Yatırım Getirisini Maksimize Etmeyi Nasıl Sağlayabilirsiniz?

Yatırımcılar herhangi bir araç ve piyasa içerisinde işlemlerini yürütürken en yüksek getiriyi elde etmek isterler. Ancak her zaman için en yüksek getiriyi sağlamak piyasa koşulları açısından mümkün değildir. Bir para piyasası içerisinde sürekli olarak kar elde etmek ve getiriyi sürekli katlamak oldukça zordur. Ancak yatırımcılar hedeflerini oluştururken getirilerini sürekli olarak artırma eğiliminde olurlar. Bunun için bir yatırımcı yatırım getirisini artırmak için önemli işlemler yapabilir ve farklı yöntemlerden yararlanabilir. Bir yatırımcı getirilerini artırmak istiyorsa öncelikle piyasanın koşulları ve dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Getirisini kanıtlayabilecek ve sürekli artışını sağlayabilecek yeni yöntemler geliştirerek yatırımlarına yön vermeye çalışmalıdır. Ancak bu gelişmeyi sağlamak önemli bir sürecin sonunda gerçekleşir. Bunun için de yatırımcının farklı alanlara yönelmesi ve yatırım araçlarını çeşitlendirmesi gerekebilir. Ayrıca bir yatırımcı getirilerini artırmak için piyasalara doğru zamanda ve fiyat aralığında girdiğinden emin olmalıdır. Hedefleri ve yatırım araçları aynı doğrultuda ilerlemelidir.

Yatırım getirisi nedir?

Yatırımcılar kullandıkları araçların sürekli artı değerlerde kalmasını ister. Ancak başarılı bir yatırımcı yatırım araçlarının doğrusal bir şekilde ilerlediğinin farkındadır. Herhangi bir yatırım piyasası içerisinde bir aracın artı değerlerde ilerlemesi mümkün olduğu gibi eksi değerlere düşmesi de olasıdır. Bu nedenle bir yatırımcı sermayesini yönlendirirken kâr ve zarar açısından önemli bir risk aldığının farkında olmalıdır. Yatırımlarını bilinçli bir şekilde yapan kullanıcılar elde ettikleri getirileri arttırarak katlayabilirler. Ayrıca yapılan yatırımlardan elde edilen gelirler süreklilik taşıyabilir. Bir yatırım aracı kısa vadeli önemli getiriler sağlarken uzun vadede düşüş trendi içerisine girmiş olabilir. Bu nedenle bir yatırımcının kazanç getirecek fırsatları yakalayabilmesi ve bunları değerlendirebilmesi için dikkatli davranması gerekir. Ayrıca yatırım getirisini maksimize etmek için küresel ölçekteki koşulları ve piyasaları etkileyen dinamikleri dikkate alması gerekir. Bu sayede yatırımları yönlendirmek de getirileri artırmak kolay hale gelir.

Yatırım Getirisi (ROI) Nasıl Hesaplanır?

Yatırım getirisinin önemi

Yatırım getirisi kavramsal olarak yatırımlardan elde edilen kazançları tanımlar. Ancak yatırım getirisi aynı zamanda bir hesaplama ürünüdür. Yatırım getirisi denildiğinde aslında matematiksel olarak ne kadar getiri sağlayabileceğimizi hesaplamış oluyoruz. Yatırım getirisi farklı verilerden yararlanılarak yatırımın nasıl bir getiri elde edeceğini gösterir. Yatırım getirisinin belirli formüllere ve rakamsal verilere dayanması nedeniyle önemli bir gerçekliği söz konusudur. Yatırım getirisini hesaplamak yatırımları yönlendirmek ve değiştirmek açısından oldukça gereklidir. Özellikle yatırım getirisi hesaplanarak iş dünyası içerisinde hedefleri oluşturmak sağlanabilir. Ayrıca bu matematiksel ölçüm çok yönlü bir şekilde yapıldığı için pek çok kurumsal şirket tarafından da tercih edilir. Bu hesaplamanın yapılması basit bir şekilde gerçekleştiği için de tüm yatırımcılar tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Yatırım getirisi temelde bir yatırımdan elde edilebilecek performansı gösterir. Bu anlamda yatırım yapacağınız alanın performansının yüksek olduğundan emin olmanız gerekir. Yapacağınız yatırımın ne kadar verimli olacağını yatırım getirisi hesaplaması ile bulabilirsiniz.

Bir yatırımcı yatırım getirisini maksimize etmek için çalışmalarını yönlendirir. Çünkü yatırımla amaçlanan temel ölçüt sürekli gelir elde etmek ve getirileri katlanmaktır. Bu nedenle yatırım getirisini hesaplamak ve en üst düzeye çıkartmak bir yatırımcının en temel hedefleri arasında yer alır. Yatırım getirisi ölçümleri sayesinde ticaret ve yatırımın her alanında önemli sonuçlar elde edilmesi sağlanmış olur. Özellikle de yatırımların başarıya ulaşabilmesi fi getirinin sürekliliğini sağlama açısından bu hesaplamaya önem verilebilir. Ancak bu hesaplamaları yapabilmek için bir denkleme ve yorumlaması için analizleri ihtiyaç duyabilirsiniz. Yatırım getirisinin hesaplanmasında şirketlerin sermayeleri, üretim durumları, tanıtım yöntemleri ve satış kaynakları dikkate alınır. Aynı zamanda bu faktörleri başarı açısından nasıl düzenlenmesi gerektiği hakkında da bilgi verir.

Yatırım Getirisini Üst Düzeye Çıkarmak İçin Neler Yapılabilir?

Yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak

Yatırım getirisi bir yatırımdan ne kadar başarı elde edebileceğinizi ve verimin ne düzeyde olacağını gösterir. Bu anlamda yatırım getirisi üst düzeye çıkartıldığında sermayenin önemli ölçüde katlanması sağlanmış olacaktır. Bu anlamda yatırım getirisini artırabilecek yöntemler sayesinde yatırımların verimliliği üst düzeye çıkacaktır. Yatırım getirisini artırabilecek yöntemler bilimsel ve verilere dayalı olacağı için başarı kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle uygulanacak yöntemleri tespit etmek ve yöntemlerin yatırım getirisi üzerindeki etkilerini belirlemek oldukça önemlidir. Yatırım getirisi üzerinde etkili olacak yöntemleri yatırımlara entegre etmek ve yatırımları değiştirmek önemli beceriler de gerektirir. Bu anlamda yatırımcıların para piyasaları içerisinde esnek davranması ve yatırımları değiştirebilmesi başarıya ulaşma açısından gereklidir. Yatırım getirisini maksimize etmek için şu yöntemler denenebilir:

Hedefleri Tanımlama

Yatırım getirisini artırmada en önemli faktörlerden birisi hedeflerdir. Yatırımcının hedeflerini gerçekçi ve ulaşılabilir şekilde oluşturması ile yatırım getirisi üst düzeye çıkarılabilir. Ayrıca yatırımcı piyasa içerisinde yer aldıkça ve işlemler yaptıkça hedeflerini değiştirilmelidir. Özellikle yatırımcılar yatırım getirisinin verilerinden yararlanarak hedeflerini güncelleyebilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. Hedefleri iyi şekilde tanımlayan yatırımcılar yatırım getirilerini iyi bir şekilde artırabilir.

Maliyetleri Dikkate Alma

Yatırım getirisini oluştururken bir yatırımcının sürekli içerisinde ortaya çıkacak tüm maliyetleri dikkate alması gerekir. Yatırıma başlama ve yatırıma devam ettirme için pek çok maliyet ortaya çıkabilir. Özellikle de finans kuruluşlarının ortaya koyduğu ödemeler ve komisyonlar önemli maliyetler oluşturabilir. Ayrıca yatırım süreci içerisinde farklı maliyetler de ortaya çıkabilir. Bu nedenle yatırımcı maliyetlerini dikkate alarak farklı yöntemler deneyebilir ya da maliyetleri azaltabilecek tekniklere geçiş sağlayabilir.

Yatırım Türlerini Artırma
Yatırım getirisi nasıl hesaplanır?

Yatırım getirisini maksimize etmek için en önemli yöntemlerden birisi yatırımları çeşitlendirmektir. Bu sayede yatırımların riskini azalt attığınız gibi getiriyi de en üst seviyeye çıkarmış olursunuz. Bu sayede farklı yatırım araçlarına yatırım yapabilirsiniz ve iyi performans alabilirsiniz. Ancak yatırım türlerini ve araçlarını nitelikli bir şekilde tercih etmek oldukça önemlidir. Ayrıca yatırım süreci içerisinde iyi performans göstermeyen yatırım araçlarını portföy içerisinden çıkarabilirsiniz.

Portföyü Kontrol Etmek

Yatırımları oluşturduktan ve düzenledikten sonra performans durumlarını sürekli olarak gözlemlemek gerekir. Portföyü kontrol ederek istenilen performansı ve verimliliği oluşturmayan yatırım araçlarını değiştirilmesi gerekebilir. Yatırımlar arasında sizi zarara uğratan ve daha çok zarara uğratma potansiyeli olan araçların çıkartılması sağlanabilir. Ayrıca portföyü istediğinizde farklı fırsatların da yer aldığını görebilirsiniz.

Kararlı Olmak

Bir yatırımcı yatırım getirisini artıracak stratejiler oluştukça bu yöntemlerle ilgili disiplinli olması oldukça önemlidir. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde ilerlediğinde yatırımların istenilen hedeflere ulaştığı görülecektir. Ancak yatırımcılar bu süreçte global etkileri de takip etmeli ve yatırımlarını bu şekilde oluşturmalıdır. Ancak bir yatırımcı kararlı olduğu gibi yatırımdan ne zaman çıkış yapabileceğini de bilir. Bunun için yatırımcının önceden bir çıkış stratejisi belirlemesi de gereklidir. Ayrıca yatırımcı kendisi için belirli bir vade oluşturmalı ve vergi sorumluluklarını da dikkate almalıdır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN