Servis Modeli Bankacılığı (BaaS) Platformları Bankacılığın Geleceği Mi?

Teknolojik gelişmeler bankacılığın çehresini sürekli değiştiriyor. Bankacılığı yeniden şekillendiren son yeniliklerden biri de servis modeli bankacılığı (BaaS) platformlarıdır. Servis modeli bankacılığı (BaaS) teknoloji kuruluşları API’lar sayesinde bankaların kendi sistemleriyle bütünleştirir.

Böylece yüksek teknolojili bankacılık hizmetleri sunulabilir. Düzenleyici engellerle teknoloji kuruluşları doğrudan muhatap olmadan bankacılık hizmetleri ortaya koyabiliyorlar ve bankalarda bu yeni kanallar sayesinde kendi hizmetlerini sunabiliyorlar.

Servis modeli bankacılığı (BaaS) geçişlerin çoğalması, dijital bankacılığa karşı oluşan yoğun ilgi ve fintech şirketlerinin önemini artırması gibi etkenler, bankacılığın geleceğindeki dikkat çekici roller üstleniyor. Servis modeli bankacılığı (BaaS) giderek finans sektörü için önemli bir konuma yükseldi.

Bu model sayesinde bankalar rekabetçi yapılarını güçlendirirken hızlı değişen müşteri taleplerine karşı da başarılı işler çıkarabilirler. İşlerini kolaylaştıracak yenilikler müşterilere sunulurken, bankacılık sektöründe de rekabet artmış olur.

Küçük şirketlerin de çok pahalı olan alt yapı yatırımları gerçekleştirmeden, finans sektörüne kolay bir şekilde dahil olmasını sağlayabilir. Aynı zamanda fintech şirketlerine de olan katkılarıyla bankacılık için daha fazla esneklik sağlayabilir. Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte dijital bankacılık oldukça tercih ediliyor, dijital bankacılığa talep böylesi hızlı arttıkça, Servis modeli bankacılığı (BaaS) bankacılığın geleceği olarak karşımıza çıkıyor.

BaaS Platformları Banka Dışı Bankacılık Hizmetlerini Nasıl Sağlar?

bankacılık

BaaS platformları, banka dışı bankacılık hizmetlerine işlevsellik kazandırmak için bazı programlama arayüzleri kullanır. Değişik bilgisayar programları birbirleriyle iletişim kurduklarında, bu iletişimi güvenli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar.

Bankanın sistemi dışında kalan diğer uygulamalar ve sisteme dahil dijital uygulamalar ile bankanın kendi sistemleri arasında verilerin ve bilgilerin güvenli şekilde aktarılmasını mümkün kılar. BaaS platformları banka dışı bankacılık hizmetlerini sağlarken bazı yollar izler.

Öncelikle BaaS sağlayıcı platform ve banka kimlik doğrulamak için ortak çalışır. BaaS sağlayıcısı kullanıcının kimliğinin doğrulanması için banka ile iletişime geçer ve API kullanarak bu işlemi sonuçlandırır. Müşteri bankacılık işlemleri için BaaS platformu ile bağlantı kurar.

Müşteri kimliği doğrulanır ve müşterinin isteğinin yerine getirilmesini sağlayacak olan bilgiler güvenli şekilde bankaya ulaştırılır. Banka verileri güvenli bir şekilde alarak işleme koyar. İşlem sonuçlandıktan sonra ise durum BaaS platformuna iletilir.

İşlemin sonucu müşteri lehine onaylanırsa BaaS platformu müşterinin istediğini yerine getirmek için banka ile beraber ortaklaşa çalışır. BaaS platformlarında iş yapış şekilleri banka dışı olan kurumun sunacağı hizmetlere ve kullanılan arayüzlere bağlı şekilde bir takım farklılıklar gösterebilir.

Fintech Startup’ları İçin BaaS’ın Faydaları Nelerdir?

Fintech Startup’ları yenilikçi finansal hizmetler ve müşteriler için finansal ürünleri sunabilmek için BaaS’ın faydalarından yararlanıyor. BaaS sisteminin alt yapısı, müşterilere göre uyarlanmış finansal çözümler sunulmasını ve düzenleyici sorunlar ile başa çıkmasına olanak sağlıyor.

Fintech Startup’larının kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi, hızlı işlemler gerçekleştirmek ve rekabetçi fiyatlandırmalar gibi avantajlar sunarak geleneksel finans sistemi ile rekabet olanakları sağlıyor. Fintech Startup’ları için BaaS birçok fayda sunar.

Düşük maliyetler bu faydaların en bilinenleri arasındadır. Daha az finansal maliyet ile çok daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlar. Faydalarından bir diğeri ise uygulamalar sayesinde müşteriler kendi işlemlerine gerçek zamanlı olarak erişim sağlayabiliyorlar.

Yapılan ödemeler ve hesap hareketlerine detaylı şekilde ulaşmak oldukça kolaydır. Yüksek teknolojiyi güvenlikle sunarak iyi bir müşteri deneyimi sağlayan ürünler ile geleneksel bankacılığın tercih edilme oranlarını düşürebilir. Banka hesaplarının sorunsuz şekilde doğrulanması ile ödemelerde yaşanan problemlerin minimuma indirilmesine yardımcı olabilir. Diğer dikkat çeken fayda ise kişiselleştirilmiş yatırım stratejileri için müşterilerin doğru kararları almalarını sağlayabilir. Belirlenen yatırım stratejileri doğrultusunda portföyleri otomatik olarak da güncelleyebilir.

Düzenleme BaaS Sağlayıcılarını Nasıl Etkiliyor?

BaaS’ın yenilikleri kurumlara önemli yararlar sunuyor. Fakat bu yeniliklerle beraber maalesef müşterilerin korunması ve veri güvenliği gibi riskleri de bünyesinde barındırdığını hatırlatmam gerekir. Düzenlemeler, BaaS uygulamaları için kontrollerin aksatılmadan gerçekleştirilmesinde ve gerekli standartların sağlanmasında etkin rol üstlenir.

BaaS sağlayıcılarını çoğunlukla finans kurumları düzenler. Düzenlemeler ile tüketicilerin korunmasını öncelik alarak faaliyetler o şekilde planlanır. Düzenleme BaaS sağlayıcılarını birçok açıdan etkiler. Örneğin; tüm BaaS sağlayıcıları tam uyumluluk desteğini müşterilerine vermez.

BaaS sağlayıcılarının önemli çoğunluğu teknolojik çözümler sunabiliyor ancak uygunluk kriterli açısından bazıları da oldukça yetersiz kalabiliyor. Bu durum sahtekarlıkların çoğalmasına neden olabilir. Ölçeklendirmelerde zorunluluklar söz konusudur.

Düzenleme yükümlülükleri şirketlerin kapasitelerine göre artış gösterebilir. Düzenlemeler doğru şekilde değerlendirilmezse operasyonel anlamda iş yapış şekli zarar görme riski ile karşı karşıya kalabilir. Düzenleme gerekliliklerini doğru şekilde yönetilme becerisi de zamanla kaybolur ve yönetimsel sorunlar da meydana çıkabilir. Kapsamlı bir düzenleme yaklaşımı benimsenmeli. Mevzuat uyumluluğuna kapsamlı yaklaşım sergileyen BaaS sağlayıcıları tercih sebebi olacaklardır.

BaaS Tekliflerinde API’ler Nasıl Bir Rol Oynar?

Çoğunlukla API öncelikli BaaS stratejileri uygulanır. API’ler doğru bir şekilde ele alındıklarında uygulama geliştiricilerin sunduğu uygulamaları kullanmak ve bağlantı sağlamak oldukça zahmetsizdir. Teknik olarak BaaS’ların kusursuz ve oldukça basit tasarımlara sahip olmaları bekleniyor.

Bir örnekle açıklayacak olursam;  ortaklıkta olunan bir şirketin internet sitesi için tasarlanan bir uygulamanın, API’dan yararlanılarak iletilen bilgilerin direkt olarak sisteme bağlanmasına müsaade eder. Müşteri kitlelerini genişletmek için sürekli yeni yollar aranıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde sistem oldukça önemli fırsatlar sunuyor.

Güçlü bankalar ile rekabet edebilecek finansal ürünlere dayalı API temin edilirse büyük bankalar ile rekabet etme şansı da yakalanabilir. Bu faydaların sağlanması için de mutlaka doğru stratejilerin ve yatırımların hayata geçirilmesi gerekiyor.

BaaS tekliflerinde API’ların önemi dikkate alındığında kritik roller üstlendiği söylemek mümkündür. API’lar için güvenlik tedbirlerin yeterli olması gereklidir. API’ların performanslarını değerlendirmek için BaaS ortaklarının şikayetleri dikkate alınmalıdır. Geliştirici topluluklarla iyi iş ortaklıklarının önünde ki engeller kaldırılmalıdır.

Geleneksel Bankalar BaaS Sağlayıcıları İle Rekabet Edebilir Mi?

BaaS

Dijitalleşen dünyamız, geleneksel bankacılığın rekabetçi yapısını koruyabilmesi için yenilikçi yaklaşımlara yönelmesini mecbur kıldı. Bu yeniliklerden biri de BaaS teknolojisidir. Geleneksel bankalar BaaS ile işbirlikleri yaparak kendilerine birçok konuda avantajlar sağlıyor.

BaaS sayesinde bankaların maliyetli ve oldukça karmaşık olan alt yapıları maliyet bakımından oldukça verimli bir dönüşüm yaşıyor. Böylece bankalar kaynaklarını stratejik anlamda faydalı olan girişimlere adapte edebiliyor.

Geleneksel bankalar BaaS sağlayıcıları ile rekabet yerine ortaklıklar oluşturmalıdırlar. Bu yöntemi tercih etmek daha risksiz bir iş yapış şekli ortaya koymak demektir. BaaS geleneksel bankacılığa ölçeklenebilirlik avantajı sunar. Çünkü geleneksel bankalar süratle değişen müşteri ve pazar taleplerine yetişmekte çok güçlük çeker.

Fakat BaaS’tan yararlanarak operasyonlarını kolayca ölçeklendirilebilir ve bu tarz endişelerden de arınmış olurlar. Bankalar rekabetçi kalmak istiyorlarsa müşteri deneyimlerini iyileştirmelidirler. Günümüzün dijital dünyasında ise bunu BaaS kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri ve yenilikçi finansal hizmetler ile kolayca başarabilir.

BaaS’lar sayesinde müşteri deneyimini arttıran tüm yenilikler hızlı şekilde ve gecikme olmaksızın sunulabilir.  Geleneksel bankalar BaaS sağlayıcıları ile rekabet yerine ortaklıklar oluşturmayı benimsemeleri dijital dünyada başarılı kalmak için bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Böylece üst seviyelere çıkarılmış müşteri deneyimi, maliyet verimliliği ve ölçeklendirilebilirlik gibi faydalarla rekabetçi kalmak mümkün olabilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN