Teknoloji Yatırımlarında Yapılan Hatalar ve Bu Hataların Nasıl Önüne Geçilir?

Teknoloji yatırımları geleceğe yönelik bakışa sahip insanların vazgeçilmezleri arasındadır. Teknolojinin yaşamın her alanında derin bir etkiyle yer alıyor olması, yatırımları ve girişimleri de şekillendirmiştir. Teknolojik yatırımlar insanların farklı ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek özellikte gelişmesini sürdürüyor. Bizlere ise pek çok noktaya dikkat ederek bu gelişime ortak olmak düşüyor. Ben bir teknoloji yatırımcısı olarak gelecek günlerin başında, ortasına ve sonunda teknolojinin yer alacağını düşünüyorum. Bu nedenle teknolojik fikirlerin ve özgün geliştirmelerin her zaman dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini savunuyorum. 

Teknoloji yatırımcısı ve Hatalar

Teknoloji yatırımları en genel anlamıyla yeniliğe ve geleceğe yatırım demektir. Bu nedenle bir teknoloji yatırımcısının da yenilikçi ve gelişmeye açık olduğundan bahsedebiliriz. Ya da bu şekilde olması gerekir. Teknoloji sürekli değişen ve gelişen dinamik bir yapıda olduğundan bu duruma uyum sağlamak önemli bir faktördür. Ayrıca teknolojik gelişmeyi sağlamanın en temel yolu da yeniliklerden geçer. Bu kapsamda bir teknoloji yatırımcısına çok fazla iş düşüyor. Hem girişimler hem de strateji gibi konularda teknoloji yatırımcısı dikkatli davranarak yatırımlarına yön vermelidir. Sanırım, bir teknoloji yatırımcısı için sahip olması gereken en temel niteliğin dinamik yapı olduğunu söyleyebilirim.  

Verilere Dayalı Olmayan Teknoloji Yatırımları

Bir teknoloji yatırımı için en temel kurallardan biri gerçekçi verilere göre hareket etmektir. Bir teknoloji yatırımcısı tüm işlerini verilere dayalı olarak yürütür.  Veriler, teknolojiyi dönüştüren ve geliştiren temel yapıyı sağlar. Ayrıca veriler ile yatırımların genel amaçları ve ulaşmak istenen sonuçlar ortaya çıkar. Bu kapsamda teknoloji yatırımları veriler sayesinde başarılı sonuçlar elde eder. Bu nedenle tüm teknoloji yatırımcılarına verilere dayanan gelişmeyi tavsiye ediyorum. Ancak verilerin elde edilmesi, analiz edilmesi ve sonuca ulaştırılmasında da önemli kuralların uygulanması gerekir.  Çünkü veriler önemli olsa da iyi değerlendirilmediği zaman başarısızlık da kaçınılmaz olur. 

Veri analizinde yapılan hatalar

Teknoloji yatırımcısı genel olarak popüler ve herkes tarafından tercih edilen teknoloji modellere yönelir. Ancak çağa uygun olan tercihlerden çok gelişmeye en açık olan modeller tercih edilmelidir. Bir teknoloji yatırımcısının temel olarak bu hataya düştüğünü düşünüyorum. Peki, bir yatırımcı ne yapmalı? Tabi ki de verileri geliştirmeli.  Ancak veri geliştirme ve düzenleme önemli becerileri de gerekli kılar. Öncelikle veri sistemini şirkete iyi bir şekilde yerleştirmekle işe başlayalım. Ardından ise veri analizinde ve değerlendirilmesinde bilimin yönlendirmesini kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak bu süreçte personel iş birliği ve ortak hareket etme motivasyonu da çok önemli. Personeller arasında bu ilişkiyi geliştirmek ve bu iklimi yansıtmak tamamen yatırımcısının görevidir. 

Yeni Stratejiler Geliştirmemek

Teknoloji yatırımına başlamak kadar sürdürmek ve devamlılığını sağlamak da çok önemli. Bunun için bir yatırımcı temel olarak gelişime açık ve yeniden düzenleme becerilerine sahip olmalıdır. Bu beceriler sayesinde bir yatırımcı yeni ve etkili stratejiler geliştirebilir. Stratejiler bir yatırımcının başarı için anahtar yollarıdır. Ancak stratejiler değişmez ve güncellenmez özellikte değildir. İyi bir yatırımcı güncelleme yeteneğini en iyi şekilde kullanır. Çünkü süreç içerisinde işlemeyen ve başarı getirmeyen yolların değişime uğraması gerekir. 

Başarısız bir strateji için yatırımcı eyleme geçerek bu hatasını telafi etme yoluna koyulmalıdır. Stratejiler başarı getirmez, başarıyı sağlar. Bu nedenle stratejiler bizim amacımız olmaktan çok araçlarımızdır. Süreçte kullanılan araçların ise en nitelikli özelliklerle donatılmış olması şarttır. Stratejileri iyi bir veri analizi sonrasında başarıyı getirecek yeni yöntemlerle güncellemek en doğrusu olacaktır. Çünkü yatırım süreçleri devam ederken bölgesel ve küresel pek çok değişim görülebilir. Sektörlerin ve bireylerin beklentileri farklılık gösterebilir. Bu durumda yeni stratejilere geçmek başarımızı yükseltir. Ayrıca herhangi bir strateji konusunda da direnmek teknolojiye yatırım yapan birisi için uygun olmayan bir tavırdır. 

İnovasyon Çalışmaları 

Inovasyon sürecindeki teknoloji

Teknoloji ve inovasyon birbiriyle karşılıklı etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimi sağlamada özellikle teknoloji yatırımcısına büyük görevler düşer. Teknoloji yatırımcısı aynı zamanda bir inovasyon yöneticisidir. Başarılı bir teknoloji yatırımında inovasyon olmazsa olmaz faktörler arasındadır. Yani inovasyon olmadan teknolojiyi düşünmek neredeyse imkansızdır. Bir teknoloji yatırımcısı da süreci yönetirken inovatif tavırla ilerlemelidir. Süreç içerisinde karşılaşılan zorluklar, değişimler ve farklılıklar için inovasyon çalışmalarına ihtiyaç vardır. Ancak pek çok teknoloji yatırımcısı inovasyon çalışmalarına gereken önemi vermez. Yatırım için başlanılan fikir ve düşünce oldukça yetkin olsa bile inovasyon çalışmaları yapılmadığında başarısızlık önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Özellikle yatırımından emin olan kişiler süreçte dönüşüm yapmayı başarısızlık olarak görebilir. Ancak temel başarısızlık gereken koşullara uygun dönüşümleri sağlamaktır.

Teknoloji yatırımcısı bu sorunu çözmek adına inovasyon yönetimi ile önemli bir emek harcamalı. Özellikle de süreç içerisinde farklı inovatif hamleler yaparak yatırımı güçlendirmeye çalışmalıdır. Yapılacak bu çalışmalar yatırımın gücünü artırmada önemli işlevler üstlenir. Ayrıca teknolojinin inovasyondan beslendiğini de unutmamak gerekir. Bu nedenle yatırımın hedeflerinden başlanarak yöntemine kadar pek çok noktada inovasyon yapmaya hazır olmalısınız. İnovasyon  çalışmaları illa ki büyük hamleler değildir. Süreç içerisinde farklı bir planlamaya gitmek ya da müşterilerin farklı ihtiyaçlarına dikkat etmek de İnovasyon çalışmaları kapsamında yer alır. Ancak yatırımların başarılı olabilmesi için inovasyon çalışmaları önemli bir gerekliliktir. Özellikle pek çok başarılı teknoloji yatırımına baktığımız zaman süreçte pek çok yeniliğe ve inovasyona yer verildiğini görürüz. Hatta bazı yatırımlar neredeyse tamamen değişmiş durumda olabilir. Çünkü teknoloji yatırımcısının temel amacı gelişimi sağlamaktır. Bu nedenle gelişimi sağlayacak ve kazancını artıracak yeni yöntemlere başvurmak önemli bir kaynak görevi üstlenecektir. İnovasyon çalışmaları aynı zamanda yeni yatırım fikirlerinin oluşması için de bir temel oluşturur.

Pazarın Özellikleri ve İhtiyaçları

Bir teknoloji yatırımcısı için pazarın özellikleri yatırımın şekillendirilmesinde peki önemli faktörler arasındadır. Bir teknoloji girişimi ve yatırımı pazarın niteliklerine göre yapılır. Bir yatırım şekillendirirken ya da kullanıcılara sunarken pazarın beklentilerine dikkat edilmelidir. Yapılacak olan girişim ve yatırım pazarda nasıl bir etki yapacak? Bu etki nedeniyle yatırım nasıl bir başarı elde edecek? Bu soruların cevabına bir yatırımcı gerçekçi bir şekilde cevap veriyor olmalıdır. Çünkü teknoloji yatırımları pazarın ihtiyaç duyduğu temel niteliklerden ortaya çıkar. Teknoloji girişimi için fikirler pazardan gelen talepler ve istekler sonrasında şekillenir. Bu nedenle pazarın ihtiyaçlarına ve niteliklerine dikkat etmek gerekir. Ancak teknoloji yatırımcısı olan kişiler pazara dikkat etmediği zaman önemli bir hata yapmış olur. Çünkü Pazar olmazsa yatırım ve girişim de olmaz. Bu anlamda pazarı iyi analiz edebilmek önemli bir teknoloji yatırımcısı becerisidir.

Pazarın gücü ve teknoloji

Pazarın özelliklerini ve dinamiğine dikkat etmek temelde veri analizi ve inovasyonla oldukça benzer süreçlerdir. İnovasyon çalışmaları yapıldığında ve analizler gerçekleştirildiğinde aslında pazarın özellikleri hakkında da farkındalık oluşur. Ancak bir teknoloji yatırımcısının özel olarak pazar dinamiği ile ilgilenmesi gerekir. Ancak bu ilgilenme yalnızca yatırımın başında değil sürecin tamamında olmalıdır. Çünkü yatırım süreci oldukça farklı değişimleri gerekli kılabilir. Bu nedenle pazarın dinamiğini etkileyen her unsurun teknoloji yatırımına da belirli düzeyde etkileyeceğini unutmamak gerekir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN