Teknoloji Yatırımında Başarıyı Sürdürmek Ve Hedeflere Ulaşmak İçin Değerli İpuçları

Günümüzde konvansiyonel ticaret oldukça yoğun bir şekilde etkisini hissettiriyor. Böyle bir dönemde teknoloji yatırımı yalnızca elektronik cihaz ya da sunucu satın almak olabilir mi? Açıkçası bir teknoloji yatırımcısının ürün ve cihazlardan çok hizmetlere odaklanacağını düşünüyorum. Çünkü teknoloji, bir anlamda ileriye ve geleceğe dönük olmak demektir. Bu nedenle günümüzde ihtiyaçları karşılayacak teknolojik cihazlara yatırım sınırlı bir bakış açısıdır. Bir teknoloji yatırımcısının yazılımlara, mobil uyumluluğa, dijital pazarlamaya ve tüketici ihtiyaçlarına dönük olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda başarılı bir teknoloji yatırımcısı tüketicileri oldukça yakından tanıyan ve anlayan bir özelliğe sahiptir. Bunun için bir teknoloji yatırımcısının CRM sistemlerini daha çok geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Başarılı Bir Teknoloji Yatırımı Nasıl Yapılır?

Başarılı bir teknoloji yatırımı

Bugüne kadar teknoloji ile ilgilenen ve yatırım yapan pek çok kişi ile tanışma fırsatı elde ettim. Bu kişilerin en önemli ortak noktası yatırımlarının büyük bir kısmını teknolojiye yöneltesiydi. Dünyanın her bölgesinde teknoloji, en çok yatırım yapılan ve gelişen alanlarından birisi olmuştur. Teknolojinin hayatımıza getirdiği yenilikler ve değişimler o kadar keskin ki yatırım yapmamak elde değil. Aynı zamanda da teknoloji ile ilgili bir girişimcilik ekosistemi oluşmuş durumda. Tüm dünyanın ve insanları teknolojiye adaptasyonun artması farklı yenilik ve ihtiyaçları gerekli kılıyor. Bunun için de yakın ve uzak gelecekte teknolojiyi parlak günler bekliyor, diyebilirim. Ancak bu parlak günleri sağlayacak olan cesur girişimlerdir. İnsanları ve ihtiyaçlarını iyi analiz etmiş girişimler, genellikle başarılı oluyor. Bunun için hızlı davranan teknoloji girişimleri yatırım yapmayı daha cazip hale getiriyor. Özellikle bu girişimlerin karlılık oranlarının ve getirilerinin yüksek olması yatırımcıları da bu alana yönlendiren önemli sebeplerden biridir. 

Son dönemde teknoloji ile ilgili yatırım fonlarının ciddi şekilde geliştiğini görüyoruz. Bu fonlara ayrılan bütçe de büyük oranda artmış durumda. Özellikle daha çok paranın daha çok başarı getirmesi olasılığı bu alandaki girişimleri daha da ön plana çıkarıyor. Başarılı bir teknoloji yatırımcısı bu potansiyeli görerek ancak risk analizi yaparak ilerler. Bunun için teknoloji alanında girişimlerin çok olması, her girişimin başarılı olacağını göstermez. Teknolojinin hangi alanında yatırım yapılacağı ve yatırımın nasıl şekillendirileceği oldukça önemlidir. 

Biraz önce teknolojiye yatırım yapılan fonların artışından söz ettim. Bu fonlardaki artış, girişimlerin ve yatırımların başarı oranını yüksek düzeye çıkarıyor. Teknoloji yatırımcıları da toplam bütçe içerisindeki payların önemli bir kısmını teknolojiye aktarmak durumundadır. Özellikle teknoloji yatırımcılarının davranışları incelendiğinde yıllar geçtikçe yatırım oranlarının arttığını görüyoruz. Günümüzde özellikle e-ihracat ve e-ticaret faaliyetlerini büyük yatırımlar yapılıyor. Bu alanlar günümüzde gelişen ve gelecekte farklı bir boyut kazanacak özelliğe sahip. Ancak teknolojinin gelişmeye açık çok fazla alanı var. Bu nedenle bir teknoloji yatırımcısı yalnızca popüler ve günümüzde gelişen alanlara yatırım yapmaz. Yatırımlarını farklı kanallara yönlendirir. Bir teknoloji yatırımcısı da şu anda ve gelecekteki perspektifi değerlendirerek kararlarını vermelidir. 

Teknoloji Yatırımında Başarı Sağlayacak İpuçları 

Müşterilere ulaşan teknolojik yatırımlar

Her başarılı teknoloji yatırımı, arkasında farklı ilkeleri ve koşulları barındırır. Teknoloji yatırımları başarıya ulaşmış ise mutlaka iyi bir analiz ve planlama yapılmıştır. Bu nedenle bir yatırımcı farklı ipuçlarından ve ilkelerden yararlanmalıdır. Teknoloji yatırımlarınızda başarıyı artırmak için şu ipuçlarını sizin için verebilirim;

Yeni Müşterilere Hitap Etmek

Her sektörde olduğu gibi teknolojide de müşteri en önemli kaynaktır. Bir teknoloji girişimi müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verebildiği ölçüde başarıya ulaşır. Başarılı bir teknoloji yatırımcısı da müşterilere odaklanmış ve müşteri ihtiyaçlarına cevap veren girişimlere yatırım yapar. Geliştirilen fikir ve uygulamaların bir karşılığının olduğunun görülmesi gerekir. Bunun için müşteri uzay ile sürekli bir şekilde genişletmek en önemli prensiplerden birisi olabilir. Ayrıca bir teknoloji yatırımı potansiyel tüketiciye ulaşabilmek için farklı yollar deneyebilmelidir. Gerekirse yöntem ve strateji değişimi yapılarak müşterilere ulaşmak sağlanabilir. Teknoloji yatırımları müşterileri düzenli bir şekilde çekecek özelliğe sahip olmalı. 

İş Süreçlerini Geliştirmek 

İş süreçlerini geliştirmek ölçümü zor ve şirketlerin içerisinde direnç yaratan konular arasındadır. Iş süreçlerini geliştirme çalışmaları ve çalışanlara yönelik yenilikler getirmeye genellikle eleştirel olarak yaklaşılır. Özellikle de ekip üyeleri teknoloji yatırımlarının eksiklerini bulmaya çalışabilir. ancak ekip üyeleri arasında yeni teknoloji yatırımlarını fırsat olarak tanımlayan dinamik bir ekip gelişebilir. Teknoloji yatırımlarını fırsat olarak gören ekiplerde genel olarak tecrübe ve bilgi birikimi eksiklikleri görülebilir. 

İş süreçlerini iyileştirme noktasında bu değişimleri yönetebilmek oldukça farklı beceriler gerektiriyor.  özellikle şirket çalışanlarına yansıyan beceriler konusunda teknoloji yatırımcısının dikkatli olması gerekir. Teknoloji yatırımcısı bir lider gibi hareket etmeli, kararlı olmalı ve vizyonunu yansıtabilmelidir. Bu beceriler sayesinde iş süreçlerini değiştirmek ve inovasyonu başlatmak daha kolay hale gelir.  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması sayesinde başarılı teknoloji projeleri ortaya konulabilir.  Teknoloji yatırımcısı çalışanları yalnızca personel olarak görmemeliyiz iç müşteri olarak ele almalıdır.

İhtiyaçları Belirleyebilecek

Bir teknoloji yatırımcısının en çok soracağı soru neye ihtiyacımız var, olacaktır. Bu soru basit gibi görünse de cevaplaması ve uygulaması oldukça zordur. İhtiyaçların gerçekçi ve doğru bir şekilde belirlenememesi yatırımların başarısız olmasına neden olur. İhtiyaçlar yalnızca yatırımcının ulaşacağı değil temel olarak yatırımların ulaşacağı nokta ile ilgili olmalıdır. 

Bir teknoloji yatırımcısı yalnızca ürüne göre ihtiyaç belirlemez. Çünkü teknoloji yatırımı oldukça geniş ve farklı bir sürece sahiptir. Bu nedenle ihtiyaç belirleme süreci oldukça seçici ve analizlere dayalı olmalıdır.  Ancak teknoloji yatırımcısı ihtiyaçlarla araçları karıştırılmamalıdır.  teknoloji yatırımıyla ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırmalara analiz çalışmalarına bağlıdır. Bu nedenle bilimsel çalışmalara önem verilmesi gerekir. 

Teknolojide stratejiler ve başarıyı sağlamak

Teknoloji Stratejilerini Geliştirme ve Değerlendirme

Bir teknoloji yatırımcısı açısından anahtar performans göstergeleri oldukça önemlidir. Bir teknoloji yatırımcısı personelleri değerlendirdiği gibi kullanılan yazılımları stratejileri ve iş akışını da değerlendirmelidir. Plan çalışmaları için kullanılan yazılım alışkanlığımız olduğu için mi ya da yüksek verim sağladığı için mi kullanılıyor? Bu soruya bir teknoloji yatırımcısı inovatif bir biçimde cevap vermelidir. Yatırım stratejilerinde değişiklik yapmak ne gibi sonuçlara neden olur? Bu sorulara analitik bir şekilde cevap verildiğinde en uygun strateji seçilebilir. Strateji değişikliği ise  teknoloji yatırımlarındaki başarıyı sağlayacaktır. 

İletişim ve İşbirliği

Bir teknoloji yatırımcısı için iletişim başarıyı sağlayan kilit unsurlar arasındadır. Açık bir iletişim ortamı oluşturmak deneyimlerin ve fikirlerin paylaşılmasını sağlar. Özellikle bir teknoloji yatırımcısı çalışanların birbirleriyle açık iletişim kurmalarını sağlamalıdır. Özellikle teknoloji inovasyonları sürecinde açık olmayan iletişim ortamı yaratıcılığı ve yeniliği engeller. Bu nedenle bir teknoloji yatırımcısı nitelikli iletişim becerilerine sahip olmalıdır. İletişim açıklığını geliştirecek ve işbirliğini sürekli hale getirecek mekanizmalar geliştirilmelidir. 

Teknoloji yatırımında iletişim ve işbirliği

Teknoloji yatırımlarıyla ilgili fikirler bir kişiden çıkmış olsa bile işbirliğini gerektirir. Bu nedenle teknoloji yatırımcısının ekip çalışmasına ve işbirliğine önem vermesi gerekir. Etkin bir işbirliği sayesinde çalışmalar başarıya ulaşacaktır. İşbirliği yapılmadan yatırım yapmak genel anlamda kısa süren çalışmalar olacaktır. Teknoloji yatırımlarında başarıya ulaşmış kişilere baktığımızda nitelikli iletişim becerilerine sahip olduğunu görürüz. Aynı zamanda teknolojiyle ilgili inovasyon ve yenilikleri işbirliğinin ortaya çıkardığını görebiliriz.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN