Sigorta Sektöründe Insurtech’in Geleceği Nedir?

Dijital teknolojiler ve inovasyon, her geçen gün hayatımıza yeni kolaylıklar katıyor. İnternet ortamında kullanıcıların verileri güvenli olarak saklanmasına imkan tanıyor. Bunun yanı sıra dijital teknolojiler, birçok sektörde kullanıcılara ait verilere ulaşma ve düzenleme ile etkileşim ağını genişletiyor.

Böylelikle iş süreçlerinde verimlilik artar. Kullanıcılar ise hızlı ve güvenli hizmet alır. Dijital teknolojiler ile ön plana çıkan bu avantajlar sigorta sektöründe önemli yer tutuyor. Sigorta sektöründe paydaşlara yenilikçi çözümler üreten insurtech, müşteri deneyimi sağlayarak riskleri minimize ediyor. Bu amacı gerçekleştirmek için ileri teknoloji ve veri analitiği kullanılır. 

loT denen cihazlardan, diğer bir ifade ile nesnelerin interneti sayesinde elde edilen veriler, doğru risk ölçümü, kişiye özel fiyatlandırma ve kişiye özel poliçe hizmeti sunmak amacıyla kullanılıyor. Kullanıcı eğilimlerinin yanı sıra akıllı cihazlara olan yönelimin artması için öne çıkan Insurtech, sigorta sektöründe yer alan şirketlerin ve paydaşların ilgisini çekiyor.

Sürücülerin araç kullanımı, sürüş alışkanlıkları ve kazalar hakkında oldukça fazla veri toplanabiliyor. Sigorta dünyasında yeni dönemin başlangıcı olarak işaret edilen Insurtech, kullandığı yüksek teknolojinin yanı sıra, loT cihazlar ile gelişmiş teknolojiler sigorta sektöründeki paydaşlara kaliteli müşteri deneyimi yaşatıyor. Operasyonel yönden verimi arttırıyor ve ortaya çıkabilecek riskleri minimize etmeyi amaçlıyor. 

Insurtech Şirketleri Sigorta Sigortacılığında Nasıl Yenilik Yapıyor?

insurtech yatırımları

Sigorta dünyasında uygulanan çözümler ile sınırsız fırsatlar sunan Insurtech, müşteri deneyimlerine kalite getiriyor. Geçmişte yaşanan yerler, meslekler, kazasızlık durumu ve yaş gibi birçok kriterler düzenlenecek olan poliçenin fiyatını etkiliyor. Satın alınan araca yapılan kasko poliçesinin fiyatı rahatlık ile belirlenir.

Buna ilave olarak bozuk yollarda karşılaşma durumu, sinyal verme vb. birden fazla kriter poliçenin fiyatında etkili olur. Sağlık sektöründe de Insurtech imkânlarından faydalanılabilir. Diyet uygulaması ile sağlıklı yaşam tarzınızı kanıtlama imkânına sahipsiniz. Tıbbi kayıtlarınıza ait veriler dijital ortamlarda saklanır. Bu sayede tıbbi hataların önüne geçerek sağlık sigortası primlerinin de düşmesine etki eder. 

Insurtech teknolojilerini uygulandığı bir başka alanda seyahat sigortalarıdır. Belli bir süreliğine ve belli bir bölge için sabitlenen primler üzerinden ödeme yapılır. Ödeme yapılarak satın alınan seyahat sigorta poliçeleri kısa vadelidir. Seyahat sigortalarında öne çıkın Insurtech, primlerin belirlenmesinde daha fazla kriteri değerlendirerek fiyatlandırma yapıyor. 

loT Odaklı Sigorta Teknolojisi Çözümlerinde Yükselen Trendler Nelerdir?

Tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de teknoloji benimseniyor. Sigorta müşterilerinin yanı sıra sigorta sağlayıcılarının da önceki dönemlere göre farklı beklentileri mevcuttu. Günümüzde sigorta poliçesi satın almak isteyenler evlerinden çıkmadan sade, basit ve anlaşılır bir ekrandan poliçelerine yönelmek istiyor. Dijital kanallar vasıtası ile yüz yüze toplantıların yerini online görüşmeler yer aldı. 

Günümüzde artık, müşteriler kişiselleştirmeye daha çok önem veriyor. Kendi kendine hizmet sunan araçlara sahip olmak istiyor. İhtiyaç duyulduğu zaman kişiselleştirilmiş destek almayı da bekliyor. Bu nedenden dolayı Insurtech teknolojileri ile insanların beklentilerini gerçekleştirmek ve onlara daha iyi hizmet sunumu sağlamak şart.  Bu bilgiler ışığında öne çıkan trendleri şu şekilde sırlayabiliriz:

  • Insurtech Çözümlere ve Dijital Teknolojilere olan tercihin artması
  • Sigortalama ve Kişiselleştirilmiş Teminata Geçişte birçok verilerden faydalanma
  • Müşteri Deneyiminin ve Bağlılığının önemsenmesi
  • Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi Kullanımına artan ilgi
  • Yeni iş modellerinin (Kullandıkça Öde ve P2P Sigorta)Ortaya Çıkışı

Blockchain Teknolojisi Sigortayı ve Insurtech’i Nasıl Etkiler?

insurtech ve blockchain

Sigortacılık sektöründe blockchain teknolojisinin önemsenmesi, beklenen yeniliklerin karşılanması adına önemle etkilerde bulunur. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Sigorta sektörüne kattığı yenilikler ve gelişmeler blockchaini ön plana çıkarıyor. Elde edilen çok taraflı verilere, otomatik, güvenilir ve hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün. Bu sayede verilerin doğru olarak değerlendirilmesi maliyetlerin azalmasına, zamandan tasarruf sağlanmasına imkân tanır. 
  • Akıllı sözleşmeler ile yeni tür poliçeler ortaya çıkıyor. Hasar ve durumun gerçekleşmesi durumunda otomatik olarak sigortalı kişiye ödeme yapılabiliyor. 
  • Reasüranslı poliçelerde birden fazla taraf mevcuttur. Bilgi akışının birden fazla tarafa yapıldığı bu tür sözleşmelerde, güveni ve otomatik veri akışının sağlanması maliyetleri azaltır ve zaman kaybı önlenir. 

Insurtech’le Mevzuata Uyumun Zorlukları Nelerdir?

Sigorta sektörü, Insurtech sayesinde gelecekte büyük rol oynayacağı var sayılıyor. Teknolojinin gelişmesi, sigortacılık sektöründe Insurtech kullanımını yaygınlaştırıyor. Bu sayede sigorta ürünlerini müşteriler daha rahat bir şekilde araştırarak satın alabiliyor. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Insurtech kullanımı da yaygınlaşıyor. Daha fazla yaygınlaşması için hala çalışmaların yapılması gerekiyor. Sigorta sektöründe varlık gösteren firmaların bu alanda daha fazla yatırım yapması gerekiyor.

Bunun yanı sıra sigorta sektörünün daha rahat anlaşılması için hukuki ve vergi mevzuatı açısından güncellemeler yapması önemli husus. Sonuç itibari ile Insurtech, sigorta sektörü açısından büyük bir potansiyel. Fakat daha iyi anlaşılır olabilmesi için vergi mevzuatında ve hukuk alanında güncellemelerin yapılması ve yatırımların artması gerekmektedir. 

Geleneksel Sigorta Şirketleri Insurtech Gelişmelerini Benimsiyor Mu? Yoksa Direniyor Mu?

Günümüzde inovasyona dayalı teknolojilerin sigorta sektöründe kullanımını, veri bilimi ile birleştiren insurtech şirketler sigortacılar için vazgeçilmez konumda. Teknolojinin kullanımı ile sigorta şirketleri devasa verileri anlamlı hale getiriyor. Bunun sonucunda analizler yapılarak, sigorta şirketleri tarafından analitik prim tarifelerinin belirlenmesine kılavuzluk yapıyor. 

Sigortacılığın temeli prim ödeyerek riskin üstlenmesine dayanır. Devlet tarafından belirlenen primin, trafik, DASK vb. zorunlu olan sigorta ürünlerini bir kenara bırakalım. Sigorta şirketleri tarafından üstlenilecek riske karşılık prim ödemelerini belirlemede hassas süreç söz konusudur.

Günümüze kadar sigorta şirketleri sigortalılardan elde edilen veriler kullanılarak prim tarifeleri belirleniyordu. Günümüzde ise inovasyona dayalı teknolojiler sayesinde ve yapay zekâ yardımı ile veri biliminden yararlanılıyor. Günümüz sigorta sektörü, inovasyona dayalı teknolojiler ile veri bilimini bir araya getiren Insurtech şirketler, sigorta sektörü için vazgeçilmez konuma geldi.

Prim tarifelerindeki hesaplamalara yeni kriterler eklenerek daha detaylı bir işlem gerçekleşiyor. Durum böyle olunca prim tarifelerindeki hesaplamalar en iyi şekilde Insurtech şirketlerin sunduğu hizmetler ile daha efektif hale geliyor. Insurtech şirketler tarafından geliştirilen cihazlar sayesinde sağlık sigortalarında da sigortalılara ait olan veriler teknoloji şirketlerinin sağlamış olduğu teknolojiler ile daha ayrıntılı bir şekilde ve hassas olarak değerlendiriliyor.

Bunun sonucu olarak da en verimli prim tarifleri üretiliyor. Doğru olarak belirlenen prim tarifleri, müşterinin ihtiyacına göre belirleniyor. Sigorta ürünü ile müşterinin ihtiyacı birleştiğinde hem sigorta şirketleri hem de sigortalılar açısından uygun fiyat belirleniyor. 

Uyum Süreçlerinin Otomatikleştirilmesinde Regtech’ın Rolü Nedir?

Bilişim ve teknoloji alanlarında ortaya çıkan büyük değişim finans sektörü başta olmak üzere her sektörü derinden etkiliyor. Geleneksel iş modelleri artık hızlı bir şekilde dönüşüme uğrayarak değişiyor. Buna ilave olarak küreselleşmenin yeni evrelere geçmesine insanlar tanık oluyor. 

Ülkeler arasında yaşanan ticaret savaşları, sosyal, siyasal ve ekonomik çatışmalar beraberinde riskleri de getiriyor. Bu durum bireylerin, kurumların, devletleri ve nihayetinde dünyanın karşı karışa kalacağı riskleri ve belirsizlikleri de arttırıyor. Yeni risklerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Ortaya çıkan bu etkiler, gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde her sektörü ilgilendiren kuralların ve yasal düzenlemelerin gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Her geçen gün kural ve yasal düzenlemelerin artması ve karmaşık hal alması durumu daha kompleks hale sürüklüyor. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN