Perakende Pazarlamada Artırılmış Gerçeklik ve Geleceği

Birçok alanda kendini hissettiren teknoloji, pazarlama faaliyetlerini de etkilemiş oldu. Pazarlama faaliyetlerinin gelişmesinde önemli katkıları bulunan artırılmış gerçeklik, geleneksel iletişim araçlarının ve internet kullanımın tüm alanlarda yaygınlaşması ile yerlerini dijital alanlara bırakıyor.

Dijital ortamlarda müşteri deneyiminin yetersiz olması sonucu yeni teknolojileri karşımıza çıkarıyor. Artırılmış gerçeklik (AG) bu noktada öne çıkan yeni bir teknoloji olarak kabul görüyor.

Günümüz pazarlama gerçeği, daha düşük bütçeli markalar için, test edilmiş, denenmiş ve geçerliliği kabul gören pazarlama metotlarını tercih ediyor. Dijital teknolojinin sayesinde büyük markalar, tüketicilere ulaşma noktasında hayat edilmemiş seçenekler ile ulaşma imkânı kazanmıştır. Dijital gelişmelere ardı ardına yaşanırken, organizasyonlar da rekabet gücü elde etmek için insan faktörünü öne çıkararak çalışmalarında odak noktasına taşıyor. 

Firmalar tüketicileri ile kurmuş oldukları bağları güçlendirmek amacı ile tüketici deneyimlerine önem veriyor.  Bu noktada artırılmış gerçeklik öne çıkarak bu bağların güçlendirilmesi noktasında gelecek umudu veriyor. Artırılmış gerçeklik ile tüketim ve alışveriş deneyimine odaklanan günümüz pazarlama faaliyetleri, artırılmış gerçeklik (AG) teknolojisinin kullanımı ile artış sağlayacaktır. 

Artırılmış Gerçeklik Perakendede Müşteri Etkileşimini Nasıl Artırır?

AR perakende artırılmış gerçeklik

Artırılmış Gerçeklik (AG) müşteri etkileşiminde önde olmak için güçlü bir araç olabilir. Müşteri etkileşimini arttırma noktasında birçok potansiyel mevcuttur. Artırılmış gerçeklik ile daha iyi ürün görselleştirilmesi yapılabilir.

Mobilya ihtiyacı olan bir müşteriye AR uygulaması ile mobilyanın nasıl görüleceği noktasında gerçek zamanlı olarak gösterilebilir. Bu sayede odasına uygunluğu da test edilmiş olur. AG ile müşteriler ürünleri daha gerçekçi bir şekilde görme ve deneyimleme şansına sahip olur. 

Müşterilere ürünleri deneme ve deneyimleme konusunda fırsatlar sunan AR, alışveriş deneyimlerini interaktif ortamlarda gerçekleştirerek karar vermesine imkân sağlar. Bunun yanı sıra artırılmış gerçeklik ile müşterilere ürün hakkında daha detaylı bilgiler sunulabilir.

Ürünün nasıl kullanılacağı, avantajları ve bakımı gibi bilgiler interaktif ortamlarda sunulabilir. Bu sayede müşteri bağımlılığında artış sağlanır. Artırılmış gerçeklik ile müşterilerin markalar ile olan iletişimleri artırılabilir. Böylelikle mağazaya yönelim sağlanabilir. 

Öne çıkan bu faktörler, Artırılmış gerçekliğin perakendede müşteri etkileşimini arttırma yönünde potansiyelini öne çıkarır. Fakat artırılmış gerçekçiliğin etkili olarak kullanılması için doğru stratejilerin belirlenmesi gerekir. 

Perakende Pazarlamada AR’nin Yenilikçi Kullanım Durumları Nelerdir?

Günümüzün geçerli kıldığı AR-GE çalışmaları, gelişen ve değişen teknolojik yaşam standartlarını da hızlı bir şekilde geliştiriyor. Gelişmekle kalmayıp değişim sağlıyor. Bu sayede ihtiyaç olmayan ürünlerin üretimi kolaylaştırılarak sağlamış olduğu fayda artırılıyor.

Artan fayda sonucu ürüne olan ilgi de artış sağlanıyor. Değişen çevre sonucu jenerasyon grupları arasında yer alan tüketicilerin de satın alma süreçlerindeki önem artıyor. Ortaya çıkan jenerasyon, satın alma karar sürecinde ürün hakkında bilgi toplama alternatifleri ile karşılaştırma yapılır. 

Ürünlerde yer alan fiyatla, ürünün performansı, fonksiyonları incelenirken, aynı zamanda sosyal medya araçları ile öne çıkın forum ve blog sayfaları da incelenir. Bunun yanı sıra ürün hakkında bilgi toplama sürecinde, arkadaşların düşüncelerine ve ürün hakkında yaşanan deneyimleri, ürün ile ilgili reklamlara önem verilir. 

Gün geçtikte öne çıkan reklamlar insan hayatının bir parçası haline geldi. Satışları arttırma ve pazarlama hedefleri ile iletişim kanallarının arttırılması reklamın değerini öne çıkarıyor. Farklı dijital teknolojiler reklamcılığı yeni bir anlayış getirmiş olsa da, bu yöntemler klişeleşmiş hale geldi.

Günümüzde bu yöntemlerin yerini, fiziksel dünya ile etkileşim sağlayan diğer dijital deneyimlerden ayrılmış (AG) artırılmış gerçeklik teknolojisinin pazarlama alanında aracı olarak kullanılmasını sağlamıştır. 

Perakendede AR Uygulamasında Maliyet Ve Yatırım Getirisi Hususları Nelerdir?

AR

Güncel hayatta nesnelerin internetinde öne çıkan konseptin hızlı şekilde ilerlemesi ve akıllı cihazların insan yaşamında daha fazla yer bulması ile yeni teknolojiler insan hayatına hızlı bir şekilde giriş yapıyor. Bu teknolojilerde en dikkat çeken teknoloji artırılmış gerçeklik uygulamalarıdır. Bu yeni teknolojideki temel hedef farklı özelliklerin kullanılarak sanal ile gerçek hayatı birleştirmektir. 

Yaşantımızda bulunan gerçek dünya, herkesin aşina olduğu ve gördüklerimizin dışında hiçbir ek cihaza ihtiyaç duymayan deneyimlerdir. Perakende pazarlamasında artırılmış gerçeklik uygulamaları, müşteri deneyimlerinde çeşitlilik sağlayarak satın almak kararlarını desteklemek her geçen gün popüler hale geliyor. Fakat bu uygulamaların maliyet ile yatırım getirileri üzerinde düşünülmesi gereken önemli noktalar göze çarpar. 

Artırılmış gerçeklik uygulaması için gerekli olan yazılım ile teknoloji uzmanlarının görevlendirilmesi ya da bu noktada şirket ile yapılacak olan anlaşma başlangıçta yüksek bir maliyeti gerektirebilir. Bunun yanı sıra donanım maliyetleri, içerik üretim maliyetleri ve pazarlama ile tanıtım maliyetleri göz önünde bulundurulmalı. 

Yatırım getirisi dikkate alındığında, artırılmış gerçeklik ile satışların arttırılması hedeflenir. Müşteriler ürünleri interaktif ortamda deneyimleyerek satın alma isteği arttırılabilir. Bunun yanı sıra müşteri deneyimi ve sadakat noktasında müşteri memnuniyeti öne çıkabilir. 

Sonuç odaklı konuşacak olursak, artırılmış gerçeklik uygulamalarının perakende pazarlamasında kullanılması maliyeti öne çıkarsa da, doğru şekilde kullanılması ile yüksek tutarlı yatırım getirisi sağlanabilir. 

Küçük Ve Büyük Perakendeciler AR Pazarlamadan Nasıl Yararlanabilir?

Artırılmış gerçeklik uygulamaları insan hayatında uzun zamandır yer almakta. Pandemi döneminden sonra ortaya çıkan online alışverişlerin etkisi ile perakende sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlayan artırılmış gerçeklik günümüzde daha fazla öne çıkıyor.

Pandeminin etkisi ile değişen hayat tarzları, tüketim alışkanlıklarında da değişikliğe neden oldu. Bu noktada teknolojinin kullanımı daha da arttı. 

Artan teknoloji kullanımı artırılmış gerçeklik teknoloji ile perakende dünyasında heyecan verici fırsatlar sunmaya başladı. Yeni bir teknoloji olmayan AR, anlamlı uygulamalar ile gelişim noktasında daha elverişli bir biçimde kullanılmasını sağlıyor.

Online alışverişlere olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Çevrimiçi deneyimlerin her zamandan daha fazla önemli olması, günümüzde perakendecilerin pazarlama stratejilerinde dönüşüm gerçekleştirerek artırılmış gerçeklik uygulamasını öne çıkarıyor. 

Gerek küçük gerek büyük perakendeciler artırılmış gerçeklik teknolojisini pazarlamada canlı etkinlikler ve ürün lansmanları sağlayarak yararlanabilmekte. Pandeminin etkin olduğu dönemlerde, ürün lansmanları için yüz yüze etkinlik nadir bir şekilde gerçekleştirilmişti.

Yüz yüze deneyimler kadar etkileyici ve sürükleyici sanal etkinler organize edilerek potansiyel öne çıkarılabilir. Ürünlerde kişiselleştirilmiş görselleştirme ile fiziksel yönden mağazayı ziyaret etme zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Müşterinin satın alma duyguları geliştirilerek, satın almaya teşvik için alternatif yöntemlerin kullanılmasına imkân sağlıyor. 

AR’ı Perakende Deneyimine Entegre Etmenin Zorlukları Nelerdir?

Yakın zamanda popülerliğini ve çekiciliğini öne çıkaran artırılmış gerçeklik, bu olumlu durumlara rağmen, aşamadığı engeller ve zorluklar da ortaya çıkıyor. Artırılmış gerçeklikte kullanılan akıllı cihazların çözünürlük boyutları, uygulamanın kullanacağı farklı markaların kullanmış olduğu işletim sistemlerinin değişik olması, uygulamada öne çıkan arayüz ve veri farklılıkları, uygulamayı entegre etmede ortaya çıkan zorluklar arasında yer alıyor. 

Her firmanın kendine özgü oluşturduğu uygulama ve kendi müşterisini öne çıkarması artırılmış gerçeklik uygulamalarında belli bir standardın olmaması da ayrı bir zorluk olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenden dolayı istenen deneyimsel pazarlama, istenmeyen müşteri memnuniyetsizliğini öne çıkarıyor.

Kullanıcıların sahip olduğu internet sağlayıcısının altyapısındaki kötü durum ya da altyapı çalışmaları uygulamayı kullanılamaz hale getirebilir. Bu gibi olumsuz durumlar tüketici ile hızlı etkileşimin engeli olabilir. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN