Tek Ebeveyn Olarak Mali Zorlukların üstesinden Nasıl Gelebilirsiniz?

Yaşam şartları herkes için adil olmayabilir. Böyle durumlarda ne yapmak gerekir? Tek ebeveyn olarak mali zorluklar yaşamamak için neler yapılabilir?

Tek ebeveynlik, boşanma, ayrı yaşama, ölüm gibi sebeplerden dolayı birbirinden uzaklaşan ebeveynlerin evlenmemiş çocuklarıyla aynı ortamda bulunması, ebeveynin tek başına tüm mali yükü üstlenmesi anlamına gelir.

Tek ebeveynli ailelerde anne ya da baba çocuğun yetiştirilmesi konusunda tek başına sorumluluğu üstlenir. Geleneksel aile tipleri arasında yer alan tek ebeveynin ailede tek başına bir ailenin yükümlülüğünü kaldırmaya çalışmak, mali zorlukları da beraberinde getirir.

Tüm bu zorlukları aşabilmek için hayat planında ortaya çıkabilecek engellerin doğru şekilde gözlemlenmesi gerekir.

Göz ardı edilmemesi gereken her durum gerekirse yardım alınarak çözüme kavuşturulmalı. Daha sürdürülebilir ve güvenilir bir para desteği bulunana kadar mali portföy oluşturulmalıdır.

Özellikle hem ekonomik hem de fiziksel şartlar dikkate alınarak doğru bir plan oluşturulmalıdır. Tek ebeveynli aile tiplerinde çocuğun sorumluluğu tek bir tarafa kalır.

Tek Ebeveynlerin Karşılaştığı Benzersiz Mali Zorluklar Nelerdir?

maddi zorluk

Tek ebeveyninde ailelerde maddi zorluklar daha çok karmaşık bir yapıdadır. Çocuğun bakımı, sosyal yaşam, ekonomik yetersizliklerin olduğu bir ortamda ebeveynin karşılaşabileceği zorluklar arasında yer alır.

Yaşam kalitesinin artırılması ve karşılaşılan zorlukların çözülebilmesi için tek ebeveyn için istihdam politikaları oluşturulmalı ve farklı olan alanları yönelik vergi indirimleri uygulanmalıdır.

Ebeveynin tek başına tüm sorumluluğu üstlenmesindeki sebeplerden biri eşin vefatı, hayat tarzındaki değişim ya da boşanma olabilir. Tek başına üstlenilen anne baba rolü zamanla mali zorlukları beraberinde getirir.

Tek ebeveynin karşılaşabileceği maddi zorluklar çocuğun tüm bakım sürecini üstlenen kişinin zaman yönetiminden sosyal sistemlere erişimine, finansal planlamasından bireysel duygusal refahına kadar pek çok alanda sınırlandırıcı olabilir. Tek ebeveynin karşılaşabileceği mali zorluklar arasında bütçeyi yönetememe, finansal güvenlik sağlayamama sayılabilir.

Tek Ebeveynler Nasıl Bütçe Ve Mali Plan Oluşturabilir?

Tek ebeveynler sorumlu oldukları çocuğa karşılık hayat şartlarını tek başına gözlemek zorundadır. Bu yönüyle aile bütçesini oluştururken tek kişi üzerinden hesap yaparak finansal dengeyi kurabilir.

Mali planlama sürecinde doğru bir harcama planı oluşturmak yapılması gerekenler ile yapmak istenilenler arasında yeterli bir para dengesi oluşturmak önemlidir.

Gerekli harcamalar ile istekler var olan gelir üzerinden kontrol edilmeye çalışılır. Bütçe planlaması adı verilen uygulama bu aşamada denge kurabilmeyi sağlayan doğru bir finansal planlama kişinin mali açıdan zayıf ve güçlü yönlerini algılayabilmesi ve bu yönde harcama ve yatırım yapabilmesini sağlar.

En nihayetinde tek ebeveynin bütçe ve mali plan oluşturabilmesi için belirli bir aşamayı takip etmesi gerekir. Öncelikle finansal hedefler belirlenmelidir ve bu yönde neler yapılabilir? sorusu yanıtlanmalıdır. Farklı gelir kaynakları oluşturarak daha çok kazanç sağlayıp daha fazla ihtiyacı karşılayabilme potansiyeli elde edebilmek gerekir.

Giderler analiz edildikten sonra harcamalarda önceliklendirme yapılabilir. Kaliteli bir bütçe ve bütçeleme dönemi projesi ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir bütçe planı oluşturulabilir.

Finansal Zorluk Çeken Tek Ebeveynler İçin Hangi Destek Ve Kaynaklar Mevcut?

Çocuklara tek başına bakmak ve aile kavramını ayakta tutmak için çabalayan tek ebeveynler çevre ve toplum tarafından desteklenir. Bu destek esasen psikolojik veya maddi olabilir. Hem ebeveynler hem de çocuklar için verilen psikolojik ve finansal destekler süreçte daha iyi şekilde yaşayabilmeyi mümkün hale getirir.

Tek ebeveynli ailelerin son yüzyılda artış gösterdiği ülkelerde hem çocuğun hem de yetişkinin faydalanabileceği sosyal politikalar geliştirildiği fark edilmiştir. Devlet bu anlamda Sosyal Güvenlik, konut, sosyal yardım, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında projeler hayata geçirir.

Aile bütünlüğünü sürdürülebilir şekilde korumayı hedefleyen bu kaynaklar arasında şunlar yer alır:

  • Sosyal yardım
  • Vergi muafiyeti
  • Konut desteği
  • Çocuk yardımı

Devlet tarafından tek ebeveyn yapılanmasına yönelik sunulan ek yardımlar, çocuğun yaşına var olan gelir kriterlerine göre değişir. Çoğu tek ebeveynli ailenin aldığı yatırımlar çift ebeveynli hanelere göre daha düşüktür.

Finansal Zorlukları Aşan Tek Ebeveynlerin Başarı Hikayelerini Paylaşabilir Misiniz?

yalnız ebeveyn

Toplumlar halinde yaşamaya elverişli olan insanların birlikte özgürce ve huzurla yaşayabilmesi için aile kavramına değer verilmesi gerekir. Psikolojik ya da fiziksel sebeplerden kaynaklı olarak tek başına çocuğuna bakmakla yükümlü bırakılan ebeveynler başarı hikayeleri ile göz dolduruyor.

İnsanın geliştiği kendini bulduğu ve değiştiği ortam olan aile tek bir ebeveyn tarafından yönetilmeye çalışıldığında daha güçlü, özgün ve sıradanlıktan uzak başarı hikayeleri de ister istemez ortaya çıkıyor.

Özellikle insan emeğinin ekonomik bir değere karşılık geldiği girişimcilik faaliyetlerinde öne çıkan tek ebeveyn örnekleri her ne olursa olsun ümidi yitirmeden umudu kaybetmemeyi de öğretiyor. Tek ebeveynli aile olgusuna daha çok gelişmiş ülkelerde rastlanır. 

2004 yılında paylaşılan Eurostat raporunda 16 yaş altı ya da 16-24 yaşında olup ekonomik açıdan aktif olmayan ve ebeveyne bağlı olarak yaşayan çocukların bulunduğu tek ebeveynli haneler üzerinde araştırma yapılmıştır.

Bu dönemde 15 AB ülkesinde veriler 4.3 milyonu gösterir. İngiltere, İspanya, İtalya ve Lüksemburg ilk sırada yer alır. Tek ebeveynli ailelerin cinsiyetinin %90’a yakını kadınlardır. Yaş dağılımı %86 25 ve 49 aralığındadır.

Tek Ebeveynlerin Dikkat Etmesi Gereken Yasal Ve Mali Hususlar Nelerdir?

Tek ebeveynli ailelerde özellikle anneler geçimini sağlayabilmek için tek başına erkeğin rolünü de üstlenir. Çocuk bakımında evle ilgilenme faaliyetlerinde büyümesi gereken yasal ve mali hususlar bulunabilir.

Eşin vefat etmesi, farklı bir hayatı tercih etmesi veya şiddetli geçimsizlik gibi durumların da karşılaşılabilen bu vakalar hukuksal prosedürlerin doğru şekilde değerlendirilmesi ve anlaşılmasını da gerektirir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından paylaşılan tek ebeveynli aileler çizelgesinde psikopedikolojik, sosyolojik ve kültürel çalışmaların yetersizliğine değinilmiştir. Çocuk ve ebeveyn ilişkisini olumsuz yönde etkilenmeyecek şekilde hem maddi hem de manevi sorunları çözüme kavuşturacak bazı projeler bulunur. 

Tek ebeveynli ailenin bilmesi gereken hukuki prosedürler arasında: mal rejimi, nafaka, velayet gibi konular bulunur. Devlet ücretsiz hukuksal danışmanlık alınabilecek özel birimleri aktif hale getirerek bu aileleri ekonomik yönden destekler.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN