Küresel Pandemi Sonrası Bankacılık 

Dünya üzerinde yer alan farklı sektör ve alanları etkileyen pek çok farklı gelişme yaşanmaktadır. Dünyada yaşanan krizler, savaşlar, hastalıklar, afetler ya da ekonomik bunalımlı pek çok farklı değişimi beraberinde getirir. Yaşanan bu problemler nedeniyle insanların faaliyetleri ve yaşantıları ciddi şekilde etkilenir. İnsanların faaliyetlerini sınırlaması nedeniyle yerine getirilmesi beklenen pek çok iş ve sorumluluk yarım kalabilir.

Bu tür sorunların kriz olarak ortaya çıkması nedeniyle başta ülkelerin ekonomik yapısı olmak üzere pek çok alanı ciddi şekilde etkilenir. İnsan davranışları ve faaliyetlerinin sınırlandırılması sonrasında insanlar pek çok zorlukla baş başa kalabilir. Savaşların ya da hastalıkların yol açtığı ekonomik buhran nedeniyle pek çok ülke bir süre ne yapacağını bilmez halde durabilir. Bu durumun en son yaşandığı olayların başında küresel pandemi krizi gelmektedir. Covid 19 pandemisi dünyanın farklı ülkelerinde ciddi şekilde etkide bulunmuş ve insanların davranışları ciddi şekilde kısıtlanmıştır.

Bu pandemi nedeniyle ekonomik faaliyetler başta olmak üzere eğitim ve sağlıkla ilgili pek çok hizmet sekteye uğramıştır. İnsanlara uygulanan sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle önemli engellemeler yaşanmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak ülkelerin ekonomisi ciddi anlamda bir zorlukla karşı karşıya gelmiştir. Bu zorluğu yaşayan önemli kurumların başında bankalar gelmektedir. Bankalar faaliyetleri gereği yeterince müşteri bulamamış ya da kredi geri ödemeleri gibi farklı senaryolarda zorlanma nedeniyle önemli problemler yaşamıştır.

küresel pandemide bankaların durumu

 Pandemi sırasında insanların faaliyetlerinin ciddi anlamda kısıtlanması nedeniyle bankacılık faaliyetlerinin d oldukça yavaşladığını söylemek mümkündür. Bankaların yeni ürün ve hizmetler ortaya koyması ya da iş süreçlerini yönetmesi zor olduğu için ciddi bir olumsuz etkilenme ile karşı karşıya kalınmıştır.

Tüm dünyada bu dönemde ekonomik anlamda bir kriz ve buhran dönemi yaşandığı için bankalar bu durumdan ciddi bir yara almıştır. Bankaların hizmetlerini sunması  ve  ürünlerini müşterilerine verebilmesi konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle pek çok bankanın batması gibi problemler ortaya çıkmıştır. Dünyada yaşanan ekonomik kriz ve belirsizlikler dolayısıyla bankaların işi yürütme süreçleri büyük oranda sekteye uğramıştır. Ancak pandemi süreci içerisinde farklı dönemlerde ortaya çıkan genel durum sonucunda zaman zaman rahatlama süreçleri yaşanmıştır.

Ancak küresel pandemi sürecini genel anlamda olumsuz olarak atlatan bankalar, pandemi sonrası yapılacak çalışmalarla kendisini toplamayı başarmıştır. Ancak pandemi sonrasında bu toparlanma süreci ve bankaların ekonomik göstergeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilmeleri oldukça zorlayıcı olmuştur. Bir yatırımcı olarak bankaların pandemi süreci içerisinde yaşadıkları zorlukların önemli bir fırsat oluşturduğu düşüncesindeyim. Özellikle de dijital dönüşüm noktasında önemli çalışmaları olan bankaların bu dönem içerisinde etkilenme düzeyleri oldukça kısıtlı olmuştur. Ancak mobil bankacılık uygulamaları bile nitelikli olmayan bankalar bu dönemde ciddi bir zorlukla karşı karşıya kalmıştır.

Pandemi Sonrasında Bankalar 

küresel pandemi ve bankacılık faaliyetleri

Küresel pandemi sürecinin oluşturduğu ciddi baskı ve zorluklar nedeniyle bankaların önemli problemler yaşadığı açık bir şekilde görülebilir. Ancak pandemi sonrasında yapılacak pek çok işlem ve faaliyet ile bu etkilerin sonuçları iç ciddi anlamda değiştirilebilir düzeydedir. Nitekim pek çok banka tarafından pandemi sonrasında cazip fırsatlar ve ürün tanıtımları ile ciddi anlamda ilerleme kaydettiği görülebilir.

Pandemi sonrasında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle pek çok bankanın dijital dönüşüm noktasında daha hızlı hareket ettiğini de görebiliyoruz. Tüm işlem ve hizmet süreçlerini dijital ortamla entegre etmeye başlayan bankalar pandemi sonrasında oluşturdukları bu süreç yönetimi ile önemli bir başarı elde etmişlerdir. Küresel pandemi süreci içerisinde dijital ortamlara ve platformlara yönelik hızlı bir gelişme yaşanması nedeniyle bankalar özelinde de bu şekilde bir düzenlemenin yapılması olumlu sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Bankaların dijital uygulamalar ve platformlar sayesinde hizmetlerini sunabilmesi ile birlikte ciddi bir yükseliş yaşadıklarını söyleyebiliriz. Bu anlamda pandemi sürecinin bankalara dijital ortamlarla ilgili önemli bir katkısının olduğunu söylemek gerekiyor. Ayrıca pandemi süreci içerisinde sosyal mesafe kuralları ilişkinin en aza indirilmesi ile ilgili kurallar nedeniyle dijital işlem geri popülerliği hızlı bir şekilde artmıştır. Özellikle pek çok banka mobil ödeme kolaylıkları ve QR kod ile ödeme gibi seçenekleri öne sürmüştür. Bu dönem içerisinde pek çok kullanıcının son olan dijital hizmetleri oldukça nitelikli bir şekilde kullandığı görülebiliyor.

dijital bankacılık ve pandemi süreci

Covid 19 pandemisi ortaya çıktığı ilk anlardan itibaren kriz yönetimi becerilerine sahip olan ve kriz dönemlerinde sunulacak hizmetlere yönelik çalışmalar yapan bankaların önemli bir kayıp yaşamadığı da görülüyor. Bu dönem içerisinde dijital anlamda geri kalmış, pek çok uygulamanın güncel dijital gerekliliklere uygun olmaması nedeniyle bazı bankaların sorun yaşadığı görülebiliyor. Ancak bankaların oluşturdukları kriz ekipleri ve sorunlara yönelik olarak çözüm geliştirmeleri nedeniyle büyük oranda bankacılık sektörünün toparlandığını söylemek mümkündür.

Ancak Covid 19 pandemi nedeniyle geleneksel bankacılık anlayışı hızlı bir şekilde değişmeye başlamıştır. Geleneksel bankacılık anlayışında yer alan müşteri ve kurum ilişkisi başta olmak üzere pek çok bankacılık faaliyeti değişme uğramıştır. Özellikle de insanların mobil uygulama ve dijital olanaklar kullanarak işlemlerini yürütmesi bu talebi daha da üst düzeye taşımıştır. Bu nedenle tüm bankaların dijital dönüşüm noktasında emin adımlar atarak ilerlemeleri geleceğin dünyasında yer almaları açısından oldukça önemlidir. Tüm bankaların geleneksel uygulamalar yerine yenilikçi ve dijital uygulamalarla hizmetlerin değiştirmesi ile önemli bir ilerleme kaydedilmiş olacaktır.

Pandemi Sonrasında Yaşanan Değişimler 

pandemi ve bankacılık uygulamaları

Küresel pandemi süreci ortaya çıkmadan önce dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve finansal teknolojileri entegrasyonu ile ilgili pek çok başarılı çalışma yer almaktaydı. Bu çalışmaların bankaların faaliyet ve hizmet kolları içerisine dahil edilmesiyle birlikte pek çok bankanın dijital dönüşüm noktasında önemli adımlar attığını görebiliriz.

Ancak bu süreci yönetme konusunda her bankanın aynı şekilde davrandığını söylemek de güçtür. Bu açıdan pandemi sürecine pek çok bankanın hazırlıklı olduğunu söylemek doğru olsa da oluşan ekonomik tablo nedeniyle bankaların faaliyet alanları ciddi anlamda daralmıştır. 

Bankaların kredi kullandırma ve diğer hizmetlerini sunma noktasında önemli zorluklar yaşaması nedeniyle gelişimlerini sürdürmeleri oldukça zor olmuştur. Bu anlamda dijital açıdan hazırlıklı olunan bir süreç olsa da insan faaliyetlerinin ve ekonomik yapının güç kaybetmesi nedeniyle bankacılığın da güç kaybettiği bir durum ortaya çıkmıştır.

Özellikle pandemi sonrasında bazı bankaların battığı ve iflas ettiği pek çok haber ile karşılaşmış olabilirsiniz. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en büyük sebeplerden birisinin kuşkusuz pandemi süreci olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca pandemi süreci bankacılık faaliyetleri başta olmak üzere pek çok sektörde yeni paradigma değişmelerini gerekli kılmıştır. Faaliyetlerin ve hizmetlerin düzenlenmesi noktasında yapılacak yeni çalışmalarla ekonomik krizin ortaya çıkardığı etkilerin engellenmesi amaçlanmıştır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN