Yenilenebilir Enerji Teknolojisini Kullanmanın Önemi

Dünyada gelişen teknoloji ile birlikte büyük bir kaynak kullanımının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Gelişen teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte olanaklar artsa da kullanılan enerji miktarı ve kaynak kullanımı oldukça yüksek seviyelere çıkmaktadır. Günümüzün koşulları içerisinde değerlendirildiğinde enerji tüketimi ve verimliliği gelecek açısından en önemli konular arasında yer alıyor. Bu noktada hangi alan ya da sektörde olursa olsun enerji kullanımının nasıl gerçekleştiği üzerinde durulması gereken konular arasında yer alıyor. Küreselleşen dünyada özellikle yeni teknolojik araç ve cihazların önemli bir alan kaplaması nedeniyle enerji tüketimimiz son dönemde oldukça yüksek düzeylere ulaşmıştır. Ayrıca çevremizde ve hayatımızda yer alan pek çok cihaz yüksek düzeyde enerji tüketen bir sisteme sahiptir. İnsanlar ise cihazları ve donanımları genellikle yoğun şekilde kullanmakta ve enerji verimliliğine dikkat etmemektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları

Günümüzün enerjiyle ilgili yoğun talebini karşılamak adına pek çok farklı sistemden yararlanılmaktadır. Günümüzün ihtiyaç duyduğu enerji düzeyi oldukça yüksek olduğundan özellikle termik santrallerden yararlanılıyor. Ancak özellikle yenilenemez özellikteki enerji sistemleri ile üretim yapılması sonrasında oldukça önemli riskler ortaya çıkmaktadır. Yenilenemez enerji kaynakları kullanıldıkça hem çevresel anlamda önemli problemler ortaya çıkmakta hem de kaynak bakımından önemli kısıtlamalar oluşmaktadır. Enerji ile ilgili son dönemde oldukça farklı gelişmeler ve yenilikler ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada son dönem içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimle ilgili önemli bir dönüşüm olduğu görülebiliyor. Ancak tüm dünyada yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımıyla ilgili yeterli yaygınlık söz konusu değildir. Bu anlamda yenilenebilir enerjiyle ilgili gene teknolojilerin ortaya konulması ve bu alanda önemli çalışmaların yapılması doğru olacaktır. Yenilenebilir enerji teknolojisi konusunda gelecekte önemli potansiyeller bulunduğu için yatırımcıların portföylerinde yer verebileceğini düşünüyorum.

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Özellikleri 

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı

Günümüzde enerji önemli bir güç kaynağıdır. Enerjiye sahip olan ya da hakim olan kitleler tüm dünyada pek çok noktada zirvede yer alırlar. Çevremizdeki ördüğümüz pek çok araç gereç ya da ekipmanın önemli ölçüde enerjiye ihtiyacı vardır. Özellikle elektrik enerjisi konusunda son 20 yıllık süreçte hiç olmadığı kadar yüksek bir tüketim söz konusudur. Bu durumun gelişmesindeki temel nedenlerden birisi de yeni teknolojik gelişmelerin ortaya çıkması ve dijitalleşmenin artmasıdır. Günümüz dünyasında artık her şeyde her alan dijital olmuş durumda. Bu nedenle de yüksek düzeyde enerji ve enerji sistemleri ihtiyacımız söz konusudur. Bu ihtiyacı karşılama noktasında fosil yakıtlar ya da termik santraller yetersiz kalmaktadır. Şu an için küresel çapta bir problem olmuyor gibi görünse de yakın bir gelecekte önemli enerji sorunlarının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tüm dünyada fosil yakıtların tükenmesi ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili çevresel problemlerin artması neticesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. Yenilenebilir enerji kaynakları her ne kadar çevremizde yoğun olarak bulunsa da yenilenebilir enerji teknolojileri olmadan bu alandan yarar sağlamak oldukça güçtür.

Yenilenebilir enerji teknolojileri güneş, rüzgar ya da su gibi kaynaklardan yararlanarak enerji elde edilmesini sağlayan sistemlerdir. Bu alandaki yeni teknolojilerin ortaya çıkarılması ile enerjinin üretilmesi, depolanması ve taşınması gibi süreçlerin daha kolay bir şekilde gerçekleştiği görülüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tam verimlilikle kullanılabilmesi için bu alandaki yeni teknolojik sistemlerin ortaya konulması gerekiyor. Bu alanda teknolojik sistemler geliştirmek ve önemli ölçüde enerji elde etmek yüksek maliyetler gerektirebilir. Bu nedenle de yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik yatırımlar genellikle düşük düzeyde gerçekleşmektedir. Bu alanda yapılacak girişim ve yatırımlar ilk başta yüksek maliyetler çıkarıyor olsa da yakın gelecekte artan talep nedeniyle en önemli başvuru kaynakları arasında yer alacaktır. Özellikle önümüzdeki 10 yıl içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ve bu alandaki enerjinin kullanılmasına dönük yoğun bir talebin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yenilenebilir enerji alanında yeni teknolojik sistemlerin ortaya konulması hem enerji üretimi hem de çevrenin korunması adına önemli çıktılar oluşturacaktır. Bu anlamda yenilenebilir enerji teknolojilerinin hızlı bir şekilde dönüştürülmesi ve geliştirilmesi gerekiyor.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yenilenebilir enerji ve yatırımlar

Enerji alanında yer alan talep ve dünyada yaşanan temel sorunlar nedeniyle yenilenebilir enerji çağımızın en değerli varlıkları arasında yer alacaktır. Günümüzde enerji ve petrol şirketleri ne kadar değerliyse gelecekte de yenilenebilir enerjiye yatırım yapan şirketler o kadar büyük hale gelecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları ve bu alandaki teknolojiler gelecekteki önemli bir ihtiyaca cevap vereceği için yatırım anlamında önemli fırsatlar sunmaktadır. Günümüzde borsalar ve yatırım piyasalarına dikkat edildiğinde yenilenebilir enerji şirketlerinde önemli ölçüde büyümenin gerçekleştiğini görebiliriz. Enerji üretiminin artması ve bu alandaki yeniliklerin ortaya çıkması ile şirketlerin değerlenmesi mümkün hale gelmiştir. Gelecekte de bu şirketler ve teknolojiler en değerli yatırım araçları arasında yer alacaktır.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik yatırımlar günümüzün cazip fırsatları arasında yer alıyor. Yakın gelecek içerisinde termik santralleri yerine pek çok noktada güneş panelleri ya da rüzgar tribünleri görmeye başlayacağız. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik yatırımlar özellikle diğer enerji üretim yöntemlerine göre daha az maliyetli hale gelmeye başlayacaktır. Çünkü güneş panelleri ya da diğer yenilenebilir enerji araçlarının kullanımının uzun ömürlü olması nedeniyle tek bir sermaye kullanımı ile önemli ölçüde enerji üretimi sağlanabilecektir. Ayrıca yenilenebilir enerji alanındaki teknolojilerin önemli değişimlere uğraması sonrasında bu alanda maliyetlerin giderek düşerek enerji üretiminin zirve düzeylere ulaşacağını da düşünüyoruz. Ancak günümüz koşullarında yenilenebilir enerji teknolojileri konusundaki yatırımlar düşük düzeydedir. Bu alandaki yeni girişimler ve yatırımlar diğer alanlara göre daha geride kalmaktadır. Ancak ben başarılı yatırımcıların bu alandaki fırsatları değerlendirerek yatırım portföyleri arasında yenilenebilir enerjiye yer vermeleri gerektiğini düşünüyorum.

Yenilenebilir Enerji Nasıl Geliştirilebilir?

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi

Yenilenebilir enerji alanı gelişmeye açık ve yapılacak çalışmalarla önemli ölçüde potansiyeller oluşturabilecek bir alandır. Ancak bu alanda yapılan girişimlerin oldukça sınırlı kalması ve teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda yatırımların istenilen seviyelerde olmaması nedeniyle yeterince gelişme sağlanamıyor. Bu noktada özellikle teknoloji şirketlerine büyük işler düşebilir. Enerji ve teknoloji şirketleri güçlerini birleştirerek önemli ölçüde sonuçlar elde edebilirler. Özellikle yenilenebilir enerji alanında teknoloji şirketlerinin farklı çalışmalar yapması ve yeni teknolojik araçların geliştirilmesi ile önemli bir ivme kazandırılabilir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının  kullanımına yönelik olarak geliştirilecek yeni sistemler ve cihazlar önemli iyileştirmeler sağlayacaktır. Ayrıca girişimcilerin ve yatırımcıların bu alana yönlendirilmesi ile önemli getiriler elde edilebilir. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı gelişmeye çok açık ve getiri potansiyelleri yüksek olan bir yatırım alanıdır. Yatırımcıların bu fırsatı değerlendirerek yakın gelecekte önemli kazançlar elde edeceğini düşünüyorum.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN