Nesnelerin İnterneti (Iot) Ve Finans Sektöründeki Potansiyeli

Günümüzde teknoloji Ve dijitalleşme neredeyse hayatımızın her noktası içerisinde kendisine yer edinmiş durumdadır. Teknolojinin dokunmadığı ya da dijitalleşmenin gerçekleşmediği bir alandan bahsetmek neredeyse imkansızdır.  Teknoloji ve dijitalleşme hayatın içerisindeki farklı alanlarda kendisini ciddi anlamda hissettirmektedir. Bu anlamda pek çok alan ve sektörde teknolojinin olmadığını düşünmek büyük zorluklara ve kayıplara yol açacaktır.

Ayrıca dijitalleşme bireysel anlamda da oldukça önemli çıktılara sahip. Bireylerin yaşam düzenini sağlama ve kolaylaştırma açısından oldukça önemli unsurlar sunuyor. Bu anlamda teknolojinin toplumsal ve bireysel olarak önemli ölçüde vazgeçilmez unsurlar arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Hayatın her alanında olduğu gibi yatırım alanında da dijitalleşme ve teknoloji en temel süreçler içerisinde yer alıyor.

Hem yatırımın gerçekleştirilmesi hem de teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik yatırımlar ciddi anlamda farklı bir boyuta ulaşmış durumdadır. Teknolojinin bu şekildeki gelişimi ve insanların teknolojiye yönelik ihtiyacı süreklilik kazandığı için bu alana yönelik yatırımlar da önemli ölçüde değer kazanıyor. Teknoloji ve dijitalleşme hayatımız içerisinde yoğun şekilde yer aldıkça her geçen gün farklı bir gelişme ve değişim ile uyanıyoruz. Bu nedenle insanların teknolojinin temel gelişimine ve yatırımcıların da bu değişim süreci içerisine uyum sağlaması önem arz ediyor.

Internet of Things technology

Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisinden bahsederken en önemli konuların başında nesnelerin interneti geliyor. İnternet ve teknoloji hayatımız içerisinde pek çok sürecin yönetilmesinde ve işlevin yerine getirilmesinde kullanılıyor. Ancak nesnelerin interneti dediğimiz geliştirme bunların da oldukça üzerinde yer alıyor.

Nesnelerin interneti bir programlama mantığı ile çalışan ve ihtiyacımız olan nesnelerin işlevlerini kendisinin yerine getirilmesini sağlayan temel sistemlerdir. Nesnelerin interneti denildiğinde robotik teknoloji ve internet teknolojileri tarafından kullanılan çıktıların birleştirilmesinden söz edebiliriz. Nesnelerin interneti özellikle insanların istedikleri zaman içerisinde tüm işlemlerini halledilmesini ve herhangi bir fiziksel zorluğa maruz kalmadan tamamlamasını sağlayan sistemler olarak öne çıkıyor.

Nesnelerin interneti ile bugün yalnızca robotlar değil aynı zamanda Akıllı Ev sistemleri ve akıllı nesneler ortaya çıkmıştır. Bu cihazların ve sistemlerin geliştirilmesi üzerinde teknoloji yatırımlarının oldukça önemli katkısı söz konusudur. İnsanların genel seyri ve davranışı teknolojinin hayat içerisine daha çok dahil edilmesi şeklinde olduğundan bu tür gelişmeler yüksek düzeyde rağbet görüyor. Bu anlamda nesnelerin interneti ile önümüze çıkan geliştirmeleri daha büyük bir ivme kazanarak devam edeceğini düşünüyorum.

Nesnelerin İnterneti Neleri Kapsıyor?

Internet of Things and its basic functions

Herhangi bir alanda geliştirilmiş olan teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme yalnızca o alanla sınırlı kalmayıp farklı alanlarda da kendisini göstermiştir. Herhangi bir alanda ya da sektörde ortaya çıkan bir gelişme diğer alanlarda da benzer ya da farklı bir şekilde ortaya çıkarak gelişmeye ayak uydurur. Bu durumu pek çok sektör ya da alan içerisinde görebiliriz.

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme her alanın uygulamalarına ya da süreç üzerine uyarlanabilecek özelliklere sahip olduğundan bu şekilde bir düzenlemeye gitmek önemli bir yatırım olarak görülebilir. Nesnelerin interneti olarak ifade edilen dijital gelişmeler de benzer şekilde oldukça farklı alanlarda kendisini göstermektedir. Nesnelerin interneti ile ilgili gelişmeler günümüzde değerlendirildiğinde büyük şirketler, yazılım firmaları, fabrikalar, eğitim, sağlık ve ev kullanımı gibi farklı alanlarda ortaya çıkabiliyor.

Tüm bu sektör ve alanlarda nesneleri interneti teknolojisine sahip olan dünya üzerinde 7 milyondan fazla cihazın bulunduğu söylenmektedir. Bu oran oldukça yüksek olmakla birlikte gelecek zaman dilimleri içerisinde ciddi bir şekilde yükselişin gerçekleşeceğini söylemek mümkündür.

Nesnelerin interneti teknolojisiyle ortaya çıkan bu bir haz ve gelişmeler dünyadan yer alan pek çok ünlü dijital ortamla birleşmesini işaret eden önemli sonuçlardır. Dijitalleşme o kadar yüksek etkili bir duruma dönüşmüş ki fiziksel dünyamızı bile kontrol edebileceğimiz bir platform haline gelmiştir. Elbette ki ins insan hayatını ve fiziksel ortamını etkileyen her türlü olayın finans ve yatırım sektörü içerisinde de önemli etkilemenin olacağından bahsetmek mümkündür.

Internet of Things and investments

Nesnelerin internetiyle yalnızca çevremizde bulunan cihazlar ya da evimizde bulunan nesnelerin kontrolü değil aynı zamanda da veri alışverişine dayalı olarak yapılabilecek her türlü işlem yapılabiliyor. Bu kapsamda bakıldığında nesnelerin interneti, teknoloji ve dijitalleşme anlamında en çok etkide bulunan alanların başında yer alıyor. Nesnelerin interneti bu potansiyeli ile birlikte yatırım alanında polisinden ciddi anlamda söz ettirecek bir durumdadır. Bu alandaki geliştirmeler ve ortaya çıkacak yeni cihazlar yatırım alanında yeni bir devrim ortaya çıkaracaktır.

Ayrıca finans sektörü içerisinde de nesnelerin interneti ile ilgili pek çok gelişmenin yaşanacağından söz etmek mümkündür. Bu teknoloji ile birlikte finans sektörü içerisinde yer alan pek çok firmalar ve işletmeler bir değişim süreci içerisine girecektir. finans sektörü içerisinde ortaya çıkacak bu değişimin bankacılık ve diğer finansal sektörler içerisinde de etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle geliştirilen diğer teknolojiler ile birlikte nesneleri interneti bir araya getirildiğinde insanların finansal işlemlerini veri paylaşımı yoluyla kolaylıkla halledebilecek ileri bir süreç içerisine girilecektir.

Nesnelerin İnterneti Hangi Özellikleriyle Finans Alanında Öne Çıkıyor?

Internet of Things technology in finance

Nesnelerin interneti teknolojisi fiziksel cihazlarla dijital ortamlara girmeye getiren temel özelliğiyle öne çıkan bir sisteme sahiptir. Ancak nesnelerin internetinin temel çalışma prensibi ve koşullarını incelediğimizde hangi etkilerinin olabileceğini tahmin etmek daha kolay hale gelmektedir. Nesnelerin interneti temelde bu teknolojiye sahip olan fiziksel cihazlar ile birlikte dijital ortamların içeriğine sahip olan bir platforma sahiptir.

Bu anlamda nesilleri interneti olarak ifade edeceğimiz cihazların temel bir ağ bağlantısına sahip olması gerekliliği söz konusudur. Bu ağ bağlantısı sayesinde temel bir veri paylaşımı ortamı oluşturularak anlık komutların yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır. Veri paylaşımına dayalı olan bu süreç ile birlikte cihazların kontrolü ve işlevselliği tamamen yerine getirilebilmektedir. Ayrıca nesnelerin interneti teknolojisi izleme olanağı sağlayan bir sisteme sahiptir.

Bu anlamda kullanıldığı alanda yerine getirdiği işlevin tamamen izlenebildiği ve anlık verilerin paylaşıldığı bir platform üzerindedir. Bu anlamda finans alanında nesnelerin interneti ile ilişki gereği cihazların kullanılması anlık kararların alınmasında ve kontrolün tamamen elde tutulmasında önemli kolaylıklar sunacaktır. Finans sektörü içerisindeki temel bileşenlerin ve paydaşların kontrolü ve koordinasyonu konusunda da nesnelerin interneti teknolojisi önemli basamaklar oluşturur.

Nesnelerin interneti teknolojisi günümüzün en çok konuşulan kavramları arasındaki alsa da yakın gelecekte hayatımızın temel parçalarından birisi haline gelecektir. Yakın bir geçmişe kadar evlerde robotların yer alması gibi bir hayalin bile kurulamadığı dönemden oldukça kısa bir süre sonra pek çok yeni cihaz ve ürün ortaya çıkmış durumdadır.

Bu gelişim ve ilerleme oldukça yüksek seviyelere ulaşacaktır. Bir yatırımcı olarak nesnelerin interneti alanında önemli potansiyeller bulunduğunu ve bu alanda çalışacak pek çok girişimciye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Gelecek içerisinde oldukça büyük potansiyeller barındırdığı için yatırım açısından da değerlendirilebileceği kanaatindeyim. Bu anlamda nesnelerin interneti alanında çalışan farklı şirket ve firmalar değerlendirilerek yatırım yapılmak için analizler yapılabilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN