Öngörülebilir Bir Gelir Getirisi Nasıl Elde Edilir?

İnsanlar yatırım yaparken belirli oranlarda ve her zaman kâr elde etmek isterler. Herhangi bir alanda yatırım yapılarak ya da çalışılarak gelir sağlamaya çalışıyorlar. Yatırım piyasalarında ise gelir elde etmek ve kâr sağlamak her zaman için kolay değildir. Özellikle yatırım açısından değerlendirildiğinde kâr elde etmenin yanında zarara uğrama gibi önemli bir risk de yer almaktadır. Bu nedenle bir yatırımın tamamen öngörülebilir olduğunu söylemek mümkün değildir. Bugün için yükseleceği öngörülen ve analizlerle ortaya çıkan bir yatırım aracı dünyadaki gelişmeler nedeniyle fiyatında düşüşler görülebilir. Bu nedenle de getiri elde edilmek istenirken zarara uğramak mümkün olabilir. Bu durum yatırımın temelinde ve doğasında yer alan bir konudur. Günümüzde yer alan pek çok yatırım piyasası ve para piyasaları önemli getiri fırsatları sunuyor. Ancak piyasalar içerisinde yatırım yapılırken hangi işlemlerin yapılacağı, hangi aşamada girilip çıkılacağı ve yatırımın hangi araçlar üzerinden yürütüleceği yatırımın tercihlerine göre değişiyor. Bu anlamda yatırım yapılan piyasaların öngörülebilir bir gelir getirisi sağladığını söylemek çok zordur. Piyasalar ve yatırımlar içerisinde yer alan bu durum pek çok kişi açısından önemli bir kaygı ve stres kaynağı olabilir. Çünkü bazı insanların kaybetmeye ve paralarının eridiğini görmeye tahammülleri kesinlikle yoktur. Bu nedenle insanlar genellikle herhangi bir risk taşımayan gelir kaynaklarına yöneliyor.

Öngörülebilir risk nedir?

Piyasalarda yatırım yapılırken bir yatırım aracının hedef fiyatları ve analizleri amaçlarınızla uyuşabilir. Ancak yatırım araçlarının gelecekte öngörülen fiyatları ve getirileri temelde tahminlere dayanır. Yatırım piyasalarında sektörlerin durumu ve dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak yatırım araçlarının gelecekteki hedefleri ortaya konulur. Ancak hedef fiyatlar her zaman istenilen zamanda gerçekleşmez. Hatta hedeflenen zaman dilimi içerisinde fiyatın yükselmesi beklenirken fiyatta düşüşler görülebilir. Bu durum özellikle sektör bazında küresel ölçekte olumsuzlukların meydana geldiğini ya da yeni gelişmelerin ortaya çıktığını gösterir. 

Öngörülebilir risk için uygun araçlar

Dünyada ve piyasalarda temel bir belirsizlik bulunduğu için kesin bir getiri sağlamak ve bunun sözünü vermek imkansızdır. Bir yatırımcı olarak herhangi bir şekilde getiri sözü veren ve belirli zaman aralıklarında başarıya ulaşacağınızı söyleyen kişilerin yalan söylediğini düşünüyorum. Çünkü söylenenler bir tahminin ilerisine gidemez. Elbette bu alanda pek çok bilimsel çalışma ve analizler yapılabiliyor. Ancak analizlerin ve çalışmaların bir değerlendirmenin sonucu olduğunu unutmamak gerekiyor. Yatırım piyasalarında bu şekilde bir belirsizlik bulunmasına rağmen getiri açısından önemli potansiyeller sağlayabiliyor. Öngörülebilir bir gelir getirisi sağlayacak finansal araçlar ise uygun zaman dilimleri içerisinde yeteri miktarda getiri sağlamanızı içeriyor. Bu finansal araçlar sayesinde piyasalardaki değişmeler ya da dalgalı fiyat hareketlerinden etkilenmeyerek getirilerinizi tam olarak sağlayabilirsiniz. Bu araçlar birbirinden farklı özelliklere ve yapılara sahiptir. Bu finansal araçlar kullanılarak öngörülebilir bir şekilde gelir elde edebilirsiniz.

Temettü Yatırımları Ile Öngörülebilir Gelir Elde Etmek

Temettü yatırımı ile öngörülebilir getiri sağlamak

Hisse senetleri ve borsalar sürekli şekilde gelecekte yüksek fiyatların gerçekleşeceğini hedefler. Ancak bir hisse senedi ve yatırım aracı yüksek fiyatları hedeflese bile bunlara ulaşması her zaman mümkün olmayabilir. Ancak hisse senetleri bağlamında değerlendirme yapılırken sektörlerin işin içine katmak gerekir. Bir sektör dünya genelinde ve ulusal çapta gelecekte önemli potansiyeller barındırıyor olabilir. Bu nedenle hisse senedini yakın gelecekte önemli potansiyeli oluşturabilecek bir hisse olarak görülmesi mümkündür. Ancak hangi sektör ya da borsa olursa olsun bir hisse senedinin sürekli şekilde yükseleceğini söylemek doğru değildir. Hisse senetleri ve borsalar yükseliş trendi içerisine girdiği gibi düşüş trendine de girerler.Bu nedenle herhangi bir hisse senedine ya da borsaya yatırım yapıldığında öngörülebilir bir gelir elde etmek mümkün değildir. Ancak hisse senetleri ya borsayla ilgili önemli durumlardan birisi temettü yatırımları. Temettü yatırımları hisse senedinden farklı olarak öngörülebilir bir gelir potansiyeli taşırlar. Özellikle sürekli kâr eden ve karını ortakları ile paylaşan şirketler belirli zaman aralıkları içerisinde temettü dağıtırlar.

Şirketlerin temettü dağıtması öngörülebilir gelir isteyen bireyler açısından oldukça önemlidir. temettü yatırımı sayesinde herhangi bir şekilde fiyatların değişimini dikkate almadan yalnızca temettü alarak düzenli gelir oluşturabilirsiniz. Tüm dünya borsaları içerisinde temettü dağıtan pek çok hisse senedi bulunuyor. Özellikle farklı zaman aralıklarında temettü dağıtılması nedeniyle maaş alır gibi portföy oluşturan pek çok yatırımcı bulunuyor. Sektörlerin ve şirketlerin farklı zaman aralıklarında temettü dağıtması nedeniyle yatırımcılar bu şekilde bir sepet oluşturabiliyor. Oluşturulan sepet doğrultusunda yatırımcılar neredeyse her ay maaş alır gibi temettü geliri elde edebiliyor. Bu anlamda temettü yatırımının öngörülebilir bir gelir getirisi olduğunu söylemek mümkündür. Ancak şirketler ve hisse senetleri zaman içerisinde temettü vermekten vazgeçebilir. Özellikle şirketle ilgili ya da borçlarla ilgili bir sorun olması nedeniyle temettü vermesi kararı çıkmayabilir. Ancak temettü hisseleri olarak bilinen ve borsada yer etmiş şirketlerin herhangi bir aksaklık yaşamadan temettü ödediğini görebiliyoruz. Bu anlamda temettü yatırımı pek çok açıdan öngörülebilir niteliktedir.

Mevduat Faizi Ile Getiri Elde Etmek

Mevduat faizi kullanarak getiri sağlamak

Temettü yatırımı ile birlikte mevduat faizi de öngörülebilir getiri elde etmenin temel yolları arasında yer alıyor. Hatta mevduat faizi ile gelir elde etmenin temettü yatırımına göre daha garanti olduğunu söyleyebilirim. Çünkü temettü yatırımı yapılan şirket batabilir ya da temettü ödemeyeceğini açıklayabilir. Bu nedenle kesin bir şekilde gelir elde edebileceğiniz temel yollardan birisi olarak mevduat faizi karşımıza çıkıyor. Sermayenizi ve sahip olduğunuz paranızı pasif bir gelire dönüştürmek istiyorsanız mevduat faizi kullanmak temel yollardan birisidir. Mevduat faiziyle ne kadar gelir elde edebileceğiniz öngörülebilir seviyededir. Mevduat faiziyle ne kadar gelir elde edebileceğiniz ise ülkelerin koşulları ve faiz oranları ile doğru orantılıdır. Faizin yüksek olduğu bir ülkede mevduat faizi ile getiri sağlamak daha kolaydır. Bununla birlikte faizlerin düşük olduğu bir ülkede mevduat faizi ile getiri sağlamanın pek çok avantajı yoktur. Mevduat faizi oluşturduğu en önemli fırsatlardan birisi yatırılan paranın ve getiri faizinin tamamen garantili olmasıdır. Mevduat faizi ile herhangi bir şekilde kesinti ya da zarar etmeniz mümkün değildir. Mevduat faizi kullanarak kesinlikle belirli zaman aralıkları için ne kadar gelir elde edeceğinizi tahmin edersiniz. Bu zaman aralıkları bir yıl, bir ay ya da 3 ay gibi süreler olabilir.

Mevduat faizi ile öngörülebilir bir gelir getirisi oluşturmak mümkündür. Ancak zaman içerisinde yatırım piyasaları ve diğer araçlar pek çok farklı potansiyel ortaya koyarken mevduat faizlerinde bu durum mümkün değildir. Mevduat faizleri önceden belirlenen oranlar doğrultusunda getiri elde etmenizi sağlar. Ancak bu yeterli finans kurumu ile aranızda yaptığınız anlaşmaya göre gerçekleşir. Örnek olarak belirli zaman aralıkları için %10 oranında bir getiri sağlayacak mevduat faizi anlaşması yapabilirsiniz. Ancak bu zaman dilimi içerisinde bir yatırım aracı ya da hisse senedi %500 oranında bir artış yaşayabilir. Ancak bu orandaki bir artışa dahil olabilmek ve yatırım yapabilmek için önemli ölçüde risk almak gerekir. Mevduat faizinde ise herhangi bir risk taşımadan ya da kayıp görmeden belirlenmiş oranda gelir elde etmiş olursunuz. Elde edilmiş gelir ise enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede çok da bir anlam taşımayabilir. Bunun için de mevduat faizi ile gelir elde ederken tüm koşulları ve yatırım araçlarını değerlendirdiğinizden emin olmalısınız.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN