Sürücüsüz Araç Teknolojilerindeki Yatırım Potansiyeli

Günümüzün teknolojileri göz kamaştırıcı bir hızla değişimin öncüsü haline gelmiştir. Hayatın içerisindeki her alana dahil olan teknoloji köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Teknolojinin ve dijital ortamların girdiği ve değişimin olmadığı bir alandan söz etmek neredeyse imkansızdır. Bu anlamda dijital ortamlar ve teknoloji açısından önemli potansiyelin bulunduğunu söyleyebiliriz. Teknoloji ve dijitalleşme hayatın içerisindeki alanlara dahil olmakla birlikte bu alanlardaki temel vazgeçilmezlerden birisi de olmuştur. Bu anlamda teknolojik olanaklar ve ortamlar en temel ihtiyaç alanlarının başında geliyor. Günümüzde bu durum bu şekilde iken yakın ve uzak gelecekte daha çarpıcı şekilde bu durumun sonuçları ile karşılaşabiliriz. Teknolojinin ve dijitalleşmenin önemli ölçüde etkilendiği alanlar sayıldığında eğitim, sağlık, finans ve otomobil alanı baş sıralarda yer alıyor. Bu alanlarda özellikle temel hizmet noktaları içerisinde yüksek düzeyde kullanıldığını söyleyebiliriz.

Sürücüsüz araç teknolojileri

Teknolojinin ve dijital ortamların dahil olduğu en önemli alanlar arasında otomotiv sektörü yer alıyor. Teknolojik olanaklar ve araçların otomobillerin içerisine dahil edilmesiyle birlikte oldukça konforlu sürüşler yapılabiliyor. otomotiv sektörü teknolojinin olanaklarından yalnızca teknolojik araç yönünden yararlanmıyor. Aynı zamanda otomobillerin ve araçların her yapısı içerisinde teknolojinin bir dokunuşun yer aldığını söyleyebiliriz. Otomotiv sektörü içerisinde teknolojinin kullanımı kaporta aksamından başlayarak akıllı cihazların araçlarla entegre edilmesine kadar devam eden bir kapsama sahiptir. Otomotiv sektörü içerisinde teknolojinin kullanılmasıyla birlikte özellikle güvenlik anlamında önemli geliştirmeler söz konusu olmuştur. Teknoloji otomobillere dahil oldukça daha güvenlikli ve kaza sonrasında daha az risk barındıran özellikler kazandırılmıştır. Ayrıca teknolojiyle birlikte sürüş dinamiklerinden eğlence sistemine kadar önemli yaşandığından da söz edebiliriz. Ancak otomotiv sektöründeki en çarpıcı örneklerin başında sürücüsüz araç teknolojileri gelmektedir. Otonom sürüş adı da verilen bu sistemler herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan otomobilin hareket ettirilmesini sağlıyor.

Otonom Sürüş Ve Gelişim Seyri

Otonom sürüş ve gelişimi

Otomobiller ve araçlar özellikle son 20 yıldır önemli değişikliklere uğrayarak gelişiyor. Bu durumun oluşmasındaki en büyük katkıyı da teknolojik gelişmeler yapmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte otomobiller de farklı donanımlar ve özellikler kazanmaya başlamıştır. Otomatik şanzımana sahip olan araçların geliştirilmesi ile başlayan süreçler hız sabitleme teknolojisi, yarı otonom sürüş ve tam otonom sürüş ile devam etmiştir. Otomotiv sektöründe yaşanan bu gelişim özellikle sürücünün daha konforlu bir şekilde aracı kullanmasına fırsat tanıyacak şekilde gelişmiştir. Otomobillerin özellikleri içerisine dahil olan otonom sürüş yeteneği sürücünün tamamen rahat bir şekilde yolculuk yapmasına fırsat tanıyor. Otonom sürüş sistemleriyle birlikte sürücü tarafından ayarlanan özellikler doğrultusunda aracın kendi kendine kontrolü sağlaması mümkün oluyor. Özellikle son dönemde ortaya çıkan şerit takip sistemi ve çarpışma önleme sistemleri gibi yeni özellikler ile birlikte otonom sürüş daha da güvenli hale gelmiştir.

Otonom sürüş sistemleri araçlara adım adım dahil olmuştur diyebiliriz. Hatta otonom sürüş sistemlerinin başlangıcının otomatik şanzıman ve hız sabitlem gibi özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Otomotiv sektöründe ortaya çıkan her yenilik daha nitelikli araçların ortaya çıkmasına katkı sunmuştur. Sürücüsüz araç teknolojileri de otomotiv sektörü içerisinde önemli ölçüde etki gösteren ve pek çok açıdan çarpıcı yapısıyla dikkat çekmektedir. Araç markalarına göre değişebilen otonom sürüş sistemleri yakın gelecekte farklı bir boyut kazanabilir. Bu anlamda sürücüsüz araç teknolojilerinin otomotiv sektöründeki son gelişim olduğunu söylemek oldukça büyük bir yanlış olacaktır. Otonom sürüş ile birlikte yeni özellikler ve altyapılar kazandırılarak otomobillerin daha hızlı değişimler içerisine gireceğini düşünüyorum. Özellikle yakın bir gelecekte tüm otomobilleri tam otonom sürüş içerisinde olmasa bile yarı otonom özelliklerle donatılacağı düşüncesindeyim. Bu anlamda otonom sürüş sistemleri gibi önemli teknolojik sistemlerin farklı şekillerde değerlendirilmesi gerekiyor. 

Sürücüsüz Araç Sistemleri Ve Yatırım Fırsatları 

Otonom sürüşe yönelik yatırım fırsatları

Sürücüsüz araç sistemlerinin otomobillere dâhil edilmesiyle birlikte bu alanda önemli yatırım fırsatlarının doğacağını düşünüyorum. Sürücüsüz araç sistemleri çağımızın ve yakın geleceğin otomobillerdeki en temel özelliklerden birisi olacaktır. Özellikle bu teknolojinin gittikçe gelişeceğini ve farklı boyutlar kazanarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda otonom sürüş sistemlerinin önemli yatırım fırsatları barındırdığı kanaatindeyim. Bu alanda yeni yazılımlar ortaya koymak ve teknolojik araçlar yönünden zenginleştirme yapmak temel yöntemler arasında yer alıyor. Otonom sürüş sistemleri günümüzde otomobillere dahil ediliyor olsa da genellikle maliyeti yüksek donanımlar arasındadır. Bu anlamda özellikle otonom sürüş teknolojilerini farklı yapılar içerisine dahil edilmesiyle birlikte daha uygun maliyetli hale getirilmesi üzerinde çalışılması gereken temel konular arasındadır. Günümüzde pek çok marka bu anlamda çalışmalar yürütmekte ve ar ge faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Sürücüsüz araç teknolojileri ve diğer otomobil teknolojilerinin geliştirilmesi aşamasında yatırımcılar da büyük fırsatlara sahip. Özellikle bu alanda yeni çalışmaların yapılması ve yeniliklerin süreklilik taşıması nedeniyle önemli bir yatırım fırsatını yer aldığını düşünüyorum. Otonom sürüş teknolojilerine yatırım yapan firmalara yönelmek ve farklı araçlar kullanarak yatırımlar yapmak önemli getiriler kazandırabilir. Özellikle bu alanda yeni girişimler ortaya koyacak şirketlerin desteklenmesi gelecek perspektifi açısından oldukça önemlidir. Çünkü yakın gelecekte otomobillerin farklı bir boyut kazanacağını ve tamamen teknolojik sistemlerden oluşacağını düşünüyorum. Günümüzde bile pek çok otomobilde yer alan bu teknolojik sistemler tüm otomobillerde yer alacak şekilde yaygınlaşabilir. Bunun için yatırımcıların otonom sürüş ile ilgili yatırımlara yönelmesi ve portföyü içerisinde bulunmasının değerli olduğunu düşünüyorum.

Sürücüsüz Araç Sistemleri İle İlgili Yazılım Ve Araç Yatırımları 

Sürücüsüz araç teknolojileri ve farklı yatırım alanları

Sürücüsüz araç sistemlerinin yalnızca bir boyutunun olması mümkün değildir. Aynı zamanda bu sistemler geliştirilmeye açık ve sürekli olarak güncellenecek bir niteliğe sahiptir. Bu anlamda sürücüsüz araç teknolojilerinin özellikle yeni yazılımlara ihtiyacı söz konusu olur. Otonom sürüşü sağlayacak yeni yazılımlar ortaya koymak oldukça değerli olacaktır. Otomobillerin geliştirilmesi yanında farklı özelliklerin kazandırılmasında yazılımlar değerli bir temel oluşturabilir. Aynı zamanda otonom sürüşü destekleyecek yeni araç parçalarının ve donanımlarının üretilmesi oldukça değerlidir. Günümüzde donanım üretimi ile ilgili üstün nitelikler söz konusu olsa da bu alanı ileriye taşımak adına pek çok yeniliğe de ihtiyaç duyulabilir. Yazılımlar ve sistemler gelişirken donanımların geriye kalması düşünülemez. Bu anlamda sürücüsüz araç teknolojileri konusunda farklı boyutlarda yatırımlar yapmak daha doğru sonuçlar verebilir. Farklı fırsatlara sahip olan bu yatırım alanları ile ilgili çalışmalar yapılarak önemli getiri potansiyelleri yakalanabilir. Yatırım yapmak konusunda özellikle araç firmaları ile birlikte çalışmak doğru sonuçlar verebiliyor.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN