Yatırım Portföyü Nasıl Hazırlanmalıdır?

Dünyada yaşanan farklı değişimler nedeniyle yatırımlar da önemli bir dönüşüm sürecine girmiştir. Özellikle günümüzde yatırım dinamiklerinin hızla değiştiğini söyleyebiliriz. Günümüzde yatırımcı sayısının oldukça fazla bir sayıya ulaşması ve diğer koşullar nedeniyle önemli riskler ortaya çıkmıştır. Özellikle risk yönetimi konusunda önemli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Yatırımcılar riskleri en aza indirmek adına ve getirileri en yüksek düzeye çıkarmak için iyi bir portföy hazırlamak zorundadır. Günümüzde koşullar oldukça hızlı bir şekilde değişime uğradığından yatırımı şekillendirmek ve değiştirmek oldukça zor olabilir. Ancak hızla değişen koşullara karşı portföyü şekillendirmek ve yeni yatırım yönelimleri kazanmak risklere karşı önemli bir koruyucu görevi üstlenecektir.

Yatırım portföyü nedir?

Yatırım portföyü ve risk yönetimi ne kadar iyi yapılırsa yapılsın tamamen güvenilir bir yatırımdan söz edilemez. Her yatırım içerisinde mutlaka bir risk söz konusudur. Ancak yatırımcılar önemli tedbirler alarak ve yatırımlarını yönlendirerek riski en aza indirmeye çalışırlar. Günümüzde oldukça farklı yatırım araçları olduğu düşünülürse bir yatırımcının yalnızca bir alanda bulunması doğru bir tercih değildir. Gerçekçi bir şekilde hareket eden yatırımcı yalnızca bir araçtan yararlanmak yerine riski yaymayı tercih eder. Özellikle de yaşanabilecek kayıplar ya da olumsuz durumlar karşısında riski en aza indirmek için portföyü çeşitlendirmek önemli bir seçenektir. Bunu başarmak için yatırımcı, yatırım portföyü üzerinde önemli bir çalışma yapmalıdır. Yatırımlarını ve risklerini iyi bir şekilde analiz ettikten sonra portföyünü çeşitlendirmek için yeni yatırımlara yönelebilir.

Yatırım Portföyü Neleri Kapsar?

Yatırım portföyü içerisinde neler yer alır?

Portföy kavramı bireysel ya da kurumsal yatırımcıların kar elde etmek için yatırım yaptığı farklı varlıkların bütününe denilir.  bir portföy içerisinde oldukça farklı yatırım araçlarını barındırabilir. Yatırım portföyü içerisinde hisse senetlerine, bonolara, dövizlere ya da değerli madenlere yer verilebilir. Bir yatırım portföyü oldukça farklı türde ve çeşitte olduğunda riski önemli ölçüde azaltmış oluruz. Aynı zamanda yatırım portföyleri sadece finansal varlıkların bütünsel değerini göstermez. Portföy aynı zamanda oluşabilecek riskleri yönetebilmek peki yeni stratejiler oluşturmak için kullanılır. Bir yatırımcı kişisel portföyünü getirilerini arttırmak amacı ile oluşturduğu gibi riskleri yönetmek için de kullanır.

Profesyonel bir yatırımcı gözüyle bakıldığında sahip olunan kaynaklar iyi bir şekilde analiz edilerek farklı finansal araçlar ile değerlendirilmeye çalışılır. Bu işlemin sonunda risk analizi yapılmış bir portföy önemli ölçüde getiri sağlayacaktır. Özellikle yatırım alanında önemli bir risk bulunduğundan dolayı riski portföy içerisinde bu şekilde dağıtmak sermayenin azalmasını önleyecektir. Yatırım portföyü içerisine oldukça farklı kaynakları almak pek çok kişi açısından zorlu görünebilir. Çünkü yatırım araçları arttıkça takip edilecek alanlar ve piyasalar değişime uğrar. Kişinin portföyü ne kadar çeşitli hale gelirse uğraşması gereken alan da o kadar artar. Ancak bir yatırımcı dünyada bulunan tüm fırsatlara açık bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle yatırım portföyü de bu fırsatları elde edebilecek tüm araçlarla donatılmıştır.  Ancak yatırım portföyünü çeşitlendirmek denildiğinde herhangi bir yatırım aracına yönelmek anlaşılmamalıdır. Hangi yatırım aracında alım yapılacaksa şirketler ve hisseler iyi bir şekilde araştırılarak yatırıma konu olmalıdır.

Portföy Yönetimi Nasıl Sağlanabilir?

Yatırım portföyü yönetimi nedir?

Portföy Yönetimi yatırımcının araçları planlama ve belirli bir hedef doğrultusunda yönlendirmesini içeren davranışlardır. Bir yatırımcı portföyü taleplerine ve beklentilerine uygun şekilde ayarlar. Bir yatırımcı oldukça az bir risk alarak yüksek kâr sağlayacak araçları seçmeye çalışır. Portföy Yönetimi de yatırımcılarını bu amacına gerçekleştirmek için oldukça önemlidir. Portföy yönetiminin içerisinde portföye dahil olmuş olan tüm yatırım araçlarını düzenli bir şekilde takip edilmesi ve yatırımların gerektiğinde revize edilmesi işlemleri yer alır. Portföy Yönetimi yatırımcılar tarafından sağlanabileceği gibi bu alandaki profesyoneller tarafından da yapılabilir. Portföy Yönetimi konusunda herhangi bir profesyonel kurumla çalışacaksanız kurumun gerekli belgeleri aldığından ve sözleşme yaptığından emin olmanız gerekir.

Yatırımcılar portföy yönetimini iyi bir şekilde oluşturduğunda yatırım araçları karını bırakmaya devam eder. Portföy Yönetimi denildiğinde portföy üzerinde yapılacak tüm değişiklikler anlaşılmalıdır. Bir yatırımcı fırsat olarak gördüğü bir aracı portföyünü ekleyebilir ancak daha sonra ortaya çıkan koşullar nedeniyle bu aracı çıkarabilir. Aslında yapılan bu işlem tam anlamıyla bir portföy yönetimidir. Ancak yatırımcılar genel olarak yüksek karlar elde etmek istedikleri için profesyonel kurumlara bu işi bırakır. Özellikle işi bu olan kurumlar sayesinde portföyde yer alan araçların tüm analizleri ve tespitleri yapılmış olur. Yatırımcılar bu sayede tüm gelişmelerden haberdar olduğu gibi portföyünden de en iyi karları elde etmiş olur. Portföy Yönetimi konusunda işbirliği yapılan kurumu yalnızca gözlemci ya da tamamı ile hakimiyet sahibi olarak konumlandırabilirsiniz. Hangi yöntem olursa olsun bir yatırım portföyü iyi bir şekilde yönetildiğinde yatırımcısına önemli başarılar kazandırır. Bir yatırımcı öncelikli olarak portföy yönetimine önem vermeli ve yatırım araçlarının nasıl kontrol edeceğini iyi bilmelidir. Bu sayede riskleri en aza indirmek ve kârı artırmak oldukça kolay hale gelir. 

Portföy Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır?

Önemli kazanç sağlamak için bir portföyü yönetmek oldukça karmaşık olabilir. Yatırımcılar arasında hedef ve beklenti açısından önemli farklılıklar bulunduğundan her portföyün yönetimi birbirinden farklıdır. Ayrıca her yatırımcının farklı finansal kaynaklara sahip olduğu düşünüldüğünde portföy yönetiminin bu farklılıklara odaklanarak yapılması daha doğru olacaktır. Başarılı bir Portföy Yönetimi sağlamak için önemli bir sürece girmek gerekir. Bu sürecin içerisinde yer alan adımlar şu şekilde özetlenebilir:

Planlama

Bir Portföy Yönetimi için yatırımın başından itibaren iyi bir planlama yapılarak ilerleme kaydedilmelidir. Özellikle yatırımcının temel önceliklerini belirleyerek planlama yapmak portföy yönetimini kolaylaştıracaktır. Yatırımcının sahip olduğu kaynaklar, hedefler için koyulan vade, göze alınan risk gibi konular dikkate alınarak planlamaya geçilmelidir. 

Analiz

Portföy yönetiminin analiz aşamasında planlamada yer alan koşullara göre teknik ve temel analiz gibi yöntemler kullanılarak analizler gerçekleştirilmelidir. Bu analizler içerisinde yatırım varlıklarının temel performansları değerlendirilerek portföyde yer alıp almayacağına karar verilir. Ayrıca portföye alınacak yatırım araçlarını etkileyebilecek farklı koşullar sürekli takip edilir. 

Yatırım Araçlarını Tespit Etme

Yatırım portföyü için uygun olabilecek araçlar bu aşamada karar verilir. Yatırımcının hedefleri ve beklentileri doğrultusunda hazırlanmış plan ve yapılmış analizler sonrasında yatırım araçlarına karar verilmelidir.  Yatırım araçları asla değişmez ya da düzenlenemez nitelikte değildir. Portföy Yönetimi sırasında bu araçlar üzerinde önemli değişiklikler yapılabilir.

Performansın İzlenmesi 

Portföye dahil edilmiş olan yatırım araçları süreç içerisinde sürekli şekilde analiz edilir ve performansları izlenir. Yatırımcının hedefleri ve beklentileri doğrultusunda yatırım araçlarından gerekli performansı göstermesi beklenir. İstenilen vade tarihleri içerisinde gerekli kârlılığın oluşmaması nedeniyle portföyde güncelleme yapılabilir. Ayrıca iyi bir portföy yönetiminin sağlanabilmesi için yatırım araçlarının performans kontrolü anlık olarak da takip edilerek analiz edilmelidir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN