Yatırımda Risk Nasıl Azaltılabilir?

Günümüzde yatırım araçları ve uygulamaları önemli değişiklikler göstermiştir. Geçmişte oldukça güvenli olarak görülen pek çok yatırım aracı günümüzde yüksek riskli olarak değerlendirilebiliyor. Ya da tam tersi bir durum ortaya çıkabiliyor. Yatırım alanında ortaya çıkan yeni koşullar ve değişimler nedeniyle risk faktörleri de sürekli değişiklik yaşar. Bu nedenle risk ve faktörleri konusunda kesin ifadelerde bulunulamaz. Tüm yatırım araçlarında belirli oranda bir risk bulunmakla birlikte riskin düzeyi ve etkileri önemli değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle bir yatırımcının risk yönetimi konusunda bilgi sahibi olması ve yatırım araçlarındaki riskleri azaltması gerekecektir. Özellikle kurumsal yatırımcılar riskleri yönetmekte önemli analizler yapmakta ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda yatırım araçlarına yön vermektedir.

Riskler ve Etkileri Nelerdir?

Finansal riskler bir yatırımcı ya da şirketin sahip olduğu finansal değerleri kaybetme ya da azalma olasılığı taşıması durumudur. Risk yönetimi ise bir yatırımcı ya da şirketin farklı kaynaklardan oluşan riskleri en aza indirerek ekonomik kayıpları azaltma eğilimidir. Finansal risk yönetimi önemli bir süreç içerisinde gerçekleşir. Finansal anlamda riskleri kontrol etmek ve yönetmek için bir süreç içerisinde farklı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında finansal risk yönetimi bir yatırımcının oldukça önem atfetmesi gereken alanların başındadır. Ortaya çıkan finansal riskler bir yatırım aracında oldukça olağan bir durumdur. Başka bir şekilde söylemek gerekirse her yatırım aracında doğal olarak bir risk bulunmaktadır. Ancak riskler yatırımcıların finansal beklentileri ve deneyimlerine göre değişiklik gösterebilir. Bazı yatırımcılar piyasalarda ortaya çıkan riskleri getiri için önemli bir fırsat olarak görebilir. Ancak her yatırımcı, yatırımlarda riski azaltmak için farklı çalışmalar yapabilir.

Finansal Risk Yönetimi 

Risk yönetimi nasıl sağlanabilir?

Hangi yatırım aracı olursa olsun risk faktörleri mutlaka o yatırım içerisinde yer alacaktır. Ancak her başarılı yatırım incelendiğinde oldukça etkili bir risk yönetiminin bulunduğunu görebiliriz. dünyada başarılı olmuş pek çok yatırımcı finansal risk yönetimi sayesinde önemli getiriler sağlamıştır. Bu nedenle finansal risk yönetimi her şirketin ve yatırımcının önemsemesi gereken süreçler arasındadır. Risk yönetimi özellikle piyasalar ve ülke politikaları ile birlikte yatırım araçlarının taşıdığı temel riskleri değerlendirmeyi içerir. Risk yönetimi sayesinde oluşabilecek riskleri belirlemek ve değerlendirmek için bir süreç takip edilir. Her başarılı yatırımcı ve şirket etkili bir risk yönetimi için önemli stratejiler geliştirir. Ayrıca risk yönetimi çalışmalarına tüm personelin katılması ve bütünsel bir şekilde hareket edilmesi doğru olacaktır.

Yatırımlarda riski azaltmak amacıyla risk yönetimi süreçlerine dahil olmak gerekiyor. Bunu başarmak için ise risk yönetim sürecini şirket içerisine dahil etmek ve risk yönetiminde herkesi sorumlu tutmak doğru olacaktır. Yatırımcılar ve şirketler herhangi bir şekilde bilgi sahibi olmayan ürünlere yatırım yapmaktan kaçınmalıdır. Risk yönetimi için yapılan analizler sonrasında oluşan sayısal ve sayısal hale getirilmemiş tüm risk faktörleri dikkat et alınarak değerlendirilmelidir. Risk faktörlerinin tamamına önem verilerek tanımlanması, ölçülmesi ve rapor ulaştırılması da doğru olacaktır. Ancak tüm süreç devam ederken bile bazı belirsizliklerin ortaya çıkabileceğini kabul etmek gerekir. Ortaya çıkacak bu belirsizlikler göz ardı edilmemeli ancak normal olduğu görülmelidir.

Riski Azaltma Stratejileri

Risk yönetimi için hangi stratejiler kullanılabilir?

Tüm yatırımlarda riski azaltarak kayıpları önlemek temel amaçlardan biridir. Yatırımcıların ya da şirketlerin büyüklüğü ne olursa olsun riski azaltmak için önemli çalışmalar yapılır. Özellikle pek çok şirket risk yönetimi çalışmaları yaparak süreç içerisinde ortaya çıkacak riskleri en aza indirmeye çalışır. Bu çalışmaların önemli katkılarından birisi de riskler ortaya çıksa da etkilenme düzeyini değiştirmektir. Yatırım süreci içerisinde riskler ortaya çıktığında şirket zarar görüyor ya da sermaye eriyorsa önemli bir sorun var diye düşünülür. Bu amaçla risklerin önceden tahmin edilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi oldukça önemlidir. Bu süreçte risk yönetimini bilimsel ve yapılandırılmış bir süreç olarak götürebilirsiniz. Bunu sağlamak için risk yönetimi konusunda uzman kişilerle iş birliği yapılabilir. Bu sayede finansal risk yönetimi bu alanda çalışan pek çok uzmanın denetimi altında olmuş olur.

Yatırımlarda riski azaltmak için risk yönetimi sürecinin belirli aşamalarla uygulanması doğru olacaktır. Bilimsel ve geçerli bir risk yönetimi sürecinin ilk adımı risk etmenleri belirlemek olacaktır. Yatırım süreci içerisinde finansal riske neden olabilecek faktörlerin kaynakları ve nedenleri belirlenmeye çalışılır. Özellikle de bunu yaparken şirketlerin bilançoları iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Bu işlemler sayesinde şirketlerin sahip olduğu borçlar, kur riskleri ya da likidite gibi farklı faktörlerle ilgili bilgi edinilebilir. Bu bilgiler edildikten sonra ortaya çıkan risk etmenlerinin ölçülmesi yapılmalıdır. Ortaya çıkacak finansal riskler genel olarak belirsiz düzeyde olduğu için risk faktörlerinin etki düzeyinin istatistiksel olarak belirlenmesi doğru olacaktır. Riskin boyutu ve özellikleri ölçüldükten sonra yatırıma olan etkilerini engellemek için korunma stratejileri geliştirilmelidir. Özellikle ölçülen risk etmelerine karşı önemli tedbirler alınabilir. Korunma stratejileri içerisinde şirketin yapacağı ödeme koşullarını ayarlamak ve maliyetleri kontrol etme gibi süreçler bulunuyor. Riski en aza indirmek ve korumak için kullanılacak stratejiler her yatırıma göre değişiklik gösterebilir.

Portföy Yönetimi Ile Riskleri Azaltmak

Risk yönetiminde yatırım portföyünün önemi

Yatırım alanında risk yönetimi stratejileri uygulamak oldukça gereklidir. Özellikle analizlere ve ölçümlere dayalı olduğunda bu süreçler oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkarır. Risk yönetimi ile birlikte önemli konulardan birisi portföy yönetimini sağlamaktır. Yatırımcıların portföylerine dahil ettiği araçlar riski yönetmede önemli bir kaynak görevindedir. Yatırımcıların portföylerini etkili bir şekilde oluşturmuş olması riskleri azaltma konusunda önemli katkılar sunacaktır. Özellikle bir yatırımcı riskleri azaltmak istiyorsa portföyünü çeşitli hale getirmelidir. Yatırım portföyü içerisinde farklı araçlara yer verilmesi sayesinde riskin dağıtılması söz konusu olacaktır. Bu sayede piyasalarda ya da küresel ölçekte meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle portföy üzerinde önemli bir problem yaşanmaz. Bunun için yatırımlarda riski azaltmak amacıyla portföy yönetimine önem verilerek yatırım araçlarının kontrol edilmesi gerekecektir.

Portföy yönetiminin önemli aşamalarından birisi de yatırım araçlarının performanslarını kontrol ederek gerekli önlemleri almaktır. Portföye dahil edilmiş olan yatırım araçları hedeflenen düzeye ulaşamayabilir. Bu nedenle de portföy üzerinde önemli bir düzenlemenin yapılması gerekebilir. Portföy üzerinde yapılacak değişiklikler ve revizeler riski azaltma konusunda başarılı sonuçlar doğuracaktır. Portföy içerisinde yer alan yatırım araçları yeterli beklentiyi oluşturmadığında yeni stratejiler geliştirilerek risk en aza indirilebilir. Ayrıca piyasada ve dünya ekonomisinde yaşanan önemli değişiklikler nedeniyle bazı yatırım araçları riskli konuma geçmiş olabilir. Bu nedenle yatırım araçlarını etkileyebilecek güncel konuların ve olayların takip edilmesi gerekir. Özellikle risk kontrolü sağlanması aşamasında yatırım araçlarını etkileyebilecek durumların takip edilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Böyle bir durum ortaya çıkması durumunda portföyde yatırım araçlarının çıkarılması işlemleri yapılabilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN