Mercan Resiflerini Yeniden Ekim Programları

Mercan resifleri canlı bir ekosistemi oluşturan ve oldukça geniş bir alanda deniz yaşamını kapsayan bir yayılıma sahiptir. Ancak son dönemde ortaya çıkan pek çok ekolojik şart nedeniyle %30 oranında Mercanlarda azalmanın meydana geldiği görülmüştür. Ortaya çıkan bu durum nedeniyle tüm dünyada Mercan resiflerinin tehlikede olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişle karşılaştırıldığında Mercan resiflerinin  önemli bir kısmı ölmüştür. özellikle suların ısınması, deniz kirliliği ve kontrolsüz avlanma şartları nedeniyle bu eşsiz ekosistem oldukça büyük zararlara uğramaktadır. Ancak tüm dünyada Mercan resifleri ile ilgili pek çok çalışma yapılmış ve araştırma ortaya konulmuştur. Özellikle ekolog ve aktivistler mercanların korunması ve bu ekosistemin restore edilmesi için önemli kaynaklar kullanmaya başlamıştır. 

Mercan yeniden dikimi ve Mercan fidanlıkları

Mercan resifleri ekosistem için sayısız faydasının yanı sıra kıyının korunmasına yardım etmesi Ve denizde bulunan balıklar için yaşam alanı oluşturmasıyla da oldukça önemlidir.  Ayrıca Mercan resifleri rekreasyon ve turizm alanında da önemli bir kaynak görevi üstleniyor. Mercanlar sayesinde pek çok yarar sağlanırken doğanın kirlenmesi ve kötü çevre koşulları ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Mercanların yaşam alanlarını eski haline çevirmek için pek çok kuruluş ve kurum işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar özellikle deniz ve turizm alanında yatırım yapacak olan kişileri de ilgilendirmektedir. Özellikle bu alandaki yatırımcılar Mercan resiflerinin korunmasını desteklemelidir. Bu sayede denizlere ya da balıklara yapılacak olan yatırımlar daha başarılı olacaktır. Ben özellikle yatırımcıların doğanın korunmasıyla ilgili çalışmalar yaptığı gibi Mercan resifleri ile ilgili de bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Mercanlar Bizim İçin Neden Önemli?

Mercanlar neden önemlidir?

Doğa sahip olduğu dengeyi tüm canlıların ve ekosistemlerin iyi bir şekilde ortamlar oluşturmasına borçludur. Ancak doğadaki bu denge oldukça ince çizgilere sahiptir. Doğanın dengesinin bozulması sonrasında pek çok önemli sorun ve reaksiyon ortaya çıkabilir. Ayrıca dünyada bulunan bütün canlıların bir biri ile ilişkili olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bunun için de yalnızca yakınımızda bulunan canlılarla ilgili değil tüm dünyada her alan canlıların önemli olduğunu unutmamalıyız. Günümüzde Mercan resifleri ile ilgili önemli sorunların oluşmasının başlıca sebebi küresel ısınmadır. Küresel ısınma ise özellikle insan faaliyetleri sonrasında oluşan iklim değişiklikleri nedeni ile ortaya çıkıyor. Küresel ısınma ve diğer kötü çevre koşulları mercanların hayatını ciddi şekilde etkiliyor. Peki mercanlar bizim için neden önemli? Çünkü mercanlar okyanuslardaki yüzey alanlarının önemli bir kısmını örtmektedir. Özellikle de Pasifik okyanusu gibi tropikal sular üzerinde ve sığ derinliklerde yer alır. Ayrıca derinlerde yer alan küçük ölçekli mercanlar da bulunur. Okyanuslarda bulunan bu resifler oldukça zengin bir ekosisteme sahiptir. Bu nedenle mercanların yok olması demek denizlerde yaşayan canlılığın da büyük oranda yok olması anlamına geliyor.

Mercan resifleri okyanuslar da su depolarının korunması açısından oldukça değerlidir. Mercanlar için okyanusların akciğeri ifadesini kullanabiliriz. Çünkü mercanlar sayesinde karbon döngüsünün büyük oranda sağlandığını söylemek mümkündür. Ayrıca Mercan resifleri sayesinde okyanusta bulunan dalgalara ve gel git olaylarına karşı belirgin bir set de oluşturulmuş olur. Bu set sayesinde kıyı şeritlerinin korunması da sağlanmış oluyor. Mercanlar okyanuslarda önemli işlevler sağlamakla birlikte balıkların ve diğer canlıların önemli bir besin kaynağı görevindedir. Ayrıca resifler içerisinde canlıların üremek için uygun ortamlar bulduğunu da söyleyebiliriz. İnsanlar tarafından avlanan pek çok balık resimlerin içerisinde ürer ve bu alanlardan beslenir. Bu ortamdan bakıldığında Mercan resiflerinin zarar görmesi demek insanların da etkilenmesi anlamına geliyor. İnsanların ve diğer canlıların bu ortamdan zarar görmemesi adına daha çok iyileştirici çalışmanın yapılması gerekiyor.

Mercan Resiflerini Korumak İçin Neler Yapılabilir?

Mercan resiflerini korumak için yapılacak çalışmalar

Mercanlar işlevleri ve diğer canlılara olan etkileri nedeniyle oldukça değerlidir. Küresel çapta bakıldığı zaman da yıllık 10 trilyon dolar seviyesinde bir ekonomik değere sahiptir. Mercanlar sayesinde okyanuslarda bulunan canlılar dışında pek çok insan yemek, geçim ve ekonomik faydalar sağlar. Bu faydaların ortaya çıkarılabilmesi içinse Mercan resiflerine bağımlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Mercan resifleri özellikle su sıcaklarında önemli değişimlerin olması, asitlenme, kirlenme, gemiler, fırtınalar ve istilacı türler gibi farklı faktörler nedeniyle zarar görüyor. Mercanları korumak ve kurtarmak için bu faktörlerden başlayarak önemli çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle yerel çaptan başlanarak küresel düzeye kadar yeni çalışmalar yapılmalıdır. Küresel çapta Mercan resiflerini kurtarmak için önemli bir kaynak artırımının yapılması gerekiyor. Ayrıca kaynakların harcanması konusunda geçen her zamanın da önemli bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda yapılacak çalışmalarla ilgili yatırımcıların dikkatli olması ve araştırma koruma çalışmalarına kaynak ayırması gerekiyor. Pek çok kurumun yapacağı restorasyon çabalarına karşı duyarsız kalınması ise önemli sorunları ortaya çıkarabilir.

Mercan resifleri korumak için kirlilik kökenli faktörlerden başlanarak iklim değişikliği ve balıkçılıkla ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi gerekiyor. Mercanların iyi bir ekosistemde Yer alabilmesi için öncelikle habitat kaliteleri iyileştirilmelidir. Özellikle istilacı türlere karşı çalışmaların yapılması yararlı olabilir. Ayrıca yüksek risk içeren alanların tespit edilerek bu alanlarla ilgili acil durum müdahalelerinin yapılması ve Mercan kaybının önüne geçilmesi gerekir. Yüksek risklere karşı önlem alındıktan sonra Mercan sağlığını geliştirmek ve hayatta kalma durumunu iyileştirmek için çeşitli hastalıklara karşı yeni teknikler geliştirilmelidir. Özellikle resif alanlarında mercanların hayatta kalma durumlarını iyileştirmek için yardımcı olanaklar getirilmelidir.

Sağlıklı Mercan Resifleri Nasıl Oluşturulur?

Mercanlar ve okyanuslardaki yeri

Mercan alanlarından ve mercanların korunmasına yönelik çalışmalar yanında sağlıklı mercanlar yetiştirmek için pek çok çalışma yapılmalıdır. Özellikle de denizcilik ve balıkçılık gibi alanlarda yer alan yatırımcılar bu alana yönlendirme ve finanse etme işlemleri yapabilir. Özellikle sağlıklı Mercan resifleri oluşturmak için kopan mercanların toplanması ve tekrardan sağlıklı bir şekilde büyütülmesi için ortaklık çalışmalarının yapılması doğru olacaktır. Özellikle Mercan fidanlıklar içerisinde yeni mercanlar üretilerek önemli alanlara yeniden yayılması için çalışılabilir. Dünyanın farklı bölgelerinde resif restorasyonları sayesinde binlerce sağlıklı Mercan sağlanarak yeniden canlılık oluşturulmaya çalışılıyor. Bu restorasyon çalışmaları Karayipler başta olmak üzere Pasifik Adaları bölgesinin pek çok bölümünde yapılmaktadır.

Mercanların ve resifleri in yeniden restorasyonu sayesinde özellikle okyanuslar sağlıklı ve temiz kalmaya devam edecektir. Özellikle mercanların korunmasını destekleyen programlar doğa ile ilgili de olduğundan yatırımcılar tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle pek çok çevre koşuluna uyum sağlayabilecek Mercan resifleri sayesinde yeni popülasyonlar oluşturulmuş olacaktır. Ancak bunun sağlanabilmesi için yenilikçi tekniklere ihtiyaç var. Ayrıca Mercan fidanlıklarda yetiştirilmiş olan sağlıklı mercanların resiflere dahil edilmesi Ve habitat alanlarının mercanlar için uygun olması için yenilikler oluşturulmalıdır. Mercan onlarla ilgili bu çalışmaların yanında iklim değişikliğine yönelik müdahaleler de oldukça iyileştirici olacaktır. Bu alanda yeni girişimci ve yatırımcılar geleceğe dönük bakış açısıyla hareket ederek iş birliği yapmalıdır. Geleceğin başarısı için okyanuslar ve mercanlar önemli bir gerekliliğimiz!

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN