ve sağlık gibi kritik alanlarda ortaya çıktığı gibi finans ve yatırım gibi pek çok alanda da kendisini göstermektedir.

Günümüzün finans ve yatırım dünyasında neredeyse dijital ortamlar ve platformlar olmadan işlemler yapmak mümkün değildir. Hatta günümüzün bankacılık anlayışı ve temel bankacılık işlemleri tamamen dijital platformlar aracılığıyla yürütülmektedir. Bankacılık ve finans alanında yaşanan dijital dönüşüm pek çok yeri değişimi göz önüne sermiştir. Bu alanda ortaya atılan yeniliklerin finans dünyasının gelişimi üzerindeki katkısı oldukça yüksek olmuştur.Kripto para piyasası

Finans ve yatırım alanında dijital dönüşümün ortaya çıkması ile birlikte farklı piyasa koşulları oluşmaya başlamıştır. Finansal teknolojilerin de yoğun şekilde gelişmesiyle birlikte pek çok yeni kavram ve yatırım alanı piyasa koşullarına hakim olmaya başlamıştır. Bu alanların başında kripto para piyasası gelmektedir.

Kripto para piyasası dijital para birimlerinin değerine dayanan ve dijital para birimleri yatırımına yön veren bir ortam oluşturur. Günümüz koşullarında yer alan piyasa bir yatırım platformları arasında kripto para piyasası oldukça farklı bir yerde bulunmaktadır. Bu piyasanın herhangi bir merkezi otorite tarafından kontrol altında tutulmaması ve düzenleme süreçlerinin tamamen dijital olmasıyla birlikte öne çıkan temel özelliklere sahiptir.

Kripto para piyasası sahip olduğu dijital süreçler ve nitelikler ile birlikte yatırım dünyasının temel bileşenleri haline dönüşmüş durumdadır. Tüm dünyada kripto para piyasası para birimlerine yönelik pek çok yeni yatırım alanı ortaya çıkarılmıştır. Özellikle kripto paraların farklı şekillerde kullanılabilmesi ve yeni projelerin ortaya çıkarılması ile alandaki değişim farklı bir boyuta ulaşmıştır.

Kripto Para Piyasası Finans Dünyasını Nasıl Etkilemiştir?

Kripto para ve bankacılık sektörü

Kripto para piyasası ortaya çıktığı günden itibaren finans dünyası içerisinde önemli etkiler oluşturan bir alana sahiptir. Piyasanın temel dinamikleri ve taşıdığı özellikler itibariyle oldukça farklı bir yapıya sahip olması sayesinde finans dünyasında önemli değişimleri başlatmıştır. Kripto para piyasasının temelde dijital ortamlara dayalı olması ve herhangi bir otorite yönetimine tabi olmaması nedeniyle oldukça dikkat çekici süreçleri sahibi olduğunu söylemek mümkündür.

Kripto para piyasası içerisinde pek çok yeni para birimi ve dijital varlıklar bulunuyor. kripto para piyasasının yatırım alanında ortaya çıkardığı yenilikler ve yatırım fırsatları ile birlikte öne çıktığını söylemek mümkündür. Kripto para piyasası özellikle geleneksel bankacılık ve finans alanının oldukça uzağında yer aldığını söylemek mümkündür. Geleneksel bankacılık ve finans alanının temel ilkeleri ile bağdaşmayan özelliklere sahiptir. Bu para birimi ve piyasasının temelde özgürlükçü ve şeffaf bir arayışının olduğunu söylemek mümkündür.

Ayrıca tüm işlemler ve yapılan yatırımlar dijital ortamlarda saklanarak muhafaza ediliyor. Geliştirilen teknolojiler ile birlikte güvenlik anlamında da herhangi bir şekilde açık bulunmuyor. Özellikle blockchain teknolojisi yoğun şekilde kullanılması ile birlikte kripto para piyasası içerisinde yüksek düzeyde güvenlik oluşmuş oluyor.

Kripto paraların temel gelişimi

Kripto para piyasasının sahip olduğu temel nitelikler bankacılık alanında farklı arayışları ve yönelimleri ortaya çıkarmıştır. Özellikle tamamen dijital ortamlara dayanan bir piyasa koşulu sunması nedeniyle bankaların dijital dönüşüm noktasında önemli eylemler içerisine girmesine katkı sağlamıştır.

Kripto para piyasası dijital ortamlarda sunulan yatırım işlemlerini özel güvenlik ağları ile kaydederek tüm işlemlerin doğrulanması açısından önemli bir süreç yönetimine sahiptir. Bu Süreç için kullanıcılara ve piyasa için önemli katkılar sunması nedeniyle gelişimi yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Bu piyasa içerisinde dijital ortamların ve olanakların kullanımı en yüksek düzeyde gerçekleştiği için finans kurumları da belirli ölçüde dijital ortamlara yönelmeye başlamıştır.

Hatta pek çok banka ve finans kurumunun tamam dijital hizmet sunmaya başladığını söylemek mümkündür. Kripto piyasası ayrıca dijital varlıkların değeri ve piyasanın fiyat istikrarının sağlanması konusunda herhangi bir merkezi otoriteye dayanması ile de öne çıkıyor. Bu durum geleneksel bankacılık anlayışı ile uyuşmasa da önemli Çıktıları bulunuyor.

Merkez bankası ya da herhangi bir devlet kontrolü altında olmaması nedeniyle fiyatların üzerinde herhangi bir spekülasyon yapılmasına fırsat tanıyacak ortamlar mevcut değildir. Ancak her piyasa içerisinde olduğu gibi kripto para içerisinde de bazı dolandırıcılık yöntemleri ve sahtekarlıklar yapılabiliyor. Bu anlamda dikkatli olmakta da yarar var.

Kripto Para Piyasası Nasıl Bir Bankacılık Anlayışı Ortaya Çıkaracak?

Bankacılık ve finans alanının geleceği

Kripto para piyasası sahip olduğu özellikler ve piyasa dinamikleri açısından tüm dünya üzerinde etkili olan bir yapıya sahiptir. Bu piyasanın finans sektörü içerisinde ortaya çıkarttığı sonuçlar itibariyle pek çok değişimin öncüsü olduğunu söylemek de mümkündür. Kripto para piyasası diğer piyasa koşullarından farklı olduğu için ve tamamen dijital bir ortama sahip olması nedeniyle bankacılık sektöründe önemli değişimlerin oluşmasına neden olacaktır.

Özellikle yakın bir gelecekte yeni çağın bankaları olarak adlandırdığımız finans kurumları ortaya çıkacaktır. Kripto para piyasası ile göz önüne serilen Dijital piyasa koşulları geleceğin finans kurumlarının temelinde yer alacaktır. Ayça günümüzün bankacılık hizmetleri ve ürünlerine bakıldığı zaman dijital alana doğru yüksek bir yönelimin olduğunu görmek mümkündür. Günümüzün bankaları ve finans kurumları da dijital dönüşüm noktasında önemli aşamalar kat etmiştir.

Kimlik doğrulama, hesap oluşturma, başvurular, ödemeler ya da diğer bankacılık işlemlerinin neredeyse tamamı uygulamalar aracılığıyla sunulabiliyor. Bu anlamda geleceğin bankalarının yüksek düzeyde dijital dönüşüm ortaya koymuş finans kurumlarından oluşacağını düşünüyorum. Ancak dijital dönüşümü sağlayamamış ve dijitalleşme yolunda eksik kalmış olan kurumlar ne yazık ki geleceğin dünyasında yer alamayabilir.

Bir yatırımcı olarak geleceğin dünyasında yer alacak kurumların ve piyasa koşullarının özellikle dijital olanaklara uyum sağlamış kurumlardan oluşacağını düşünüyorum. Özellikle şu anki yapılan yatırımlar ve geliştirmeler gösteriyor ki geleceğin dünyasında dijitalleşme oldukça farklı bir boyuta taşınacak.

Şu an için var olan finans kurumları ve şube gibi özellikler yakın bir gelecekte tamamen ortadan kalkacak gibi görünüyor. Çünkü şu an bile herhangi bir banka şubesine ya da ATM gibi yapılara çok fazla ihtiyaç bulunmuyor. Bu anlamda dijital dönüşüm bankacılık ve finans sektörü içerisinde yoğun bir değişimi gerekli kılacaktır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN